Een goede, stevige en degelijke basis om te starten in het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.
We dagen je uit om meer uit jezelf te halen en je op school ook 'thuis' te laten voelen.

Sint-Anna-Instituut

Aan het einde van de jaren vijftig wenste de parochie Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle niet langer het bestuur van het Sint-Anna-Instituut op zich te nemen. Deze school werd in 1907 gesticht als leerwerkhuis en werd in 1910 uitgebreid met een avondschool. Lange tijd werkte deze instelling als een echt textielatelier, waar jonge meisjes in loondienst kwamen werken.

Maar naast hun werk als breister of linnenwerkster leerden de leerlingen ook lezen en schrijven, kregen ze de basis van de huishoudkunde mee en werden ze opgeleid tot goede, christelijke huismoeders. Dit leerwerkhuis richtte zich dan ook op de arbeidersklasse, terwijl de snit- en naadopleiding van onze school meer rekruteerde in de middenklasse. Na de Tweede Wereldoorlog verdwenen de verschillen tussen beide scholen meer en meer en in 1957 droeg de parochie de school over aan de ursulinen. Tot 1961 behielden zij nog een apart bestuur, onder leiding van zuster Thérèse, maar daarna smolten de richtingen van het Sint-Anna-Instituut samen met die van het Technisch Instituut van de Ursulinen. Daarbij werden ook de gebouwen, waarvan het oudste deel uit 1909, overgenomen en werden er verbindingen gemaakt tussen beide scholen. De schoolbel van het Sint-Anna-Instituut hangt er nog steeds.