Een goede, stevige en degelijke basis om te starten in het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.
We dagen je uit om meer uit jezelf te halen en je op school ook 'thuis' te laten voelen.

Milsenpoort

Net buiten de vroegere omwalling van de stad Mechelen, die langs de huidige Milsenstraat liep, lag vanaf de 13e eeuw een kleine feodale ‘heerlijkheid’ van de Heren van Milse. Het domein, met grote patriciërswoning, brede inrijpoort, stallingen en mooi aangelegde tuinen, strekte zich uit tussen de huidige Hoogstraat, de Milsenstraat, de Lange Nieuwstraat, het Conscienceplein en de ring.

De familie Milse is in de archieven terug te brengen tot 1237 bij een zekere Jan van Milse, schout van Mechelen. Zijn functie van ambtenaar lijkt er op te wijzen dat zijn familie al lang in Mechelen woonde. De familie Milse mag gerekend worden tot de eerste (groot)grondbezitters van Mechelen. In de loop van de 15e eeuw werd een groot deel van het domein, namelijk tussen de Groenstraat en het Conscienceplein, omgevormd tot oefenvelden voor de schuttersgilden. Op het einde van de 18e eeuw was het domein in handen van ene Maria Franciska Van der Elst. De laatste verbouwingen van 1779 zijn waarschijnlijk voltrokken tijdens haar periode. Tijdens ingrijpende schoolrenovaties in 1950 werd de fraaie arduinen toegangsdeur verplaatst naar het huidige leerlingensecretariaat; ook de datumsteen ‘1779’ en de arduinen omlijsting van de ‘Milsenpoort’ zijn bewaard gebleven. Naast de poortdoorgang werd in de jaren vijftig de schoolbel gehangen en ze hangt er nog steeds. Het einde van de 18e eeuw betekende een abrupt einde voor het landgoed: bij de Franse republikeinse overheersing in 1794 werd het domein geconfisqueerd. In 1795 wordt in de stadsarchieven al gesproken over ‘den wasblijk’: de grote tuinen van het Hof van Milse werden omgevormd tot grasvelden om was te drogen en te bleken. 

Bron: Stadsarchief Mechelen – www.beeldbankmechelen.be