Een goede, stevige en degelijke basis om te starten in het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.
We dagen je uit om meer uit jezelf te halen en je op school ook 'thuis' te laten voelen.

Vakken

5de (vanaf 2023-2024) 6de (vanaf 2024-2025)
STEM
Wiskunde 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Natuurwetenschappen 1 1
Talen
Nederlands 3 3
Frans 3 3
Engels + Toegepaste communicatie 3 2
Duits 1 1
Cultuur en maatschappij
Bedrijfsorganisatie (incl. werkplekleren) 13 14
- Economie 3 1
- Werking onderneming 2 3
- Financieel beheer 5 5
- Personeelsbeheer 3 2
- Focus ondernemen 0 3
Godsdienst 2 2
Geschiedenis 1 1
Sportief
Lichamelijke opvoeding 2 2

Bedrijfsorganisatie

Een richting voor jou?

Bedrijfsorganisatie is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Je gebruikt de verworven kennis en inzichten uit de algemene economie en de bedrijfswetenschappen om je administratieve, commerciële en boekhoudkundige vaardigheden te ontwikkelen, vaak door gebruik te maken van digitale toepassingen. Je maakt kennis met de documentenstroom en verschillende transportmogelijkheden.

Voor deze studierichting in de derde graad is een voorkennis economie en bedrijfswetenschappen vanuit de tweede graad vereist. Voor instromers uit andere richtingen van de dubbele finaliteit kan een inhaalbeweging nodig zijn.

  • De boeiende wereld van de macro- en micro-economie en handel lijkt je wel wat. Je ziet een toekomst als administratief bediende of management assistent wel zitten of droomt van je eigen winkel of je wil verder studeren in een richting in het domein bedrijfskunde.
  • Je hebt interesse voor HR-activiteiten, tewerkstelling, sociale wetgeving, personeelsadministratie, loonberekeningen …
  • Je leert het liefst vanuit concrete situaties.
  • Je leert op een efficiënte, kwaliteitsvolle en klantgerichte manier communiceren, adviseren en begeleiden. Betrouwbare informatie verzamelen, structureren, verwerken en presenteren is daarbij heel belangrijk. In de lessen wordt niet enkel aandacht besteed aan leerinhouden, maar ook aan attitudes zoals een klantgerichte houding, werken in teamverband, zelfstandig en geconcentreerd werken binnen een tijdslimiet, respect, verantwoordelijkheidszin, kritische ingesteldheid …

Bedrijf en organisatie op UM

  • Omdat communicatievaardigheden essentieel zijn, biedt Ursulinen Mechelen jou een uitgebreider pakket talen.
  • We zetten ook in op onderzoeksvaardigheden: je wordt begeleid in de verschillende stappen van je onderzoek en in de redactie van je bevindingen.
  • We geven je daarnaast de kans om je kennis praktisch toe te passen in een mini-onderneming.
  • We voorzien ruimte in het lessenrooster om het toekomstige werkveld te verkennen. Zo zetten we je op weg naar een degelijke keuze voor het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.


terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!

Wanneer je afstudeert, kan je onmiddellijk aan de slag als boekhoudkundig of HR-assistent. Ook verder studeren kan aan professionele bacheloropleidingen in bv. het domein van de bedrijfskunde,  de Se-n-se Medisch administratief assistent, Onderwijs of aan een graduaatsopleiding.