Een goede, stevige en degelijke basis om te starten in het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.
We dagen je uit om meer uit jezelf te halen en je op school ook 'thuis' te laten voelen.

Evaluatie

Je komt in de eerste plaats naar school om te leren. We brengen je ouders op de hoogte van je resultaten via een evaluatiesysteem. Lees er hieronder meer over.

Klik op de icoontjes voor meer informatie.

Rapporten

Zowel ouders als leraren verwachten dat je dagelijks studeert. We brengen je ouders op de hoogte van de resultaten via een rapport dagelijks werk. Voor elk vak staat er een cijfer op 10. Dat cijfer is het gemiddelde van de resultaten van overhoringen, controletoetsen en taken van de voorbije periode.

We beoordelen ook de leer- en leefhouding.  Indien er begeleiding nodig is, volgt er een gesprek met de (klas)leraar en waar nodig met de co√∂rdinatoren, de directie of de CLB-medewerker.

Proefwerken

Twee of drie maal per jaar zijn er proefwerken. Voor elk vak moet je de leerstof van het voorbije trimester of semester studeren.
De evaluatie in het 1 B-jaar, het 2 B-jaar en de arbeidsmarktfinaliteit in de 2de en 3de graad vraagt een specifieke aanpak. Via permanente evaluatie volgen we de leerling van nabij op zowel voor kennisverwerving als voor inzet, vaardigheden en attitudes. Voor sommige vakken is het zinvol om naast deze permanente evaluatie ook proefwerken in te lassen.

Oudercontacten

In september organiseren we infoavonden per leerjaar, in oktober bespreken we op het eerste formele oudercontact de resultaten en voor de kerstvakantie haal je samen met je ouders het kerstrapport op bij de klasleraar. In het tweede trimester organiseren we een leerlingencontact. Op het oudercontact in mei bespreken we de voorlopige studiekeuze, eind juni haal je samen met je ouders het rapport af bij de klasleraar en kunnen zij inschrijven voor het volgende schooljaar.