Een goede, stevige en degelijke basis om te starten in het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.
We dagen je uit om meer uit jezelf te halen en je op school ook 'thuis' te laten voelen.

Oud-leerlingen getuigen…

Onze school levert kwaliteit af en dat zien we geregeld uit het nieuws dat we krijgen van oud-leerlingen.

Cheyenne Yseboodt studeerde af in de richting Wetenschappen-Wiskunde aan Ursulinen Mechelen (2019). Zij koos voor een opleiding Diergeneeskunde aan de Universiteit Antwerpen. Momenteel zit Cheyenne in het tweede jaar van de masteropleiding.

“Ik denk nog vaak terug aan mijn tijd in Ursulinen Mechelen waar ik als nieuwe leerling instroomde in het derde jaar, in 2015. Hoewel het inmiddels vijf jaar geleden is, heb ik er tools en vaardigheden geleerd waarvan ik nu nog steeds de vruchten pluk. Door onderzoeksgericht te werken aan een wetenschappelijk onderbouwd eindwerk in het zesde jaar, kon ik starten aan de universiteit met een stevige basis aan wetenschappelijke kennis en inzicht. Dit heeft mij ontzettend geholpen om bepaalde opdrachten, en nu ook mijn masterthesis, gericht aan te pakken. De goede voorbereiding die ik o.a. kreeg van docenten als Mr. Vernemmen (Biologie) en Mr. Peeters (Chemie) in de richting Wetenschappen-Wiskunde, zorgden ervoor dat ik bleef doorzetten op mijn weg naar dierenarts in wording.

Ursulinen Mechelen leerde mij ook verantwoordelijkheid opnemen. Ik engageerde mij om klasvertegenwoordiger te zijn en om in de leerlingenraad te zetelen. Dit nam ik mee naar het hoger onderwijs: ook daar zette ik mij twee jaar lang in als jaarvertegenwoordiger. Door deze ervaringen kon ik mijn communicatiecapaciteiten en organisatievermogen langzaamaan naar een hoger niveau tillen.

Ook wat betreft ondernemerschap werd bij mij een zaadje gepland op UM met als resultaat dat ik in mijn huidige opleiding niet bleef stilzitten. Vorig jaar richtte ik namelijk een stageproject op voor bachelorstudenten, zodoende zij extra praktijkervaring kunnen opdoen in de toch wel theoretisch gerichte beginopleiding die de richting Diergeneeskunde is.

Wat ben ik dankbaar dat mijn middelbare schooltijd in Ursulinen Mechelen mij gevormd heeft tot de persoon die ik de dag van vandaag ben: een gemotiveerde dierenarts in spe met een enorme gedrevenheid in alles wat ik doe en onderneem.”

Fatima Isarti studeerde af in de richting Handel aan Ursulinen Mechelen (2007). Zij koos voor een opleiding Accountancy-Fiscaliteit aan Thomas More Mechelen. Aansluitend ging zij nog voor een diploma Fiscale Wetenschappen aan de Fiscale Hogeschool Brussel. Momenteel werkt zij als dossierbeheerder en stagiaire accountant bij Dielens & Van Bosstraeten.

“Het is belangrijk om een goede basis te krijgen waarop je kan bouwen. Die basis kreeg ik mee in Ursulinen Mechelen. Wat ik mij vooral herinner als een leerrijke ervaring, is het opzetten van onze mini-onderneming. Daarvan werd ik financieel directeur. Die verantwoordelijkheid lag mij zo goed dat het voor mij al snel duidelijk werd welke richting ik na het middelbaar wilde doen.”

Saar Pelgrims studeerde af in de richting Gezondheids- en welzijnswetenschappen aan Ursulinen Mechelen. Nadien koos zij voor de opleiding Orthopedagogie aan de UCLL en aansluitend behaalde zij nog een banaba Buitengewoon onderwijs. Op dit ogenblik werkt Saar als leerkracht van leerlingen met een mentale beperking in BuSO Sint-Janshof te Mechelen. Daarnaast begeleidt zij, samen met Dieter Coppens, al enkele seizoenen 6 jongvolwassenen met het syndroom van Down in het tv-programma Down The Road op de reis van hun leven.

“Van kleins af aan is het duidelijk dat ik thuishoor in de sociale sector. Tijdens mijn (kijk)stages op UM deed ik ervaring op in een kleuterschool, op de materniteit, binnen het buitengewoon lager onderwijs en bij senioren met dementie. Hierdoor wist ik wat ik wilde doen: mensen met speciale of extra noden begeleiden. Dankzij mijn stage- en werkervaring als leerkracht van leerlingen met een beperking werk ik ook als begeleidster bij het tv-programma Down The Road.”

Noah Lievens studeerde af in de richting Wetenschappen-Wiskunde aan Ursulinen Mechelen (2023). Op dit ogenblik volgt hij de opleiding Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek aan de Technische Universiteit Delft.

“De richting Wetenschappen-Wiskunde vormde een grondige basis voor mijn huidige opleiding Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek. De lessen waren van hoog niveau en werden gedoceerd door gepassioneerde leraren die met enthousiasme extra tijd wilden investeren om dieper in de leerstof te duiken en zo interesses aan te wakkeren.

