Een goede, stevige en degelijke basis om te starten in het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.

Vakken

5de (vanaf 2023-2024) 6de (vanaf 2024-2025)
STEM
Informaticawetenschappen 6 6
Wiskunde 4 4
Natuurwetenschappen 2 1
Aardrijkskunde 1 1
Talen
Nederlands 3 3
Frans 3 2
Engels 2 2
Toegepaste communicatie Engels 1 0
Communicatiewetenschappen 1 1
Cultuur en maatschappij
Bedrijfswetenschappen 3 2
Godsdienst 2 2
Geschiedenis 1 1
Esthetica 0 1
Sportief
Lichamelijke opvoeding 2 2
Voorbereiding hoger onderwijs
Academische schrijfvaardigheid 1 0
Onderzoeksprojecten 0 2
ICT-oefenfirma 0 2

Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen

Een richting voor jou?

Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen is een theoretische studierichting in de domeingebonden doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met pakketten Informaticawetenschappen en Bedrijfswetenschappen.

  • Informaticawetenschappen leert je bv. algoritmes en datastructuren vergelijken, numerieke methodes programmeren en databanken en software ontwerpen, ontwikkelen en beheren.
  • In het vak Bedrijfswetenschappen bestudeer je onder meer de financiële en fiscale aspecten van ondernemingen, organisaties en e-commerce.
  • Je volgt graag de actualiteit en toont interesse in het consumentengedrag, internationale handel en samenwerking.
  • Je keert logisch, gestructureerd en kritisch denken.
  • Je legt verbanden legt tussen leerinhouden en neemt graag het woord.
  • Je hebt een goede studiehouding en bent bereid dagelijks voldoende tijd te investeren in je studie.
  • Voor deze studierichting in de derde graad is een voorkennis economie vanuit de tweede graad vereist. Voor instromers uit andere doorstroomrichtingen voorzien we een inhaalbeweging.

Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen op UM

  • We bieden jou een uitgebreider pakket talen en communicatie.  In het vak Esthetica zetten we in op kunstbeleving, -geschiedenis en -appreciatie.
  • Bij Ursulinen Mechelen word je goed voorbereid op het hoger onderwijs. In de derde graad van de doorstroomrichtingen werk je verder aan je onderzoeksvaardigheden, en aan de rapportering ervan in correct en wetenschappelijk Nederlands. In het vijfde jaar wordt daarom een lesuur voorzien om aan schrijfvaardigheid te werken. Met kortere opdrachten verbeter je zo gaandeweg je schrijftaal. In het zesde jaar werk je aan een heuse onderzoekspaper: je wordt begeleid in de verschillende stappen van je onderzoek en in de redactie van je bevindingen. In dit vak van 2 lesuren voorzien we ook ruimte voor een keuzeseminarie (bv. een extra taal of de uitdieping van een wetenschappelijk of sociaal onderwerp) en voor enkele projectnamiddagen rond brede maatschappelijke thema’s, zoals financiële geletterdheid.
  • We voorzien ruimte in het lessenrooster om het toekomstige werkveld te verkennen door middel van een ICT-oefenfirma. Zo zetten we je op weg naar een degelijke studiekeuze voor het hoger onderwijs.


terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!

Wanneer je bent afgestudeerd in een domeingebonden doorstroomrichting, heb je keuze uit heel wat bacheloropleidingen in het domein waarvoor je hebt gekozen. Zeker Natuurwetenschappen / Industriële wetenschappen en Technologie (Multimedia en communicatietechnologie),  Handelswetenschappen en Bedrijfskunde, gecombineerde studiegebieden als International Affairs of Sociaal-Economische wetenschappen en Onderwijs sluiten prima aan bij je vooropleiding.

De keuze in bachelors is na deze domeingebonden opleiding wel beperkter dan na Economie-wiskunde of Economie-moderne talen (DO) waar men nog een meer verdiepte opleiding krijgt voor algemene vakken en waar het tempo nog hoger ligt.