Een goede, stevige en degelijke basis om te starten in het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.
We dagen je uit om meer uit jezelf te halen en je op school ook 'thuis' te laten voelen.

Vakken

5de (vanaf 2023-2024) 6de (vanaf 2024-2025)
STEM
Wiskunde 3 2
Aardrijkskunde 1 1
Natuurwetenschappen 1 1
Digitale vormgeving 1 1
Applicatie- en databeheer 13 15
- Applicaties en databeheer 6 7
- Datacommunicatie 2 3
- ICT-oefenfirma 0 3
- Softwarepakketten 3 2
- Bedrijfseconomie 2 0
Talen
Nederlands 3 3
Frans 2 2
Engels + Toegepaste communicatie 3 2
Cultuur en maatschappij
Godsdienst 2 2
Geschiedenis 1 1
Sportief
Lichamelijke opvoeding 2 2

Applicatie- en databeheer

Een richting voor jou?

Applicatie-en databeheer is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit.

  • Je bent geboeid door concrete, contextgerichte toepassingen van wiskunde in de informaticawereld.
  • Je hebt een grote interesse in alle aspecten van de ICT. Je wil graag begrijpen hoe datanetwerken en applicaties opgebouwd en geprogrammeerd zijn, die verder uitwerken, testen en onderhouden. Je leert ook softwaremodules toepassen en modulair ontwikkelen vanuit concrete noden.
  • Je kan goed logisch denken en bent technologisch vaardig met computers.
  • In de lessen wordt niet enkel aandacht besteed aan leerinhouden, maar ook aan attitudes zoals werken in teamverband, zelfstandig en geconcentreerd werken binnen een tijdslimiet, respect, verantwoordelijkheidszin, kritische ingesteldheid …

Applicatie- en databeheer op UM

  • Omdat communicatievaardigheden essentieel zijn, biedt Ursulinen Mechelen jou een uitgebreider pakket talen. Om je ontwerpen aantrekkelijk te maken, krijg je ook een stukje digitale vormgeving.
  • We zetten ook in op onderzoeksvaardigheden: je wordt begeleid in de verschillende stappen van je onderzoek en in de redactie van je bevindingen.
  • We geven je daarnaast de kans om je kennis praktisch toe te passen in een oefenfirma.
  • We voorzien ruimte in het lessenrooster om het toekomstige werkveld te verkennen. Zo zetten we je op weg naar een degelijke keuze voor het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.


terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!

Wanneer je afstudeert, kan je onmiddellijk aan de slag als functioneel digitaal ondersteuner. Ook verder studeren kan aan professionele bacheloropleidingen in bijvoorbeeld het domein van de (toegepaste informatica), Onderwijs of aan een graduaatsopleiding.