Ook het aanbod om wetenschapsvakken, waaronder aardrijkskunde en chemie, in het Engels te volgen via CLIL (Content and Language Learning), was een grote meerwaarde voor mijn internationale bachelor. Dit unieke traject gaf mij niet alleen de nodige vaardigheden om vlot in het Engels te communiceren, maar verrijkte ook mijn wetenschappelijke jargon, een aspect dat minder aan bod komt in de algemene Engelse lessen.

Daarnaast biedt Ursulinen Mechelen verschillende mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en het ontdekken van individuele interesses. Zo was het schrijven van mijn eindwerk de ideale uitdaging om mezelf te verdiepen in interesses die buiten het bestek van de standaard leerplandoelen liggen. Ook de Sci-Tech Challenge was op zijn beurt een waardevolle kans om met een kritische geest, in teamverband, maatschappelijke vraagstukken aan te pakken.

Kort samengevat: Ursulinen Mechelen kenmerkt zich door bevlogen leraren, unieke buitenschoolse activiteiten en hechte vriendschappen die je door het middelbare schoolleven sleuren. Deze zes jaar zullen voor altijd onvergetelijk blijven.”

Tatjana Cammerman studeerde af in de richting Gezondheids- en welzijnswetenschappen aan Ursulinen Mechelen (2006). Zij koos voor een opleiding Sociaal Agogisch Werk (2009) aan de HUB en ging daarna nog voor een diploma Klinische Psychologie (2013) aan de VUB. Momenteel werkt zij als coördinator van een psychosociaal revalidatiecentrum.

“Aangezien ik al snel wist dat ik graag met mensen wilde werken, kwam ik na vier jaar Economie in de richting Gezondheids- en welzijnswetenschappen. Voor mij ging er een nieuwe wereld open waar ik mijn passie vond. Op mijn verschillende stageplaatsen kreeg ik ook die bevestiging. Het werd een traject van zeven mooie jaren, een weg die ik misschien niet had gekozen zonder mijn ervaringen in GWW.”

Janne Van Campenhout studeerde af in de richting Humane Wetenschappen aan Ursulinen Mechelen (2020). Zij koos voor een opleiding Orthopedagogie aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen.

“In de richting Humane Wetenschappen kreeg ik de nodige handvaten om op een correcte en efficiënte manier te studeren. Dit heeft mij enorm geholpen in mijn studie Orthopedagogie. Ik kreeg in Ursulinen Mechelen een goede basis mee, zowel inhoudelijk als wat studeren en plannen betreft. Niet iedereen is na het middelbaar klaar om meteen de juiste studiekeuze te maken, maar naar mijn gevoel probeert UM je daarin zo goed mogelijk te begeleiden en ondersteunen.

Kenny Hermans studeerde af in de richting Handel aan Ursulinen Mechelen (2011). Hij koos voor een opleiding European Business Management (2013) en ging daarna nog voor een Master Internationaal Management (2017). Samen met een studiegenoot startte Kenny zijn eigen onderneming, Trappist Tribute.

“Op de schoolbanken van Ursulinen Mechelen werd bij mij de kiem gelegd voor het ondernemerschap. In het zesde jaar kregen wij de kans om een mini-onderneming op poten te zetten. Met een klein groepje leerlingen maakten en verkochten wij juwelenhouders. Daarbij had iedereen zijn eigen taak. Ik herinner mij nog goed hoe ik in de lokale Brico vroeg of wij hun afvalhout voor ons project mochten gebruiken. Ik hield van dat prille ondernemerschap. En toen wist ik het, hiermee wil ik later wat doen. Mijn verdere studies stonden dan ook in het teken van ondernemen, marketing en management. Ik deed onderweg veel ervaring op in de bedrijfswereld. Dat ging steeds met vallen en opstaan. Ik maakte geregeld fouten. Dat kreeg ik ook vooral vanuit UM mee: je mag fouten maken, zolang je daaruit leert en iets opsteekt. Mijn advies voor de leerlingen van nu: gewoon doen! Misschien werkt het, misschien ook niet, maar je zal er zonder twijfel uit leren.

Marieken Goovaerts studeerde af in Latijn-Wiskunde in Ursulinen Mechelen (2012). Ze studeerde de bachelor Conservatie-Restauratie aan de Universiteit Antwerpen. Marieken werkt nu als Collectieconsulent bij Erfgoedcel Mechelen, waar ze enerzijds advies geeft aan organisaties, heemkringen … over hoe om te gaan met hun collectie. Anderzijds is ze verantwoordelijk voor alles rond digitalisering en databanken.

“Dankzij mijn passie voor zowel kunst als wetenschap, kwam ik al snel terecht bij de studierichting Conservatie-Restauratie. De uren geschiedenis én Latijn, maar ook wiskunde en chemie, bleken een uitstekende basis te zijn voor mijn hogere opleiding. Ik kijk met plezier terug op mijn tijd bij Ursulinen Mechelen.”

Hermelien Goyvaerts studeerde af in Humane Wetenschappen in Ursulinen Mechelen (2020). Ze studeert Agogische wetenschappen aan de VUB (Vrije Universiteit Brussel).

“Ursulinen Mechelen is niet enkel een school waar er tussen vier muren leerstof wordt aangereikt. Ik herinner me levendig de warmte van de leraren en de toewijding om dicht bij hun leerlingen te willen staan. Gaandeweg mijn schooltraject in UM leerde ik plannen, werken in teamverband en grote brokken leerstof verwerken. Hierdoor voelde ik me voldoende voorbereid om de stap te zetten naar het hoger onderwijs. Ook leerde ik er mijn vrienden kennen die vandaag nog steeds een belangrijk deel van mijn leven zijn. 

