Een goede, stevige en degelijke basis om te starten in het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.
We dagen je uit om meer uit jezelf te halen en je op school ook 'thuis' te laten voelen.

Vakken

5de 6de
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
Frans 3 3
Engels 3 3
Wiskunde 4 4
Natuurwetenschappen 1 1
Bedrijfseconomie 7 7
Informatica 7 7

Boekhouden-Informatica (Accountancy & IT)

Een richting voor jou?

Lees hier de folder van de 3de graad Boekhouden-Informatica.

Ben je op zoek naar een studierichting waar:

 • ‘boekhouden & informatica’ een centrale rol spelen;
 • je bedrijfsadministratieve problemen analyseert en er nadien oplossingen met een computer voor programmeert;
 • veelzijdigheid op inhoudelijk vlak en werken met projecten voor variatie en creativiteit zorgen;
 • theoretische en praktische kennis goed in balans staan;

dan is de studierichting Accountancy & IT in de 3de graad beslist een goede keuze! De boekhoudkundige studierichting steunt op drie componenten:

 • een ruime algemene vorming;
 • de talen: Nederlands, Engels en Frans;
 • een sterke bedrijfsgerichte vorming: boekhouden, toegepaste informatica en bedrijfsbeleid.

De geïntegreerde proef (GIP) heeft een vakoverschrijdend karakter. De vakken bedrijfseconomie, informatica, Nederlands, Frans en Engels werken samen bij het uitwerken van een aantal opdrachten zoals:

 • de oprichting van een IT-consultancybedrijf;
 • het automatiseren van bedrijfseconomische en commerciële projecten voor klanten;
 • het presenteren van de uitgewerkte producten aan de klanten, de jury …;
 • het verantwoorden van het gevoerde beleid van het IT-consultancybedrijf.

Bedrijfsbezoeken, seminaries met bedrijfsleiders … zorgen verder voor een goede link met het bedrijfsleven.terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!

Het bedrijfsgericht werken rond competenties (kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes), het gebruiken van verschillende werkvormen (groepswerk, begeleid zelfstandig leren, e-learning) en het organiseren van vakoverschrijdende projecten zorgt voor een optimale voorbereiding op een professionele bacheloropleiding.

De bacheloropleidingen die in aanmerking komen zijn o.m:

 • bachelor in bedrijfsmanagement;
 • bachelor in communicatiemanagement;
 • bachelor in financie- en verzekeringswezen;
 • bachelor in rechtspraktijk;
 • bachelor in vastgoed;
 • bachelor in het onderwijs (kleuter, lager en secundair);
 • bachelor in multimedia en communicatiewetenschappen;
 • bachelor in de toegepaste informatica;
 • bachelor in informatiemanagement en support.

Je kan je ook specialiseren en/of je vaardigheden verbreden via een Se-n-Se (Secundair na Secundair) opleiding TSO in het studiegebied Handel.