Een goede, stevige en degelijke basis om te starten in het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.
We dagen je uit om meer uit jezelf te halen en je op school ook 'thuis' te laten voelen.

Plogging 4 STW

  • 28 oktober 2020
  • 4de jaar

Als school vinden we afval sorteren en recycleren heel belangrijk en zijn we tegen het achterlaten van zwerfvuil. We sensibiliseren onze leerlingen voortdurend.

Onze leerlingen van 4 STW hebben tijdens de lessen Integrale Opdrachten gewerkt rond zwerfvuil en besloten om tot actie over te gaan. Ze gingen ‘ploggen’ in de buurt van de school en verzamelden heel wat zwerfvuil. Op een half uur tijd werden wel vijf vuilniszakken gevuld. Het verzamelde afval werd daarna gesorteerd en uiteindelijk belandde het afval waar het thuishoort: in de juiste vuilnisbak!

Er is ook een overleg geweest met de jeugdwerking van J@M. Aangezien hun werking door coronamaatregelen beperkt is, zoeken ze een samenwerking met de scholen in de buurt. Een jeugdwerker zal vanaf 27 oktober tijdens de middagpauze op de speelplaats, maar vooral in de onmiddellijke schoolomgeving gesprekken aangaan met jongeren om ze te sensibiliseren en responsabiliseren voor corona- en afvalpreventie. Hij zoekt mee naar mogelijke oplossingen voor de problemen die zich voordoen.