Humane Wetenschappen wakkerde mijn passie voor mens en maatschappij verder aan waardoor ik koos voor de richting Agogische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. Ook de leraren Nederlands gaven me hun gedrevenheid voor schrijven en taal mee. Hierdoor ging ik in de eerste week van het academiejaar aan de VUB naar een redactievergadering van studentenblad de Moeial, waarvoor ik intussen enkele artikels neerpende.

Toen ik in 2020 afstudeerde in Humane Wetenschappen maakte ik met een bang hartje, maar een goed gevoel, de overstap naar een volgend hoofdstuk aan de VUB. UM deed me niet enkel groeien als student, maar voor een groot deel ook als persoon. 

Ik blik dus terug op mijn tijd in Ursulinen Mechelen met een warm gevoel, veel herinneringen en een brede glimlach.


Toon Lambrecht studeerde af in Wetenschappen-Wiskunde In Ursulinen Mechelen (2020). Hij studeert Geografie en Geomatica aan de Universiteit Gent. Toon is momenteel bezig met een aanvraag om de master ‘GIS and Remote Sensing’ te volgen aan ‘Lund University’ in Zweden. Succes!

“Op Ursulinen Mechelen heb ik geleerd  om mezelf te zijn. De vrijheid, stimulansen en steun die werden aangeboden om mijn interesses te ontwikkelen, hebben een belangrijke invloed gehad op wie ik vandaag ben. Zo heb ik tijdens mijn laatste jaar, met onder meer dank aan Meneer Van Dyck, beslist om Geografie en Geomatica te gaan studeren in Gent. Deze beslissing kwam voort uit de interessante lessen aardrijkskunde en mijn maatschappelijke betrokkenheid waarin de school me steeds heeft gesteund.

Geografie en Geomatica is een studierichting die een brede basis aan wetenschappelijke kennis vereist en waarbij een kritische blik erg belangrijk is. Dankzij het sterke lerarenkorps en de vele kennis die werd aangeboden, heb ik mijn studies met veel moed en goede resultaten kunnen aanvatten. Ook de reflex om kritisch te reflecteren op bekomen resultaten werd sterk benadrukt, dit blijft een belangrijke troef bij het schrijven papers.

Naast de vele inhoudelijke ervaringen onthoud ik mijn tijd op Ursulinen Mechelen vooral als een erg fijne tijd. Ik heb me aangesloten vanaf het derde middelbaar, en heb me vanaf dan steeds thuis gevoeld op school.”


Elke Lecluyse studeerde af in Humane Wetenschappen in Ursulinen Mechelen (2018). Ze studeerde Voedings- en dieetkunde aan de Hogeschool Gent. Elke werkt als zelfstandige diëtiste onder de naam ROOTZ. Eind februari 2023 studeert ze ook af als sportdiëtiste.

“Door de psychologische achtergrond die ik mee kreeg uit mijn opleiding Humane wetenschappen kon ik tijdens mijn bachelor Voedings- en dieetkunde veel gemakkelijker verbanden leggen tussen voeding en gedrag. Dit is voor mij nog steeds een grote meerwaarde vermits je als diëtiste niet alleen probeert om mensen gezondere voedingskeuzes aan te leren maar ook gezond gedrag.”


Boris-Clarence Jeffrey Hounsou studeerde af in Handel in Ursulinen Mechelen (2020). Hij studeert Politieke wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

Ik had zes fantastische jaren op UM met leraren die me motiveerden om door te zetten op school, maar ook in het leven. De studierichting Handel hielp me enorm vooruit in mijn eerste jaar aan de universiteit waar ik het vak ‘Macro en Micro-economie’ had. Een stevige cursus, waar ik het meeste al van had gezien in UM. Voor veel medestudenten een buisvak. Maar door de basis die ik meekreeg in UM, scoorde ik een 15 op 20. Ook de taalvakken (Nederlands, Frans en Engels) die ik kreeg tijdens mijn studie Handel in UM, bleken een goede voorbereiding. Zeker het vak Nederlands en het verplicht lezen van boeken. Dat heeft er voor gezorgd dat

het lezen en ontcijferen van wetenschappelijke artikels een niet al te groot struikelblok werd. Dankzij de leraren in UM bouwde ik een goede routine en mindset op. Met een goede mood opstaan en nooit opgeven! Dank je wel daarvoor!

Ik had bovendien nooit verwacht dat ik de ervaring van een mini-onderneming zou doortrekken naar mijn dagelijks leven. Ik heb sinds kort mijn eigen bedrijfje opgestart. Het zit nog in de constructiefase, maar mijn ervaring die ik opdeed tijdens het runnen van een mini-onderneming komt nu helemaal van pas.”


Anaïs Reyntens studeerde af in Latijn-Wetenschappen in Ursulinen Mechelen (2021). Ze studeert Logopedische en Audiologische Wetenschappen aan de KU Leuven.

“UM heeft me laten groeien als persoon en vele verrijkende inzichten en vaardigheden meegegeven die me zeker zullen bijblijven. Door de lessen Latijn, kan ik beter teksten analyseren en heb ik een beter grammaticaal inzicht verworven. Deze vaardigheden heb ik reeds kunnen gebruiken in mijn opleidingsonderdeel ‘Taalkunde’. Daarnaast kregen we ook een ruime wetenschappelijke basis. Hierdoor kan ik de lessen die betrekking hebben tot de fysica en de biologie beter volgen en begrijpen. Ook het volgen van CLIL (Content and Language Integrated Learning) is een grote meerwaarde voor mijn studies. Ik heb momenteel een vak in het Engels en de lessen met CLIL zorgden voor een goede voorbereiding.

