Een goede, stevige en degelijke basis om te starten in het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.

Vakken

5de (vanaf 2023-2024) 6de (vanaf 2024-2025)
STEM
Wiskunde 2 3
Natuurwetenschappen 2 1
Aardrijkskunde 1 1
Talen
Frans 5 4
Nederlands 5 4
Engels 3 3
Duits 3 2
Spaans 2 2
Communicatiewetenschappen en taaltechnologie 3 2
Cultuur en maatschappij
Godsdienst 2 2
Geschiedenis 1 1
Esthetica 0 1
Werkveldverkenning 0 2
Sportief
Lichamelijke opvoeding 2 2
Voorbereiding hoger onderwijs
Academische schrijfvaardigheid 1 0
Onderzoeksproject 0 2

Taal- en communicatiewetenschappen

Een richting voor jou?

Taal- en communicatiewetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Deze richting helpt je om vlot andere vreemde talen aan te leren, maar ook om meer en vlot inzicht te verwerven in de Nederlandse taal. Een sterke taalkennis is noodzakelijk voor succes bij verdere studies en beroepscarrière.  Deze richting combineert een brede algemene vorming met uitgebreid pakket moderne vreemde talen en communicatiewetenschappen.

  • We verwachten een sterke taalkundige en communicatieve interesse en een ruime belangstelling voor de mens en zijn manier van leven en denken.
  • Je wil je verder ontwikkelen in je communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans, Nederlands en Spaans.
  • Deze studierichting daagt jou uit op het vlak van communicatiewetenschappen, en introduceert ook een eerste verkenning in de taaltechnologie. Je leert ook omgaan met en kritisch denken over (massa)media.
  • Je hebt een goede studiehouding en bent bereid dagelijks voldoende tijd te investeren in je studie.
  • Je beschikt over een flinke dosis inzicht en algemene vorming schrikt je niet af.

Taal- en communicatiewetenschappen op UM

  • We voorzien een versterkt pakket moderne talen. Bovendien leer je als vierde moderne taal ook Spaans.
  • Leerlingen van de richting Taal- en communicatiewetenschappen volgen ook het vak Nederlandse taaltechnologie en taalredactie.
  • In het vak Esthetica zetten we in op kunstbeleving, -geschiedenis en -appreciatie.
  • Bij Ursulinen Mechelen word je goed voorbereid op het hoger onderwijs. In de derde graad van de doorstroomrichtingen werk je verder aan je onderzoeksvaardigheden, en aan de rapportering ervan in correct en wetenschappelijk Nederlands. In het vijfde jaar wordt daarom een lesuur voorzien om aan schrijfvaardigheid te werken. Met kortere opdrachten verbeter je zo gaandeweg je schrijftaal. In het zesde jaar werk je aan een heuse onderzoekspaper: je wordt begeleid in de verschillende stappen van je onderzoek en in de redactie van je bevindingen. In dit vak van 2 lesuren voorzien we ook ruimte voor een keuzeseminarie (bv. de uitdieping van een wetenschappelijk of sociaal onderwerp) en voor enkele projectnamiddagen rond brede maatschappelijke thema’s, zoals financiële geletterdheid.


terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!

Wanneer je bent afgestudeerd in deze richting, heb je keuze uit een brede waaier van academische bachelor- en masteropleidingen in de domeinen van de letteren (zoals taal- en letterkunde, toegepaste taalkunde, taal- en regiostudies, journalistiek, geschiedenis, archeologie…), de geesteswetenschappen (zoals psychologie, filosofie, rechten…), de sociale wetenschappen (zoals politieke wetenschappen, communicatiewetenschappen, pedagogie, onderwijs…), of andere.

De keuze in academische bachelors is na deze domeingebonden opleiding wel beperkter dan na Moderne talen (DO) waar men nog een meer verdiepte opleiding krijgt voor algemene vakken en waar het tempo nog hoger ligt.