Een goede, stevige en degelijke basis om te starten in het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.
We dagen je uit om meer uit jezelf te halen en je op school ook 'thuis' te laten voelen.

Leerlingenbegeleiding

Onze algemene visie op leerlingenbegeleiding, voor IEDEREEN, in een notendop: Wij hebben een groot hart voor AL onze leerlingen. Wij proberen het motto van de H. Angela Merici, stichteres van de orde van de Ursulinen hierbij te volgen: “Besef dat je verantwoordelijk bent voor diegenen die je zijn toevertrouwd. Draag ze in je hart, niet […]

Onze algemene visie op leerlingenbegeleiding, voor IEDEREEN, in een notendop:

Wij hebben een groot hart voor AL onze leerlingen.

Wij proberen het motto van de H. Angela Merici, stichteres van de orde van de Ursulinen hierbij te volgen:

“Besef dat je verantwoordelijk bent voor diegenen die je zijn toevertrouwd. Draag ze in je hart, niet alleen hun naam maar ook hun aanleg en heel hun persoonlijkheid, de omstandigheden waarin ze leven en alles wat ze aanbelangt. Moeilijk is dat niet, als je maar echt van hen houdt.”

Elke leerling kan terecht bij:

 • De klasleraar die speciale aandacht heeft voor de klasgroep en voor elke leerling afzonderlijk. Hij of zij vervult ook een zeer belangrijke rol in het contact met de ouders.
 • De vakleraren die niet alleen hun vak geven, maar ook inzichten en vaardigheden, waarden en normen bijbrengen.
 • Een vertrouwensleraar die aanspreekbaar is bij persoonlijke problemen.
 • De graadcoördinatoren die zorgen voor de algemene organisatie en die de individuele begeleiding van de leerlingen mee opvolgen.
 • Het team van interne leerlingbegeleiders:
  • Zorgcoördinatie en aanspreekpunt bij zorgvragen: H. Bolle
  • Leerlingencoaches: J. Hellemans en T. Van Looy (aanspreekpunt op het onthaal)
  • Interne leerlingbegeleiders: H. Bolle en T. Hermans
  • Begeleiding van leerlingen met (vermoeden van) leer- of ontwikkelingsstoornis: E. Maes, H. Bolle en T. Hermans
  • Begeleiding rond meldingen van (cyber)pesten door Antipest-Cybercoach: J. Hellemans
  • Extra leerbegeleiding door studiecoaches (per graad)
  • Extra taalbegeleiding door Taalcoaches (per graad)

De zorgcoördinator verzamelt de aanmeldingen voor CLB Het Kompas en verzorgt een nauwe samenwerking met de pedagogische directie, ondersteuners en met externe diensten wanneer nodig.

Onze leerlingen kunnen ook terecht bij:

Klaspeters en -meters

Elke klas in het 1ste jaar heeft een tweetal klaspeters en/of – meters uit het 5de jaar die zich ontfermen over jullie.

Vertrouwensleerlingen

Heb je een luisterend oor nodig? Of heb je nood aan een bemoedigende babbel? Dan staan onze vertrouwensleerlingen Liene, Mira, Lotte en Amine voor je klaar. Je kan deze leerlingen bereiken via hulp.nodig.llraad@ursulinenmechelen.be.