Een goede, stevige en degelijke basis om te starten in het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.
We dagen je uit om meer uit jezelf te halen en je op school ook 'thuis' te laten voelen.

Vakken

Maatschappij & Welzijn 5
Flex L@b 2
Code & Learn L@b 1
STEM FOR ALL 7
Wiskunde 4
Techniek 1
Natuurwetenschappen 1
Aardrijkskunde 1
TALEN 9
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
SOCIAAL EN CULTUREEL 4
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
SPORTIEF EN CREATIEF 4
Sport 2
Beeld 1
Muziek 1

2de jaar: basisoptie Maatschappij & Welzijn

Een richting voor jou?

In deze talentmodule onderzoek je menselijk gedrag, sociale relaties en maatschappelijke fenomenen vanuit menswetenschappelijke inzichten. Je leert gericht communiceren en je daarbij aanpassen aan de sociale situatie. Je ontwikkelt een gezonde levensstijl en onderzoekt welke factoren daarbij een rol spelen. Daarnaast bieden we je nog 2 uur Flex-L@b aan om je kennis van wiskunde, Frans of Nederlands bij te spijkeren of te verdiepen.terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!

Aansluitend op deze talentmodule kan je kiezen voor een menswetenschappelijke studierichting in de 2de graad. Of je kiest een van de andere studierichtingen in UM.