UM en haar leraren zorgden ervoor dat ik beter kan plannen, kritisch denken, samenwerken en beter grote hoeveelheden leerstof kan verwerken. Hier ben ik heel dankbaar voor.

Door mijn studierichting ‘Latijn-wetenschappen’ kreeg ik zowel een goede basis voor taal als voor wetenschappen. Doordat ik zeer uiteenlopende vakken heb in mijn huidige studierichting ‘Logopedische en Audiologische Wetenschappen’, komen beiden vaak aan bod en ben ik zeer blij met de basis die ik kreeg in Ursulinen Mechelen. Ik genoot enorm van mijn tijd als student aan Ursulinen Mechelen en ik koester elke herinnering!


Angie Van den Broeck (die/hen/hun) studeerde af in Humane Wetenschappen in Ursulinen Mechelen (2017). Die studeerde de bachelor Communicatiewetenschappen aan de KU Leuven. Momenteel zit die in hun master Communicatie- wetenschappen (media, cultuur en beleid).

“Dankzij Ursulinen Mechelen kon ik mijn breed interesseveld ontdekken én ontplooien: media, cultuur, politiek en technologie kwamen regelmatig aan bod in de lessen bij Humane Wetenschappen. Hierdoor werd ik geïnspireerd om in het hoger onderwijs Communicatiewetenschappen te studeren. Ondertussen zit ik in mijn master media, cultuur en beleid en start ik in het najaar met een bijkomende opleiding in ‘user experience en user interface design’. Ursulinen Mechelen leerde me om altijd nieuwsgierig te zijn, levenslang te blijven leren en om kritisch na te denken. Deze waarden draag ik vandaag de dag nog steeds hoog in het vaandel.

Ook inhoudelijk hielp mijn achtergrond in Humane Wetenschappen me enorm op weg tijdens mijn eerste jaren aan de universiteit. Zo had ik bijvoorbeeld een streepje voor op het grootste buisvak van de richting, namelijk statistiek, en leerden we samenwerken in een internationale context.”


Goldie Witanga studeerde af in Latijn-Wetenschappen in Ursulinen Mechelen (2021). Ze studeert Rechten aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

“Aan UM studeerde ik zes jaar lang Latijn. Hoewel ik de fameuze Latijnse woordjes die we leerden niet echt meer heb gebruikt, is die richting wel nog steeds nuttig geweest voor mij. Doordat we zoveel teksten lazen en ontleedden, kan ik nu veel beter met teksten en taal overweg en kan ik gemakkelijker teksten analyseren, wat in mijn rechtenstudies zeker van pas komt.

Ook ben ik blij dat in de laatste jaren ons werd aangeleerd hoe een paper te schrijven. De kennis die ik daardoor heb opgedaan kan ik steeds weer toepassen op de vele papers die ik nog ga mogen schrijven.

Mijn tijd bij Ursulinen Mechelen zal ik zeker nooit vergeten, want naast alle academische vaardigheden die ik daar heb opgedaan, heb ik ook veel fijne mensen mogen leren kennen, met wie ik herinneringen maakte die ik altijd zal koesteren. “


Jamila El Masbahi studeerde af in Handel in Ursulinen Mechelen (2007). Ze werkt als jurist economische migratie bij de Vlaamse Overheid.

“Ik heb altijd een interesse gehad in economie en recht. Met die basiskennis ben ik Rechten gaan studeren aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en 5 jaar later ben ik afgestudeerd als juriste met een Master in het Economisch Recht. Technische richtingen worden vaak – weliswaar onterecht – onderschat, maar het is ongelooflijk hoeveel ik uit de studierichting Handel heb geleerd. In mijn masterjaren heb ik bijles boekhouden gegeven aan mijn collega-studenten en het vak Economie was grotendeels herhaling dankzij mijn achtergrondkennis uit het middelbaar.  Intussen werk ik meer dan 5 jaar bij de Vlaamse Overheid als jurist economische migratie. Ik ben onder meer verantwoordelijk voor het uitstippelen van de beleidslijnen en het schrijven van regelgeving ter ondersteuning van het kabinet van minister Brouns. Een uitdagende job met veel variatie!”


Evelyne Ringoot studeerde af in Wetenschappen-Wiskunde in Ursulinen Mechelen (2014). Ze studeert Computational Science and Engineering aan het Massachusetts Institute of Technology.

Het meest waardevolle aan mijn opleiding in UM, waren de vaardigheden die we rondom de lessen heen leerden: nieuwsgierigheid naar de wereld en naar onopgeloste vraagstukken, een kritische onderzoeksgeest, en de slagkracht om aan een project te beginnen en erin te volharden. Van allerlei olympiades voor wiskunde en wetenschappen, seminaries wiskunde, jaarlijkse eindwerken, benefiet- en schrijfacties voor goede doelen, tot schoolreizen en de leerlingenraad: de mogelijkheden om je te ontwikkelen op persoonlijk en professioneel vlak waren steeds eindeloos. Dit was voor mij de grootste troef van Ursulinen. Ik zou aan leerlingen die ook dromen van een internationale academische carrière in STEM aanraden om zo vroeg mogelijk met wetenschap aan de slag te gaan, in het kader van de lessen, maar vooral daarbuiten.”


