Een goede, stevige en degelijke basis om te starten in het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.
We dagen je uit om meer uit jezelf te halen en je op school ook 'thuis' te laten voelen.

Vakken

5de (vanaf 2023-2024) 6de (vanaf 2024-2025)
STEM
Aardrijkskunde 1 1
Informaticawetenschappen 1 1
Natuurwetenschappen 2 1
Wiskunde 4 4
Talen
Duits 1 1
Engels + Toegepaste communicatie 3 2
Frans + Toegepaste communicatie 3 3
Nederlands 3 3
Cultuur en maatschappij
Bedrijfswetenschappen 8 8
Esthetica 0 1*
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Sportief
Lichamelijke opvoeding 2 2
Voorbereiding hoger onderwijs
Academische schrijfvaardigheid 1 0
Onderzoeksproject/mini-onderneming 0 2
*CLIL-traject mogelijk

Bedrijfswetenschappen

Een richting voor jou?

Bedrijfswetenschappen is een theoretische studierichting in de domeingebonden doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een zeer uitgebreid pakket Bedrijfswetenschappen. Voor deze studierichting in de derde graad is een voorkennis economie en boekhouden vanuit de tweede graad vereist. Voor instromers uit andere doorstroomrichtingen kan een inhaalbeweging nodig zijn.

 • Je kiest voor bedrijfswetenschappen als je je verder wil verdiepen in macro-en micro-economische aspecten en de werking van ondernemingen.
 • Je wilt graag een bredere kijk op de economische actualiteit en het overheidsbeleid.
 • Je bent geboeid door maatschappelijke thema’s zoals duurzaamheid en herverdeling.
 • Je leert op zoek gaan naar informatie op websites en databanken en deze vervolgens klassikaal, zelfstandig of in groep analyseren en verwerken op verschillende manieren.
 • Je leert logisch, gestructureerd en kritisch te denken om verbanden te leggen tussen economische concepten.
 • Je hebt een analytische kijk en werkt graag met cijfers, ook boekhoudkundige analyses horen daarbij.
 • Je gebruikt wiskundige concepten om economische problemen op te lossen.
 • Je verwerft inzicht in de leerinhouden via een onderzoekende aanpak. Je ontwikkelt onderzoekscompetenties.
 • Je wilt werken aan je schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden.
 • Je bent bereid om dagelijks voldoende tijd te besteden aan je studie.

Bedrijfswetenschappen op UM

 • We bieden jou een uitgebreider pakket talen. In het vak Esthetica zetten we in op kunstbeleving, -geschiedenis en -appreciatie.
 • Je volgt een versterkte cursus Informaticawetenschappen met focus op Informatie- en databeheer.
 • Bij Ursulinen Mechelen word je goed voorbereid op het hoger onderwijs. In de derde graad van de doorstroomrichtingen werk je verder aan je onderzoeksvaardigheden, en aan de rapportering ervan in correct en wetenschappelijk Nederlands. In het vijfde jaar wordt daarom een lesuur voorzien om aan schrijfvaardigheid te werken. Met kortere opdrachten verbeter je zo gaandeweg je schrijftaal. In het zesde jaar werk je aan een heuse onderzoekspaper: je wordt begeleid in de verschillende stappen van je onderzoek en in de redactie van je bevindingen. In dit vak van 2 lesuren voorzien we ook ruimte voor een keuzeseminarie (bv. een extra taal of de uitdieping van een wetenschappelijk of sociaal onderwerp) en voor enkele projectnamiddagen rond brede maatschappelijke thema’s, zoals financiële geletterdheid.


terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!

Wanneer je bent afgestudeerd in een domeingebonden doorstroomrichting, heb je keuze uit heel wat bacheloropleidingen in het domein waarvoor je hebt gekozen. Handelswetenschappen en Bedrijfskunde, gecombineerde studiegebieden als International Affairs of Sociaal-Economische wetenschappen en Onderwijs sluiten prima aan bij je vooropleiding. De keuze in bachelors is na deze domeingebonden opleiding wel beperkter dan na Economie-wiskunde of Economie-moderne talen (DO) waar men nog een meer verdiepte opleiding krijgt voor algemene vakken en waar het tempo nog hoger ligt.