Een goede, stevige en degelijke basis om te starten in het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.

Leerlingenbegeleiding

Wij hebben een groot hart voor AL onze leerlingen.

Wij proberen het motto van de H. Angela Merici, stichteres van de orde van de Ursulinen hierbij te volgen:

“Besef dat je verantwoordelijk bent voor diegenen die je zijn toevertrouwd. Draag ze in je hart, niet alleen hun naam maar ook hun aanleg en heel hun persoonlijkheid, de omstandigheden waarin ze leven en alles wat ze aanbelangt. Moeilijk is dat niet, als je maar echt van hen houdt.”


Lees hier de visietekst over leerlingenbegeleiding.

Elke leerling kan terecht bij:

 • De klasleraar die speciale aandacht heeft voor de klasgroep en voor elke leerling afzonderlijk. Hij of zij vervult ook een zeer belangrijke rol in het contact met de ouders.
 • De vakleraren die niet alleen hun vak geven, maar ook inzichten en vaardigheden, waarden en normen bijbrengen.
 • Een vertrouwensleraar die aanspreekbaar is bij persoonlijke problemen.
 • De graadcoördinatoren die zorgen voor de algemene organisatie en die de individuele begeleiding van de leerlingen mee opvolgen.
 • Het team van interne leerlinbegeleiders:
  • Zorgcoördinatie en aanspreekpunt bij zorgvragen: L. Sourbron
  • Socio-emotionele begeleiding: L. Sourbron en H. Bolle en J. Hellemans
  • Begeleiding van leerlingen met (vermoeden van) leer- of ontwikkelingsstoornis: E. Maes en L. Sourbron
  • Begeleiding rond meldingen van (cyber)pesten door Antipest-Cybercoach: J. Verfaille
  • Extra leerbegeleiding door Leer- en studiecoaches (per graad)
  • Extra taalbegeleiding door Taalcoaches (per graad)

De zorgcoördinator verzamelt de aanmeldingen voor CLB Het Kompas en verzorgt een nauwe samenwerking met de pedagogische directie, ondersteuners en met externe diensten wanneer nodig.

Onze leerlingen kunnen ook terecht bij:

Klaspeters en -meters

Elke klas in het 1ste jaar heeft een tweetal klaspeters en/of – meters uit het 5de jaar die zich ontfermen over jullie.

UM Conflixers

Ben je verwikkeld in een ruzie of conflict? Bij deze leerlingen kan je terecht om bemiddeling te vragen*.

Lidiia Davtian (1B), Marit Verlinden (1EWA), Louise Verhaegen (1EWD), Babette Claes (1LAA), Billie Op de Beeck (1LAB), Amina Chamlali Arenti (2BC), Majd Chehada (2LAGR), Stan Martens (2LAGR), Emma Van der Merwe (2STEMB), Febe De Vos (3HUMAç), Aiko Cluytens (3MTA), Imane El Mhassani (3MWW), Luna Alewaters (5LMT), Amine Zarouali (5LWI), Amal Es-Sadiki (5VZA).

Ze zijn ook bereikbaar via conflixers@ursulinenmechelen.be.

*Bij agressie, pestgedrag, of problemen tussen groepen leerlingen zullen ze je doorverwijzen naar leraren.

Vertrouwensleerlingen

Heb je een luisterend oor nodig? Of heb je nood aan een bemoedigende babbel? Dan staan onze vertrouwensleerlingen Liene, Mira, Lotte en Amine voor je klaar. Je kan deze leerlingen bereiken via hulp.nodig.llraad@ursulinenmechelen.be.