Een goede, stevige en degelijke basis om te starten in het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.
We dagen je uit om meer uit jezelf te halen en je op school ook 'thuis' te laten voelen.

Vakken

5de (vanaf 2023-2024) 6de (vanaf 2024-2025)
STEM
Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen 4 4
Wiskunde 4 4
Biologie 3 2
Chemie 2 3
Fysica 2 3
Aardrijkskunde 1 1
Informaticawetenschappen 1 0
Talen
Nederlands 3 3
Frans 3 2
Engels + Toegepaste communicatie 3 2
Cultuur en maatschappij
Godsdienst 2 2
Geschiedenis 1 1
Esthetica 0 1
Sportief
Lichamelijke opvoeding 2 2
Voorbereiding hoger onderwijs
Academische schrijfvaardigheid 1 0
Onderzoeksproject 0 2

Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen

Een richting voor jou?

Biotechnologische en chemische STEM – wetenschappen is een wetenschappelijke studierichting uit de finaliteit doorstroom domeingebonden (DG). De leerlingen krijgen een  brede algemene vorming met een sterk accent op natuurwetenschappelijk en biotechnologisch denken.

 • De richting Biotechnologische en chemische STEM – wetenschappen is verwant met de domeinoverschrijdende studierichting Natuurwetenschappen. In beide richtingen staan biologie, chemie en fysica centraal en is er aandacht voor experimenteel onderzoek.
 • In Biotechnologische en chemische STEM – wetenschappen komt het STEM-geïntegreerd probleemoplossen in biotechnologische contexten nadrukkelijk aan bod. Dit luik biedt ruimte om de inhoudelijke doelen experimenteel en meer geïntegreerd en projectmatig te verwerken vanuit vaardigheden zoals onderzoeken, ontwerpen, probleemoplossend denken en modelleren, gekoppeld aan de STEM-doelen.
 • De leerlingen krijgen een sterke wiskundige basis aangereikt van waaruit ze leren om natuurwetenschappelijke en biotechnologische vraagstukken en contexten logisch te benaderen.

Een richting voor jou?

 • Bij Biotechnologische en chemische STEM – wetenschappen heb je veel aandacht voor onderzoekend en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie en fysica, met een focus op actuele ecologische en biotechnologische thema’s.
 • Je denkt vanuit wiskunde mee conceptueel na over natuurwetenschappelijke vragen en Biotechnologische en chemische STEM –  Je hebt interesse in wiskunde en bent er goed in.
 • Je bent een theoretisch sterke leerling met een bijzondere interesse in biologie, chemie en fysica; je wil bijleren over hun toepassingen binnen ecologie en biotechnologie.
 • Je ziet het als een uitdaging om een brede waaier aan natuurwetenschappelijke inzichten en vaardigheden doelgericht met elkaar in verband te brengen door middel van analytisch en inzichtelijk denken.
 • Je kijkt er naar uit om praktisch aan de slag te gaan in een laboratoriumomgeving.

Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen op UM

 • We bieden jou een uitgebreider pakket talen en op het domein toegepaste communicatieve vaardigheden.  In het vak Esthetica zetten we in op kunstbeleving, -geschiedenis en -appreciatie.
 • Leerlingen van Biotechnologische STEM-wetenschappen diepen hun digitale vaardigheden verder uit in het vak Informatica.
 • Bij Ursulinen Mechelen word je goed voorbereid op het hoger onderwijs. In de derde graad van de doorstroomrichtingen werk je verder aan je onderzoeksvaardigheden, en aan de rapportering ervan in correct en wetenschappelijk Nederlands. In het vijfde jaar wordt daarom een lesuur voorzien om aan schrijfvaardigheid te werken. Met kortere opdrachten verbeter je zo gaandeweg je schrijftaal. In het zesde jaar werk je aan een heuse onderzoekspaper: je wordt begeleid in de verschillende stappen van je onderzoek en in de redactie van je bevindingen. In dit vak van 2 lesuren voorzien we ook ruimte voor een keuzeseminarie (bv. een extra taal of de uitdieping van een wetenschappelijk of sociaal onderwerp) en voor enkele projectnamiddagen rond brede maatschappelijke thema’s, zoals financiële geletterdheid.


terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!

Wanneer je bent afgestudeerd van deze richting heb je keuze uit een waaier van bacheloropleidingen. Zeker natuurwetenschappen als Biotechniek, Farmaceutische wetenschappen, Industriële wetenschappen en technologie, Wetenschappen (Biochemie en biotechnologie, Biologie, Chemie), Biomedische wetenschappen of Biotechniek, Industriële wetenschappen en Technologie (Chemie) en Gezondheidszorg en sociale wetenschappen als Onderwijs sluiten prima aan bij je vooropleiding.