Tine Keulemans studeerde af in Humane Wetenschappen in Ursulinen Mechelen (2016). Ze studeerde aan de KU Leuven de bachelor Pedagogische Wetenschappen en rondde nadien de educatieve master Gedragswetenschappen succesvol af. Tine werkt nu als stafmedewerker onderwijsbeleid bij het Academisch Vormingscentrum voor Leraren aan de KU Leuven.

“In de studierichting Humane Wetenschappen groeide mijn liefde voor de studiedomeinen pedagogiek en psychologie. Ik kon met een uitstekende basis aan mijn studies Pedagogische Wetenschappen starten. Veel theoretische modellen die aan bod komen in de opleiding waren mij al bekend vanuit de lessen op Ursulinen Mechelen, waardoor ik de colleges vlotter kon volgen. Geïnspireerd door de enthousiaste leraren op Ursulinen Mechelen kriebelde het nadien om mijn lerarendiploma Gedrags- en Cultuurwetenschappen te behalen. Vandaag mag ik mijn studie-ervaringen combineren in mijn job als stafmedewerker onderwijs voor de universitaire lerarenopleidingen.”


Ellen Reynaert studeerde Wetenschappen-Wiskunde (2015). Ze studeert Bio-ingenieurswetenschappen aan de KU Leuven.

“Ursulinen Mechelen is altijd een zeer aangename en goede school geweest. We leerden dat er hard gewerkt moest worden, maar daarnaast bracht UM ons nog vele andere dingen bij. Op de solidariteitsmarkt op school had onze klas een kraampje. Daardoor leerden we samenwerken en ons inzetten ten voordele van het goede doel. In het vijfde en zesde jaar kregen we de kans om deel te nemen aan de Sci-Tech Challenge en brachten we een bezoek aan de fertiliteitskliniek in Jette. Op die manier probeerden de leerkrachten onze interesses te wekken en leerden we heel wat bij buiten de schoolmuren. De leerkrachten waren ook altijd heel begaan met onze studiekeuzes en toekomstplannen, ze stonden altijd klaar om ons advies te geven. Dankzij de infomomenten en gesprekken rond studiekeuzes kregen we de kans te ontdekken wat de mogelijkheden na het middelbaar waren. UM is begaan met elke leerling en heeft ervoor gezorgd dat ik de school verlaten heb met een goede voorbereiding voor de toekomst op elk vlak.


Ellen studeerde Latijn-Wiskunde en deed nadien een bachelor Verpleegkunde. Momenteel is ze bezig aan een master Verpleeg- en vroedkunde aan de Universiteit Antwerpen.

Mijn keuze voor de richting Latijn-Wiskunde heeft me in mijn verdere studies heel wat voordelen opgeleverd. Zo zorgde het vak Latijn ervoor dat ik al op jonge leeftijd een goede leerhouding ontwikkelde, hetgeen nodig was voor het slagen in mijn vervolgopleiding. Bovendien werden deze lessen erg boeiend gegeven door een gemotiveerd lerarenkorps. Dit zorgde ervoor dat ik een grote interesse ontwikkelde in dit vak. Toegegeven, ik mis deze lessen wel eens …

Ook in de lessen wiskunde ontwikkelde ik een analytische geest, weliswaar op een andere manier dan in de lessen Latijn. Zo zijn de grondbeginselen van de statistiek me nog erg van pas gekomen in de academische opleiding die ik nu volg.

Ik heb een erg leuke tijd beleefd op UM waarin ik veel heb bijgeleerd en warme contacten (zowel leerlingen als leraren) heb gelegd. Ik heb hier veel vriendschap mogen ervaren en mijn basis weten te leggen voor mijn verdere professionele leven. Ik kijk met een warm gevoel terug op mijn middelbare schooltijd op Ursulinen in Mechelen.


Ruby Peeters studeerde af in Handel (2018). Ze studeerde de bachelor Idea & Innovation management aan de Erasmushogeschool Brussel. Ruby werkt nu als Business Consultant.

“Tijdens mijn studies moest ik enorm veel terugdenken aan de richting Handel in UM. Zowel de wiskundige berekeningen als het boekhoudkundig gedeelte was voor mij dankzij het volgen van Handel een pak gemakkelijker tijdens mijn hogere studies.

In UM geven de leraren les met enorm veel passie en enthousiasme voor hun vak. Ik geloof sterk in het motto ‘Learning by doing’. In Handel leer je niet alleen studeren, daar leer je het ook te doen. Toen we de theorie in praktijk mochten toepassen in onze mini-onderneming werd dat een erg leerrijke ervaring. We wonnen met onze mini-onderneming de prijs voor ‘beste communicatie’. Door deze ervaring wist ik meteen hoe ik projecten het beste moest aanpakken in de hogeschool. Van ideeën bedenken, tot een bedrijfsplan opmaken,

taken verdelen, deadlines behalen, communiceren, ideeën uitwerken, verkopen … Niets was nieuw voor mij in de hogeschool, enkel een pak uitgebreider, natuurlijk.
Een mooi evenwicht tussen wiskunde en talen maken het mogelijk om toch ook hierin uit te kunnen blinken. We leerden dan ook vooral de woordenschat die we in het bedrijfsleven zullen gebruiken. Zéér handig wanneer je lessen krijgt in het Engels over business management.

