Een goede, stevige en degelijke basis om te starten in het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.
We dagen je uit om meer uit jezelf te halen en je op school ook 'thuis' te laten voelen.

Vakken

5de (vanaf 2023-2024) 6de (vanaf 2024-2025)
STEM
Wiskunde-natuurwetenschappen 2 2
Talen
Nederlands 2 2
Frans 2 2
Cultuur en maatschappij
Basiszorg en ondersteuning 19 19
- Zorg en begeleiding Kind 4 3
- Zorg en begeleiding Volwassene 4 3
- Project 0 2
- Indirecte en logistieke ondersteuning 2 2
- Stage 9 9
Maatschappelijke vorming 2 2
Godsdienst 2 2
Expressie 1 1
Sportief
Lichamelijke opvoeding 2 2

Basiszorg en ondersteuning

Een richting voor jou?

Zorg en Welzijn is een praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit die zich richt op leerlingen die willen doorgroeien naar een zorg- of welzijnsberoep. Dat betekent dat je indien je  hiervoor kiest meteen wil gaan werken na het 6de jaar secundair. Mits een schakeljaar is er nog een mogelijkheid om toch verder te studeren. Je verwerft huishoudelijke en logistieke competenties maar krijgt ook al een basis van vaardigheden die in verschillende zorg- en welzijnsberoepen (bij o.m. kinderen en ouderen) noodzakelijk zijn. Je leert zorg dragen voor maaltijdbereiding en woon- en leefklimaat, cliënten helpen bij zorgnoden en behoeften met aandacht voor een aanbod van zorg-, hulp- en dienstverlening, het stimuleren van gezondheidsbevorderend gedrag en vrijetijds- en animatieactiviteiten organiseren. Je ontwikkelt ook een professionele manier van observeren, signaleren en rapporteren van onregelmatigheden.

Deze richting is iets voor jou als je:

 • een hart hebt voor mensen (jong en oud);
 • geboeid bent door gezondheid: zowel lichamelijk als psychisch en sociaal;
 • graag leert vanuit de praktijk;
 • bereid bent om stage te lopen bij kinderen (kinderdagverblijf) en bij ouderen (woonzorgcentra en thuiszorg);
 • bereid bent om kritisch na te denken over je eigen handelen;
 • je wil verdiepen in de levensloop van de mens en je leert de samenleving in al haar diversiteit kennen;
 • goede sociale en communicatieve vaardigheden hebt;
 • je graag huishoudelijke en verzorgende taken uitvoert;
 • je graag vrijetijds- en animatieactiviteiten voorbereidt en uitvoert;
 • je ergonomisch, hygiënisch, economisch en milieubewust werkt.

Basiszorg en ondersteuning op UM

 • Ursulinen Mechelen biedt jou een uitgebreidere maatschappelijke vorming.
 • Je wordt ondersteund in de voorbereiding van de animatieactiviteiten in het vak Expressie. Ook de praktische richtingsvakken worden versterkt aangeboden.
 • We voorzien ruimte in het lessenrooster om het toekomstige werkveld te verkennen onder de vorm van een professionele stage in binnen- of buitenland.


terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!

Wanneer je afstudeert, kan je onmiddellijk aan de slag als huishoudhulp zorg, logistiek assistent in de zorg of woonassistent. Met een Se-n-Se-opleiding kan je je nog specialiseren tot kinderbegeleider of verzorger/zorgkundige of bepaalde beroepen in de veiligheidssector. Wil je een professionele bachelor volgen aan een hogeschool? Dan volg je eerst een schakeljaar.