Een goede, stevige en degelijke basis om te starten in het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.
We dagen je uit om meer uit jezelf te halen en je op school ook 'thuis' te laten voelen.

Vakken

5de 6de
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
Frans 4 4
Engels 3 3
Duits 2 2
Wiskunde 3 3
Natuurwetenschappen 1 1
Bedrijfseconomie 10 11*
ICT-vaardigheden 2 1
*Incl. mini-onderneming in het 6de jaar

Handel (Business economics)

Een richting voor jou?

Lees hier de folder van de 3de graad Handel.

Ben je op zoek naar een studierichting waar:

 • ‘marketing & administration’ sleutelwoorden zijn;
 • veelzijdigheid op inhoudelijk vlak en werken met projecten voor variatie en creativiteit zorgen;
 • theoretische en praktische kennis goed in balans staan;
 • zowel de toekomstige zelfstandige als de commercieel-administratief medewerker van een bedrijf inspiratie vindt;

dan is de studierichting Business economics in de 3de graad beslist een goede keuze! De commercieel-administratieve studierichting steunt op drie componenten:

 • een ruime algemene vorming;
 • een stevige talenkennis: Nederlands, Frans, Engels en Duits;
 • een sterke bedrijfsgerichte vorming.

Bedrijfsbezoeken, seminaries met bedrijfsleiders, een mini-onderneming … zorgen voor een goede link met het bedrijfsleven. Ze vormen ook de basis van de geïntegreerde proef (GIP). De vakken bedrijfseconomie, informatieverwerkende ICT-vaardigheden, Nederlands, Frans en Engels werken nauw samen om de doelstellingen en de activiteiten van de mini-onderneming te realiseren. Echte producten op een commercieel verantwoorde manier aan de man brengen is één van de doelstellingen van een mini-onderneming. Je leert begrippen zoals marketingstrategie, kostencalculatie, economische kringloop, toegevoegde waarde, aandelen, businessplan … toepassen in een echte kleine onderneming. Je leert samenwerken met een team waarin je probeert hoge verkoopcijfers te behalen, winst te maken maar vooral er zelf veel uit te leren.terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!

Het bedrijfsgericht werken rond competenties (kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes), het gebruiken van verschillende werkvormen (groepswerk, begeleid zelfstandig leren, e-learning) en het organiseren van vakoverschrijdende projecten zorgt voor een optimale voorbereiding op een professionele bacheloropleiding.

De bacheloropleidingen die in aanmerking komen zijn o.m:

 • bachelor in bedrijfsmanagement;
 • bachelor in financie en verzekeringswezen;
 • bachelor in rechtspraktijk;
 • bachelor in vastgoed;
 • bachelor in communicatiemanagement;
 • bachelor in office management;
 • bachelor in het onderwijs (kleuter, lager en secundair);
 • bachelor in sociaal werk.

Je kan je ook specialiseren en/of je vaardigheden verbreden via een Se-n-Se opleiding TSO (Secundair-na-Secundair) in het studiegebied Handel.