Een goede, stevige en degelijke basis om te starten in het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.
We dagen je uit om meer uit jezelf te halen en je op school ook 'thuis' te laten voelen.

Laptopproject

Krijg hier een antwoord op veelgestelde vragen rond het laptopproject.

Waarom een laptopproject?

Het laptopproject biedt een meerwaarde op drie domeinen:

 • Meerwaarde voor de ontwikkeling van de jongere:
  • Werken aan mediawijsheid. 
  • Werken aan logisch en flexibel redeneren, en dus aan de 21ste-eeuwse vaardigheden waarmee onze jongeren moeten leren jongleren. 
 • Meerwaarde – in de klaspraktijk – voor het onderwijsleerproces:
  • Als didactisch middel, bv. presenteren, digitale leeromgeving, simulaties, teken- en rekensoftware e.a. 
  • Als hulp bij differentiatie en het werken op maat voor elke leerling. 
  • Als ondersteunende software voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 
  • Als hulp bij evalueren, vastleggen en inzichtelijk maken van leerresultaten, feedback op maat geven. 
  • Bij toekomstige nieuwe werkvormen via education technology. 
 • Meerwaarde thuis:
  • Demofilms of – lessen thuis bekijken zodat er tijd vrijkomt om moeilijkere delen van de leerstof uitvoeriger in de klas te behandelen. 
  • Thuis samenwerken aan oefeningen met andere leerlingen (de fysieke afstand is geen beperking meer). 
  • Delen van de leerstof kunnen thuis opnieuw bekeken worden waardoor leerlingen thuis beter kunnen oefenen en zo het eigen leerproces kunnen sturen. 

Voordelen van een eigen laptop voor elke leerling

 • Een eigen laptop is een geschikt leer- en werkmiddel om de 21ste-eeuwse digitale vaardigheden te verwerven en in te oefenen. Leerlingen leren zelfstandig problemen analyseren, oplossen en gaan (inter)actief aan het werk. 
 • Scholen kunnen meer werken aan mediawijsheid en digitale geletterdheid. 
 • De laptop is altijd ter beschikking, ook voor korte en flexibele leermomenten in de klas én thuis. 
 • Leerlingen ontdekken zelfstandig een manier van werken die bij hen past. 
 • Leraren kunnen als coach beter differentiëren, al dan niet via onderwijstechnologie. Ze kunnen de digitale leer-kracht van de leerling versterken. Elke leerling kan over zijn eigen lat springen. 
 • VZW KITOS werkt aan gelijke onderwijskansen op school en thuis. Iedereen heeft dezelfde kansen om te leren, met up-to-date-materiaal. 
 • Het toestel kan je thuis en in je vrije tijd gebruiken. De laptop wordt niet op school bewaard. 

Het toestel vanaf 2024 -2025

Door de digisprong verwachten we dat elke leerling gedurende zijn secundaire loopbaan over een kwalitatief toestel beschikt. Een laptop is een leermiddel geworden. Er zijn helaas geen ‘digisprong’middelen van de overheid meer voorzien.

Om over een toestel te beschikken zijn er 2 mogelijkheden.

Voor eerstejaars en instromers (2de tot 7de jaar) die starten in september 2024

Aankoop van een nieuw toestel, met garantie en verzekering.

 • We bieden dit performante toestel aan:

LENOVO THINKBOOK 14 G6 ABP

 • CPU: AMD Ryzen 3 7330U
 • RAM: 16GB
 • Opslag: 256GB
 • Scherm: 14 inch WUXGA (1920×1200)
 • Wifi: WiFi 6E
 • Gewicht: 1,5kg
 • Batterij: 60Wh
 • TCO en EPEAT certified voor verbeterde duurzaamheid.
 • Stevige en goed aansluitende hoes

Dienstverlening

De laptop moet gedurende een volledige schoolloopbaan (6 jaar) kunnen meegaan. De leverancier biedt een servicepakket van 6 jaar garantie en dienstverlening aan, een normale schoolloopbaan in het secundair onderwijs. Alle informatie hierover staat in de IPID-fiche en de polis die The Rent Company communiceert via de webshop. Een korte samenvatting:

 • Deze garantie dekt het toestel voor fabrieksfouten.
 • De batterij valt mee onder de garantie. Indien de batterij niet meer voldoende capaciteit heeft, zal deze kosteloos vervangen worden.
 • Het toestel is voorzien van een verzekering voor accidentele schade.
 • De leverancier voorziet het toestel van een diefstalverzekering, na aangifte van diefstal bij de politie.
 • Er is een helpdesk bij de leverancier tijdens de vakanties.

Prijs

Je kan een toestel in één keer direct aankopen of werken op afbetaling (huurkoop).

