Een goede, stevige en degelijke basis om te starten in het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.
We dagen je uit om meer uit jezelf te halen en je op school ook 'thuis' te laten voelen.

Project Economie & Welzijn

  • 10 juni 2021
  • 1ste jaar

Na in het eerste en tweede trimester in te zetten op de talenten van onze leerlingen en hen te laten kennismaken met de basis van economisch handelen en communicatiemodellen, gingen we vanaf de krokusvakantie aan de slag met verschillende technieken met betrekking tot productonderzoek en reclametechnieken …

Na weken van testen en zelfstandig met heel de klas dit project uit te werken, konden zij de voorbije week hun lekker product realiseren en verkopen via een online tool. De reacties van zowel leerlingen als ‘klanten’ waren enorm positief.

Vanuit de lessen Mens en Samenleving waar onze leerlingen kennis maakten met verschillende initiatieven kozen zij om hun winst integraal te schenken aan het Kinderkankerfonds.

Onze leerlingen uit EWA – B en C hebben nu ook een duidelijk beeld waar hun talent en interesse liggen met het oog op een studiekeuze naar volgend jaar.