Een goede, stevige en degelijke basis om te starten in het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.
We dagen je uit om meer uit jezelf te halen en je op school ook 'thuis' te laten voelen.

Leerlingenbegeleiding

Wij hebben een groot hart voor AL onze leerlingen.

Wij proberen het motto van de H. Angela Merici, stichteres van de orde van de Ursulinen hierbij te volgen:

“Besef dat je verantwoordelijk bent voor diegenen die je zijn toevertrouwd. Draag ze in je hart, niet alleen hun naam maar ook hun aanleg en heel hun persoonlijkheid, de omstandigheden waarin ze leven en alles wat ze aanbelangt. Moeilijk is dat niet, als je maar echt van hen houdt.”


Elke leerling kan terecht bij:

  • De klasleraar die speciale aandacht heeft voor de klasgroep en voor elke leerling afzonderlijk. Hij of zij vervult ook een zeer belangrijke rol in het contact met de ouders.
  • De vakleraren die niet alleen hun vak geven, maar ook inzichten en vaardigheden, waarden en normen bijbrengen.
  • Een vertrouwensleraar die aanspreekbaar is bij persoonlijke problemen.
  • De graadcoördinatoren die zorgen voor de algemene organisatie en die de individuele begeleiding van de leerlingen mee opvolgen.
  • De interne leerlingenbegeleiders van de school (mevr. L. Sourbron, mevr. E. Maes en dhr. F. Thomas), de CLB-medewerkers van het Kompas en de pedagogische directie die in nauw overleg met graadcoördinatoren en leraren de leerlingen opvolgen. Zij geven hulp en advies bij studieproblemen en persoonlijke problemen. Zij begeleiden ook mee het studiekeuzeproces.

Onze leerlingen kunnen ook terecht bij:

Klaspeters en -meters

Elke klas in het 1ste jaar heeft een tweetal klaspeters en/of – meters uit het 5de jaar die zich ontfermen over jullie.

UM Conflixers

Ben je verwikkeld in een ruzie of conflict? Bij deze leerlingen kan je terecht om bemiddeling te vragen*.

Amanda Iliya (1TCB), Febe De Vos (1TCB), Sam Hemmeryckx (1TCB), Aiko Cluytens (1TCC), Yousra Machini (3STWD), Birame Alloing (3WETB), Emma Laureys (3STWB), Amal Es-Sadiki (3VV), Luna Alewaters (3LWIç), Amine Zarouali (3LWIç), Anaïs Reyntens (5LWEç)

Ze zijn ook bereikbaar via conflixers@ursulinenmechelen.be.

*Bij agressie, pestgedrag, of problemen tussen groepen leerlingen zullen ze je doorverwijzen naar leraren.

Vertrouwensleerlingen

Heb je een luisterend oor nodig? Of heb je nood aan een bemoedigende babbel? Dan staan onze vertrouwensleerlingen Helena, Chloé en Ikram voor je klaar.

Je kan deze leerlingen bereiken via hulp.nodig.llraad@ursulinenmechelen.be.