 • Prijs bij directe aankoop: € 689, 6 jaar dienstverlening inbegrepen.
 • Huurkoop (op afbetaling)
  • Met 6 jaar dienstverlening: €9.90 /maand x 72 maanden (6 jaar) + 3 maand waarborg (= € 29.70).
  • Aan het einde van de afbetaling kan je kiezen om het toestel bij te houden of in te leveren bij de leverancier. Als je kiest om het bij te houden zal de waarborg niet teruggestort worden.
  • Verander je van school? Geen probleem: je kan verder afbetalen aan The Rent Company en je toestel blijven gebruiken. De dienstverlening van de leverancier blijft gelden.
 • De leerling is eigenaar van het toestel en heeft beheerdersrechten op het toestel.
 • Vzw KITOS plaatst het toestel in een beheerssysteem zodat de school educatieve software en instellingen kan installeren vanop afstand (alleen tijdens de lestijden).
 • *:Je kan eventueel ook een laptop aankopen (direct of op afbetaling) bij een andere leverancier.

Bring Your Own Device (BYOD): een eigen laptop

Heb je al een laptop? Een leerling kan zelf een eigen computer meebrengen (Bring Your Own Device), op voorwaarde dat het aan een aantal minimum vereisten voldoet en in het schoolbeheerssysteem van KITOS kan ingebracht worden. De school kan zo educatieve software en instellingen installeren vanop afstand (alleen tijdens de lestijden).  Het zelf meegebrachte toestel moet aan bepaalde voorwaarden voldoen die terug te vinden zijn op de website van de school.

In deze formule blijft elke leerling er zelf verantwoordelijk voor dat hij elke lesdag over een toestel kan beschikken, ook als het toestel kapot gaat, of gestolen wordt. In deze uitzonderlijke gevallen kan er tijdelijk een toestel van de school gehuurd worden, tegen een huurprijs.

Alle afspraken rond het laptopgebruik zijn terug te vinden in het schoolreglement.


Hieronder vind je alle vragen over de laptops.

Nog iets niet duidelijk? Stuur ons gerust een mailtje.

 • Wat is het engagement van de school?
  • We investeren voortdurend in een snel, krachtig en veilig wifi-netwerk op school.
  • Er is een laptopbalie (fysiek en digitaal) waar je terecht kan. De oplossingen die zij kunnen voorstellen voor jouw ICT-problemen hangen af van de herkomst van je laptop:
   • Je toestel is in bruikleen via onze school.
   • Je toestel is aangekocht via een door de school aanbevolen leverancier, namelijk The Rent Company (TRC) (vanaf 2024-2025).
   • Je hebt een eigen toestel dat niet is aangekocht of gehuurd via bovenstaande mogelijkheden.
  • We investeren in de verdere vorming van onze leerkrachten om ICT als meerwaarde te integreren in zo veel mogelijk lessen.
  • We streven naar minder papier: minder kopieën en werkboeken.
 • Vervangt deze laptop alle boeken en cursussen?

  Nee, elke leraar heeft de autonomie om te kiezen voor het beste pedagogische leermiddel. Wij trekken voluit de kaart van “blended learning”. Dit betekent dat we altijd kiezen voor het pedagogisch en didactisch beste leermiddel. We proberen om waar mogelijk met goedkopere digitale alternatieven te werken. Sommige leerboeken, werkboeken en andere leermiddelen zal je niet meer moeten kopen. Denk hierbij aan een atlas, woordenboeken, bijbel, grafisch rekenmachine enz. 

  Het betekent niet dat alle cursussen en handboeken zullen wegvallen. Sommige zal je nog wel moeten kopen of huren. Cursussen die de school of leraar zelf maakt, kunnen we gratis digitaal ter beschikking stellen. Het laptopproject heeft niet de bedoeling om alle klassieke leermiddelen te vervangen. 

 • Wordt de laptop elk lesuur gebruikt?

  Nee, we gebruiken de laptop als dit het leerproces verrijkt en als het bijdraagt aan het ontwikkelen van de 21ste-eeuwse vaardigheden. Dit hoeft niet altijd of elk lesuur te zijn. We streven naar 100% leerwinst, niet naar 100% digitale lestijd. 

 • Mag ik een eigen laptop meebrengen?

  Het gebruik van de laptops maakt deel uit van ons pedagogisch project. We verwachten dat alle leerlingen instappen in het project. Dit betekent dat zij over alle leermiddelen moeten kunnen beschikken die de school voor hen heeft gekozen (laptop én boeken).  

  Je kan zelf een laptop meebrengen, die echter moet voldoen aan een aantal minimum vereisten van vzw KITOS. Dit zijn de vereisten voor het meebrengen van een eigen laptop indien deze niet aangekocht is via de door de school aanbevolen leverancier .  Je blijft wel volledig zelf verantwoordelijk voor het niet werken van, verlies van en schade aan je eigen toestel.  

