Een goede, stevige en degelijke basis om te starten in het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.
We dagen je uit om meer uit jezelf te halen en je op school ook 'thuis' te laten voelen.

Eerste prijs in de Homeros-vertaalwedstrijd

  • 2 juni 2021
  • 5de jaar

Het Certamina-comité van de Vlaamse Olympiades Latijn en Grieks richt sinds enkele jaren ook een Homeroswedstrijd in. Sindsdien hebben we aan deze klassikale wedstrijd deelgenomen met 5 Grieks-Latijn.

Dit jaar kwam de wedstijdopgave uit het eerste boek van Homeros’ bestseller Odyssee: na de tienjarige Trojaanse oorlog is de Griekse soldaat-koning Odysseus al tien jaar vermist. Zijn trouw wachtende echtgenote Penelope kan het niet aan, wanneer een professionele zanger in haar paleis dicht over het lot van de Griekse oorlogshelden en daarmee oude wonden openrijt. Haar enige zoon Telemachos, die al 20 jaar wacht om zijn vader te leren kennen, is ondertussen een man geworden. Hij draagt zijn moeder op dapper te zijn en de dichter te laten zingen.

De uitdaging bestaat er voor de klas elk jaar in om eensgezind keuzes te maken, compromissen te sluiten en consequent te zijn. Het gaat er niet (zozeer) om of we de Oud-Griekse tekst wel correct hebben begrepen en vertaald. Elk jaar beschikken we naast de opgave namelijk ook over meerdere gepubliceerde Nederlandse vertalingen. Negeren we die staaltjes vakmanschap of vergelijken we die minutieus en trachten we nog origineler uit de hoek te komen? In het verleden probeerden we soms ‘hip’ hedendaags te klinken, maar past dat dan wel bij het verheven genre dat het epos was?

Dit jaar hebben wij (Roos Van Elst, Toon Tollenaere en hun leraar) enerzijds wel degelijk rekening gehouden met de reeds bestaande gepubliceerde vertalingen en hebben we naar onze mening een iets traditioneler en eerder lekker ouderwets stijlregister gehanteerd. Anderzijds hebben we ook oog proberen te hebben voor een vlotte leesbaarheid in het Nederlands, ‘los van’ de Griekse verzen. Het moest klinken, niet botsen. Dit jaar heeft dat blijkbaar geloond. In een tijd waarin communicatie vaak vluchtig is en waarin iedereen kan lezen wat en hoe je schrijft, is correct en welluidend formuleren volgens ons, ook bijna 3 millennia na het begin van de inspirerende wereldtournee van Homeros’ Odyssee, nog steeds relevant.

De jury beoordeelde nauwkeurig en grondig alle inzendingen. In een eerste fase werden 11 vertalingen geselecteerd en vervolgens opnieuw geanalyseerd om tot een correcte klassering te komen. Onze 5GLA was een van de 4 klasgroepen die werden uitroepen tot laureaat (ex aequo-winnaar).

Wist je dat?

Guido Halsberghe van Certamina-comité overhandigt prijzenpakket aan leraar Grieks Wim ROMBAUTS. 
Toon Tollenaere, Roos Van Elst en hun leraar Wim Rombauts.