Mijn keuze voor de richting Idea & Innovation Management was zeker en vast de juiste keuze. Mijn interesse voor bedrijfseconomie kon ik echt niet links laten liggen. Ik zag in verschillende vakken zoals Business Management, Marketing, Financial Planning … enorm veel terug uit Handel.”


Dounia Lamara studeerde af in Humane Wetenschappen in Ursulinen Mechelen (2017). Ze studeert Vroedkunde aan de Karel de Grote Hogeschool.

“De studierichting ‘Humane Wetenschappen’ heeft me geleerd de mens te bestuderen, maar ook zelf meer mens te zijn. Deze richting heeft me alleen maar bevestigd dat ik onder de mens wil zijn en daar mijn job van wil maken. Als vroedvrouw helpt het me, nu nog, enorm om mijn relaties met de patiënten alleen maar te versterken. Die verkenning zal alleen maar uitbreiden met de jaren!”


Emma Verlinden studeerde Grieks-Latijn (2018), nadien koos ze enthousiast voor de opleiding Taal & Letterkunde (Grieks-Latijn) aan de KU Leuven.

“Momenteel studeer ik Taal- en letterkunde (Grieks en Latijn) en ik ben zeer blij met deze keuze. De vakgroep klassieke talen heeft me dan ook fantastisch ondersteund in mijn overgang naar de KU Leuven. Dus via deze weg wil ik hen dan ook graag nog eens extra bedanken om mij zo te steunen en me hun liefde voor de Griekse en Latijnse taal en cultuur mee te geven. Maar ook bij heel wat andere vakken leerde ik dingen bij die me nu nog van pas komen. Zo werden we wel vaker uitgedaagd met opdrachten die soms ietwat onverwacht uit de hoek kwamen. Vooral de schrijf- en spreekopdrachten bij Nederlands en Engels in de derde graad zijn mij in dit opzicht bijgebleven. Daardoor vind ik het nu veel makkelijker om opdrachten die me eerst moeilijk lijken toch op mijn eigen manier aan te pakken en me niet meteen te laten afschrikken. Met zo’n dikke kleppers van cursussen kan dat wel eens van pas komen …”


Eva Wachtelaer studeerde af in Wetenschappen-Wiskunde in Ursulinen Mechelen (2014). Ze studeert Biomedische wetenschappen aan de Universiteit in Antwerpen.

“In Ursulinen Mechelen heb ik een geweldige tijd gehad. Ik heb er de kleuter-, lagere en middelbare school doorlopen en ben over het hele traject tevreden geweest over de aanpak, begeleiding en kwaliteit van het onderwijs. Ik heb er vrienden voor het leven gemaakt. Daarnaast heeft UM mij een heel goede achtergrond gegeven voor mijn verdere studies. De overgang van middelbaar naar universiteit ging voor mij heel vlot, aangezien ik in UM heb ‘leren’ studeren en plannen. Daarnaast ondervind ik nog steeds de interesse van de leraren in hoe mijn leven verder verloopt, wat hun passie en toewijding voor het onderwijs benadrukt.” Foto: Presentatie masterthesis op de AAIC, een Alzheimer conferentie in Los Angeles


Massimo Biesemans studeerde af in Business Support in Ursulinen Mechelen (2017). Hij studeert Bedrijfsmanagement (Financie- en verzekeringswezen) aan Thomas More.

“Ik studeerde af aan Ursulinen Mechelen in de richting ‘Business Support’. Deze richting was een goede basis voor mijn verdere studies. Tijdens mijn jaren in UM kreeg ik inzicht in verschillende zaken die met het bedrijfsleven te maken hebben. Zo moesten we bijvoorbeeld tijdens het laatste jaar een minionderneming oprichten. Uit deze ervaring heb ik vooral veel gehad aan het ‘cijfergedeelte’. Hierbij hebben de leerkrachten mij sterk begeleid. Ik kon steeds terugvallen op hun kennis en expertise. De basis die ik heb meegekregen in Ursulinen Mechelen komt uitstekend van pas bij mijn huidige studie ‘Financie- en verzekeringswezen’ aan Thomas More Mechelen. Mijn doel is om later te werken in de financiële wereld. Ik ben de leerkrachten van UM zeer dankbaar. Dankbaar om mij steeds te helpen met moeilijke leerstof, dankbaar om mij te steunen wanneer het moeilijk ging en dankbaar om mij de nodige kennis en attitudes aan te leren om te starten met een verdere studie binnen het hoger onderwijs. Zelfs nu, na mijn schoolcarrière in UM, kan ik nog steeds met vragen bij hen terecht. BEDANKT, URSULINEN MECHELEN!”Shauni Cools studeerde af in Kinderzorg, 2012. Ze werkt nu als onthaalmoeder.

“Gewoon durven doen en minder twijfelen, dat leerde ik in Ursulinen Mechelen. Dit motto heb ik altijd voor ogen blijven houden tijdens mijn studies, stages, job en verdere leven. Momenteel ben ik onthaalmoeder en krijg ik geregeld stagiairs van ‘mijn oude school’ over de vloer.”Lies Vanhaecht studeerde Latijn-Wiskunde (2015). Zij koos voor de opleiding Wiskunde aan de KU Leuven.

