Een goede, stevige en degelijke basis om te starten in het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.
We dagen je uit om meer uit jezelf te halen en je op school ook 'thuis' te laten voelen.

Erasmus+

Ursulinen Mechelen zorgt voor het internationaliseren van de school.

Erasmus+ is het subsidieprogramma van de Europese Unie voor onderwijs. Dit programma streeft vernieuwing en kwaliteitsverbetering na via stages en uitwisselingen in het buitenland. Ursulinen Mechelen neemt al meer dan twintig jaar deel aan dit programma. Internationaliseren van onze leerlingen dragen we hoog in het vaandel.

Momenteel organiseren we buitenlandse stages in Nantes, Rotterdam, Dublin en Treviso. Onze leraren doen ondertussen aan job shadowing en vergaren heel wat kennis, dit schooljaar in onder andere Malmö, Rotterdam en Tanzania. Ook hebben we leraren die in het buitenland een cursus volgen om hun expertise uit te breiden, zoals bijvoorbeeld in Salamanca.

We geloven dat internationalisering een zinvolle meerwaarde biedt aan elk curriculum: 

  • ze stimuleert ervaringsgericht en realiteitsgebonden leren in krachtige dynamische en innovatieve, levensechte en uitdagende leeromgevingen; 
  • ze stimuleert de zelfredzaamheid van leerlingen; 
  • ze slaat een brug tussen het secundair, het hoger onderwijs en de arbeidsmarkt; 
  • ze werkt aan het verwerven van sleutelcompetenties zodat leerlingen kritisch maar constructief leren functioneren in een nieuwe situatie, in een wereld waarin media, economie, politiek … een globale dimensie innemen; 
  • ze geeft de leerlingen de kans om competenties en vaardigheden op het vlak van taal, ICT, onderzoek, sociaal en intercultureel in te oefenen in andere leersettings; 
  • ze verbreedt de horizon van leerlingen, biedt een grotere motivatie tot leren; 
  • ze verhoogt de mobiliteit en flexibiliteit van de leerlingen, wat hen van pas zal komen zowel bij de keuze van een studierichting in het hoger onderwijs als op de arbeidsmarkt; 
  • ze brengt appreciatie bij voor elkaars talenten en interesses (focus op talenten, diversiteit). 
  • Een buitenlandse ervaring biedt leraren inzicht in andere werkvormen, versterkt hun reflectievermogen versterken en geeft hen de kans om nog niet aangeboorde talenten te ontdekken. 
  • Door goede praktijken mee te brengen en te implementeren op school biedt een buitenlandse ervaring ook kansen tot onderwijsinnovatie en professionalisering van collega’s en wordt de kwaliteit van het onderwijs in de school versterkt.

Dit programma geeft zowel leerkrachten als leerlingen de kans om enkele weken stage te volgen in een buitenlands bedrijf. Iedere deelnemer krijgt een unieke buitenlandse ervaring op maat.

Volg de avonturen van onze leerlingen en leraren op Erasmus+ via onze sociale mediakanalen:

Bekijk hieronder onze Erasmus+-projecten: