Een goede, stevige en degelijke basis om te starten in het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.
We dagen je uit om meer uit jezelf te halen en je op school ook 'thuis' te laten voelen.

Vakken

5de (vanaf 2023-2024) 6de (vanaf 2024-2025)
STEM
Aardrijkskunde 1 1
Natuurwetenschappen 2 1
Wiskunde 4 4
Talen
Duits 3 2
Engels 3 3
Frans 5 4
Nederlands 4 4
Cultuur en maatschappij
Economie 4 4
Esthetica 0 1*
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Sportief
Lichamelijke opvoeding 2 2
Voorbereiding hoger onderwijs
Academische schrijfvaardigheid 1 0
Onderzoeksproject/eindwerk 0 2
*CLIL-traject mogelijk

Economie-moderne talen

Een richting voor jou?

Economie-moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit. Economie-moderne talen is de perfecte opleiding om vlot andere vreemde talen aan te leren, maar ook om meer en vlot inzicht te verwerven in de Nederlandse taal. Een sterke taalkennis is noodzakelijk voor succes bij verdere studies en beroepscarrière. Deze richting combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod economie en een uitgebreid pakket moderne vreemde talen. Voor deze studierichting in de derde graad is een voorkennis economie en boekhouden vanuit de tweede graad vereist. Voor instromers uit andere doorstroomrichtingen kan een inhaalbeweging nodig zijn.

 • Je kiest voor economie-moderne talen als je je verder wilt verdiepen in macro-en micro-economische aspecten en de werking van ondernemingen.
 • Je wilt graag een bredere kijk op de economische actualiteit en het overheidsbeleid.
 • Je bent geboeid door maatschappelijke thema’s zoals duurzaamheid en herverdeling.
 • Je leert logisch, gestructureerd en kritisch te denken om verbanden te leggen tussen economische concepten.
 • Je hebt een analytische kijk en werkt graag met cijfers; ook boekhoudkundige analyses horen daarbij.
 • Je gebruikt wiskundige concepten om economische problemen op te lossen.
 • Daarnaast verdiep je je communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt je dus ook uit op het vlak van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen.
 • Je kan aan een hoog tempo nieuwe leerinhouden.

Economie-moderne talen op UM

 • Bij Ursulinen Mechelen bieden we jou een uitgebreider pakket talen en op het domein toegepaste communicatievaardigheden.
 • In het vak Esthetica zetten we in op kunstbeleving, -geschiedenis en -appreciatie.
 • Bij Ursulinen Mechelen word je goed voorbereid op het hoger onderwijs. In de derde graad van de doorstroomrichtingen werk je verder aan je onderzoeksvaardigheden, en aan de rapportering ervan in correct en wetenschappelijk Nederlands. In het vijfde jaar wordt daarom een lesuur voorzien om aan schrijfvaardigheid te werken. Met kortere opdrachten verbeter je zo gaandeweg je schrijftaal. In het zesde jaar werk je aan een heuse onderzoekspaper: je wordt begeleid in de verschillende stappen van je onderzoek en in de redactie van je bevindingen. In dit vak van 2 lesuren voorzien we ook ruimte voor een keuzeseminarie (bv. een extra taal of de uitdieping van een wetenschappelijk of sociaal onderwerp) en voor enkele projectnamiddagen rond brede maatschappelijke thema’s, zoals financiële geletterdheid.


terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!

Wanneer je bent afgestudeerd in deze richting, heb je keuze uit een brede waaier van academische bachelor- en masteropleidingen in de domeinen van de letteren (zoals taal- en letterkunde, toegepaste taalkunde, taal- en regiostudies, journalistiek, geschiedenis, archeologie…),de Handelswetenschappen en Bedrijfskunde, de geesteswetenschappen (zoals psychologie, filosofie, rechten…), de sociale wetenschappen (zoals politieke wetenschappen, communicatiewetenschappen, pedagogie, onderwijs…), of andere.