“In mijn opleiding Wiskunde aan de KU Leuven heb ik niet meer Latijnse vocabulaire gebruikt dan ‘Quod Erat Demonstrandum’. Toch ben ik nog steeds blij dat ik voor Latijn koos in het middelbaar. Eerst en vooral omdat ik door mijn studies Latijn beter kan schrijven. Door het jarenlang zinnen ontleden, ben ik me bewuster van mijn zinsconstructies (ook in vreemde talen). Tegen al mijn verwachtingen in, schreef ik de laatste jaren heel wat rapporten en kwam die kennis dus goed van pas. En vooral, Latijn verplichtte me al in het middelbaar om goed te studeren. Dit verzachtte de slag in mijn gezicht toen aan de universiteit niet meer alles vanzelf ging. Dank je wel UM!”


Tine Van Win studeerde af in Gezondheids- en welzijnswetenschappen, 2018. Ze studeert Biomedische laboratoriumtechnologie aan UC Leuven-Limburg

“Ursulinen Mechelen heeft me absoluut leren plannen en structureren, wat met die dikke cursussen nu zeker echt van pas komt. Ik vind dat de leraren ons goed hebben voorbereid op de overgang van secundair onderwijs naar hoger onderwijs. Ik wist wat ik kon verwachten.”


Lieze Versteven studeerde Sociale en technische wetenschappen (2015). Ze koos nadien voor een bachelor Lager onderwijs in Thomas More.

“Op UM leerde ik presenteren voor een grote groep. Iets waar ik uiteindelijk mijn job van gemaakt heb! Als juf presenteer ik een hele dag door.”


Yannick Huysseune studeerde af in Office Management & Communication (Secretariaat-Talen, 2018) en is bezig aan een bachelor Office Management aan ODISEE Brussel.

“Het is nu al anderhalf jaar geleden dat ik van Ursulinen Mechelen ben afgestudeerd.  Alhoewel het toch even wennen was toen de vertrouwde structuur van het middelbaar wegviel, vond ik al snel mijn draai in de bachelor Office Management aan Odisee in Brussel. Intussen zit ik al in mijn tweede jaar en moet ik echt wel zeggen dat de opleiding Secretariaat-talen mij een goede basis heeft gegeven, waardoor de overgang naar het hoger onderwijs vrij vlot ging. De vakken zijn interessant en gevarieerd. Zo krijg ik naast de taalvakken en het Office pakket ook veel algemene vakken zoals economie, ICT, marketing, HRM …”


Natalie Willekens studeerde af in Economie-Moderne talen (2011) en heeft een diploma Office Management aan de AP Hogeschool Antwerpen.

“Ik werk momenteel al 4 jaar bij Bright Plus Outsourcing Solutions als Project Assistant. Het is voor mij een heel uitdagende job, omdat ik werk met kortetermijnprojecten (met een duur van maximum 1 jaar). Ik kom dus in veel functies en bedrijven terecht.

Mijn studiekeuze in Ursulinen Mechelen was een zeer goede basis, die me al veel heeft opgebracht. Mijn projecten zijn altijd administratief getint en dit heb ik ook nog steeds het liefst. Tijdens mijn bachelor Office management heb ik kunnen verder werken op mijn reeds vergaarde kennis. Zowel de economie als de talen gaven me een grote voorsprong. Nu, in het bedrijfsleven, komt al die kennis nog steeds heel goed van pas. Vooral de minionderneming heeft mijn ogen geopend en mijn passie voor administratie naar boven gebracht. Iets waar ik nu nog steeds mijn motivatie en voldoening uit haal. Ik denk nog altijd met veel plezier terug aan mijn jaren in de Ursulinen. Ik heb er veel geleerd!


Anouck Walschap studeerde Sociale en technische wetenschappen (2012). Zij behaalde een diploma Pedagogie van het Jonge Kind aan de Karel De Grote Hogeschool.

Het fijne contact en de sterke band met de leraren zorgden voor een goed welbevinden op school. De steun, het vertrouwen en de nabijheid die ik op UM mocht voelen, nam ik mee en pas ik vandaag zelf toe, als kleuterjuf, in de omgang met de kleuters van mijn klas.”


Sonia Gupta studeerde Accountancy & IT (2019). Zij koos voor de opleiding Business Administration aan de KU Leuven.

“Het beste aan Ursulinen Mechelen was dat de leraren me motiveerden om met plezier naar school te komen. Ik kreeg de steun en hulp die nodig was en kon bij iedereen terecht. Niet alleen op sociaal vlak, maar ook op educatief vlak ben ik UM zeer dankbaar. Met de leerstof die ik kreeg in de studierichting Accountancy & IT en met de voorbereidingen op het hoger onderwijs, heb ik nu absoluut een voorsprong in mijn huidige studies!


Ben de Metz studeerde Latijn-Wetenschappen-Wiskunde (2018). Hij koos voor de opleiding Geneeskunde aan de KU Leuven.

Ursulinen Mechelen heeft mij niet enkel geprikkeld om op zoek te gaan naar nieuwe uitdagingen, maar er werden ook talrijke mogelijkheden aangeboden om deze uitdagingen aan te gaan: de leerstof werd keer op keer op een elegante en begrijpelijke manier aangeboden. De leraren voorzagen ook telkens de mogelijkheid voor inbreng van de leerlingen. Er werd steeds ingespeeld op ontwikkelingen in de actualiteit en indien we vragen stelden die niet noodzakelijk voortkwamen uit de leerstof, werd er toch tijd voor vrijgemaakt. Op deze manier kon iedereen zijn interesses uitspelen en tot ontwikkeling laten komen. Naast dit alles was de voorbereiding naar het hoger onderwijs in de laatste twee jaren fantastisch georganiseerd: beter leren verwerken van grotere hoeveelheden leerstof, kritisch en correct omgaan met informatie, en vooral een zeer goede begeleiding in het kiezen en voorbereiden van ieders studiekeuze.