  De basisafspraken rond gebruik van een laptop op school zijn opgenomen in het schoolreglement en kan je hier ook nog eens nalezen

 • Wat valt er onder de garantie?
  • Voor de toestellen aangekocht bij The Rent Company (TRC): zie hun  webshop.
  • Voor de toestellen in bruikleen via de school: vraag je garantievoorwaarden na via de laptopbalie. Je toestel kan misschien hersteld worden. De school zal dit met jou en de leverancier van de laptop bekijken. Je krijgt een vervangtoestel gedurende de herstelling. Indien het verlies of de beschadiging het gevolg is van onzorgvuldig gebruik van de leerling, kan de school een schadevergoeding aanrekenen gelijk aan de nieuwwaarde van een gelijkaardig toestel. In geval van diefstal doet de leerling onmiddellijk aangifte bij de politie.
  • Je hebt een eigen toestel niet aangekocht of gehuurd via bovenstaande mogelijkheden:
   • Je bent zelf verantwoordelijk. 
 • Wat als mijn laptop stuk is of niet goed meer werkt?
  • Toestellen onder garantie aangekocht bij The Rent Company (TRC): zie webshop TRC
  • Toestellen in bruikleen via de school:
   • Je meldt dit aan de laptopbalie op school of online. 
  • Toestellen aangekocht op een andere school bij TRC of Signpost.
   • Indien het toestel nog onder garantie is kan de school op vraag van de leerling de herstelling aanmelden bij de leverancier.
  • Je hebt een eigen toestel niet aangekocht of gehuurd via bovenstaande mogelijkheden. 
   • Je bent zelf verantwoordelijk. 
   • Indien nodig kan je een vervangtoestel huren van de school, vraag je voorwaarden na via de laptopbalie.
 • Wat als mijn laptop wordt gestolen?
  • Toestellen aangekocht via The Rent Company (TRC): zie webshop TRC
  • Toestellen in bruikleen via de school:
   • Je geeft de diefstal aan bij de politie. Je meldt de diefstal schriftelijk aan de laptopbalie en je pedagogische directie, met een kopie van het proces-verbaal van de politie. De school bekijkt samen met jou mogelijke oplossingen. 
  • Je hebt een eigen toestel niet aangekocht of gehuurd via bovenstaande mogelijkheden. 
   • Je bent zelf verantwoordelijk. 
 • Mag ik mijn laptop in mijn locker laten zitten?

  https://easy4u.be/infoJe neemt je laptop elke dag mee naar huis. We veronderstellen immers dat je de laptop nodig hebt voor je huiswerk. Bovendien dien je de laptop elke avond op te laden voor de volgende schooldag en dat kan niet in je locker. 

 • Wat als ik van school verander?
  • Toestellen aangekocht via The Rent Company TRC: zie webshop TRC. 
  • Toestellen in bruikleen via de school:
   • Bij het afstuderen of verlaten van de school moet je de laptop inleveren binnen de 5 werkdagen. Bij laattijdige inlevering wordt een schadevergoeding aangerekend van 50,00 euro  per begonnen week. Bij niet – inlevering na 1 maand wordt een schadevergoeding aangerekend gelijk aan de nieuwwaarde van een gelijkaardig toestel.
  • Je hebt een eigen toestel niet aangekocht of gehuurd via bovenstaande mogelijkheden.
   • Het toestel wordt van het beheerssysteem van de school losgekoppeld en krijgt een propere installatie. De gebruiker kan nadien verder gebruik maken van het toestel.

   

 • Wat als ik later op het schooljaar start in deze school?
  • Nog geen laptop? Je kan een laptop aankopen bij de door de school aanbevolen leverancier. 
  • Wel al een laptop: zie de voorwaarden bij ‘Ik breng een eigen laptop mee’.
  • Indien je in een later jaar start (4, 5, 6 of 7) kan je vragen aan de school of je een toestel in bruikleen kan nemen.
 • Welke software staat er op de laptop?

  Windows 11 en Office 365 staan op elke laptop geïnstalleerd bij levering. Verder zal het basispakket geïnstalleerd zijn dat de school didactisch vereist. Ook de nodige antivirussoftware zit mee in het pakket. 

 • Wie is de beheerder van de laptops?

  De school beheert het toestel van de leerling zolang die ingeschreven is op onze school. Bij de eerste installatie wordt de laptop gebruiksklaar gemaakt voor de leerling. Alle toestellen worden in een centraal beheersysteem ingebracht. Via het schoolbeheer kan de school software installeren, de toestellen opnieuw configureren of herinstalleren bij problemen. 

 • Waar bewaar ik mijn bestanden en hoe verloopt de back-up?

  Om te vermijden dat je bestanden verloren gaan bij een defect aan de laptop, bewaar je je bestanden via Onedrive die automatisch zorgt voor back-ups. We leren leerlingen werken met Onedrive. 

 • Zijn er in elk klaslokaal voldoende stopcontacten voorzien voor alle laptops?

  Nee, leerlingen laden hun laptop thuis op. De toestellen (moeten) beschikken over een batterij die een hele schooldag meegaat. Het is niet de bedoeling dat laptops in de klassen opgeladen worden of dat de school oplaadpunten voorziet. 

 • Kan de laptop gebruikt worden bij toetsen of examens?

  Ja, als de vakleraar of de school dit zo beslist. 

 • Waar kan ik mijn laptop bewaren tijdens pauzes of de les L.O.?

  Je kan een locker huren om je laptop in op te bergen. 

 • Hoe vervoer ik mijn laptop?

  Je gebruikt altijd een stevige laptophoes en vervoert de laptop in een stevige schooltas of rugzak. Schade door een val betekent dat je altijd een franchisekost zal moeten betalen. Dit kan je vermijden door goed zorg te dragen voor je laptop.