Foto: “Project Heart 4 Life 2019, waar we cardiovasculaire screeningen gaven aan het brede publiek (Universiteitshal, Naamsestraat 22, Leuven, zaterdag 16 november)”Zohra El Kaddouri studeerde Business support (2019). Ze volgt nu een graduaat Marketing en communicatiesupport aan Thomas More.

“Momenteel studeer ik Marketing en communicatiesupport aan Thomas More. Met de basiskennis die ik vooraf kreeg, kan ik nu met trots mijn kennis uitbreiden. Ik studeerde af in de studierichting Business Support. Ursulinen heeft me geleerd hoe ik professioneel maar ook sociaal te werk moest gaan in een bedrijf. Het praktisch gedeelte van de richting zorgde voor een stageplaats bij Mentorprise. Ik werk er nu zelfs als Junior Assistant.

Het runnen van een studentenbedrijf smaakte naar meer, vandaar mijn keuze voor Marketing aan de hogeschool. Business support was zeker de ideale studierichting voor mij. Ik heb hier een erg fijne tijd beleefd.”Ingrid Vernemmen studeerde Latijn-Wetenschappen (2013). Ze koos voor de studies Diergeneeskunde aan de Universiteit van Gent. Ze studeerde af als dierenarts in 2019 en doctoreert nu in de paardencardiologie.

“De richting Latijn-Wetenschappen was voor mij een erg goede voorbereiding voor de opleiding Diergeneeskunde en het doctoraat waar ik nu aan begonnen ben. De lessen wetenschappen aan Ursulinen Mechelen zijn van een hoog niveau en de leraren weten ze op een boeiende en uitdagende manier te brengen. Daarnaast heb ik ook veel geleerd uit het maken van het eindwerk in het 6de middelbaar. Het opzoeken van wetenschappelijke literatuur, het schrijven van een wetenschappelijk en samenhangend werk … Het zijn allemaal vaardigheden die ik nodig had in mijn studies en die ik nu dagelijks gebruik tijdens mijn doctoraat. En last but not least … Latijn! Naast het feit dat ik de lessen gewoon superleuk vond en dat ze gegeven werden door gemotiveerde leraren, kan je er niet omheen dat anatomie studeren wel wat makkelijker gaat als je Latijn kent. Ook kweek je na 6 jaar Latijn een goed grammaticaal inzicht dat erg handig is bij het schrijven van teksten en een studieattitude die goed van pas komt aan de universiteit.

Ik heb heel goede herinneringen aan mijn schoolcarrière in UM, de hechte vriendschappen die hier zijn ontstaan, de bekwame leraren en de leuke naschoolse activiteiten. Ik zou de keuze zo opnieuw maken!”


Nick Vandrepol studeerde Handel (2016). Hij koos voor de opleiding Marketing aan Thomas More. Momenteel is hij bezig aan een verkort traject Public Relations aan Thomas More.

“Op UM leerde ik veel verschillende dingen tijdens mijn studies Handel. Een rekeninguittreksel en je belastingaangifte leren invullen, de basis van bedrijfseconomie, een goede talenkennis en een vleugje marketing … Stuk voor stuk belangrijke vaardigheden die in mijn bachelor Marketing en in mijn huidige bachelor PR enorm van pas komen.

Hier op school ontwikkelde ik de juiste studieattitude. De leraren staan voor je klaar als je vragen hebt of als je extra bijles wil. In mijn laatste jaar was hun studiekeuzeadvies erg waardevol. De heer K. Thijs hielp me de knoop door te hakken en zo koos ik voor een bachelor marketing. De beste beslissing ooit!

In mijn 6de jaar startte ik met medestudenten onze eigen mini-onderneming EnTyre op. In het begin ging dat gepaard met zenuwen en stress. Na verloop van tijd steeg het enthousiasme en het plezier. Uiteindelijk slaagde we erin de Vlaamse finale te bereiken en in totaal 7 prijzen mee naar huis te nemen. Een geweldig afsluiter van mijn avontuur bij Ursulinen Mechelen.”


Sander Bougrine studeerde Boekhouden-Informatica (2016). Hij koos voor de opleiding Toegepaste Informatica (Computer & Cyber Crime Professional) aan de Hogeschool West-Vlaanderen.

Sander won met de wedstrijd City Hacks in Brugge de prijs van ‘Toepassing met het meeste potentieel’. Tijdens deze 24u-hackaton krijgen Brugse bedrijven en studenten de kans om op basis van open data creatieve en innovatieve digitale toepassingen te ontwikkelen. Samen met een team werkte hij binnen de 24 uur een concept uit die cultuur interessanter en interactiever kan maken. Ze ontwikkelden een app die het mogelijk maakt om bijvoorbeeld tijdens een theatervoorstelling het publiek mee te laten beslissen hoe een bepaalde voorstelling verloopt. Op deze manier krijgt het publiek een interactieve ervaring! Je kiest welk nummer een artiest moet spelen of waar een acteur zich moet verstoppen … Proficiat, Sander!