Een goede, stevige en degelijke basis om te starten in het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.
We dagen je uit om meer uit jezelf te halen en je op school ook 'thuis' te laten voelen.

Vakken

5de (vanaf 2023-2024) 6de (vanaf 2024-2025)
STEM
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 0
Chemie 2 0
Focus Aardrijkskunde 0 2
Fysica 1 0
Informaticawetenschappen 1 0
Natuurwetenschappen 0 1
Wiskunde 6 6
Talen
Engels 2 2
Frans 3 3
Nederlands 4 4
Cultuur en maatschappij
Economie 4 4
Esthetica 0 1*
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Sportief
Lichamelijke opvoeding 2 2
Voorbereiding hoger onderwijs
Academische schrijfvaardigheid 1 0
Onderzoeksproject/eindwerk 0 2
*CLIL-traject mogelijk

Economie-wiskunde

Een richting voor jou?

Economie-wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit. De richting Economie-wiskunde combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Economie en wetenschappen en een heel uitgebreid pakket wiskunde.

Voor deze studierichting in de derde graad is een voorkennis economie en boekhouden vanuit de tweede graad vereist. Voor instromers uit andere doorstroomrichtingen kan een inhaalbeweging nodig zijn.

 • Je kiest voor economie-wiskunde als je je verder wilt verdiepen in macro-en micro-economische aspecten en de werking van ondernemingen.
 • Je wilt graag een bredere kijk op de economische actualiteit en het overheidsbeleid.
 • Je bent geboeid door maatschappelijke thema’s zoals duurzaamheid en herverdeling.
 • Je leert op zoek gaan naar informatie op websites en databanken en deze vervolgens klassikaal, zelfstandig of in groep analyseren en verwerken op verschillende manieren.
 • Je leert logisch, gestructureerd en kritisch te denken om verbanden te leggen tussen economische concepten.
 • Je hebt een analytische kijk en werkt graag met cijfers, ook boekhoudkundige analyses horen daarbij.
 • Je gebruikt wiskundige concepten om economische problemen op te lossen. Daarnaast leer je abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiep je je wiskundige vaardigheden. Je krijgt 6 uur wiskunde en mag dus een hoog niveau wiskunde in algemeenheid en abstractie verwachten. Dit gebeurt via verschillende modules: algebra, logica, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening.
 • Je verwerft inzicht in de leerinhouden via een onderzoekende aanpak. Je ontwikkelt onderzoekscompetenties.
 • Je wilt werken aan je schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden.
 • Je kan aan een hoog tempo nieuwe leerinhouden verwerken
 • Je hebt een goede studiehouding en bent bereid dagelijks voldoende tijd te investeren in je studie.

Economie-wiskunde op UM

 • Met een uitgebreid pakket wiskunde en wetenschappen ben je uitstekend voorbereid op deelname aan diverse uitdagende olympiaden en wedstrijden, zoals SciTechChallenge.
 • Leerlingen van Economie-wiskunde diepen hun digitale vaardigheden verder uit in het vak Informatica. In het vak Esthetica zetten we in op kunstbeleving, -geschiedenis en -appreciatie.
 • Bij Ursulinen Mechelen word je goed voorbereid op het hoger onderwijs. In de derde graad van de doorstroomrichtingen werk je verder aan je onderzoeksvaardigheden, en aan de rapportering ervan in correct en wetenschappelijk Nederlands. In het vijfde jaar wordt daarom een lesuur voorzien om aan schrijfvaardigheid te werken. Met kortere opdrachten verbeter je zo gaandeweg je schrijftaal. In het zesde jaar werk je aan een heuse onderzoekspaper: je wordt begeleid in de verschillende stappen van je onderzoek en in de redactie van je bevindingen. In dit vak van 2 lesuren voorzien we ook ruimte voor een keuzeseminarie (bv. een extra taal of de uitdieping van een wetenschappelijk of sociaal onderwerp) en voor enkele projectnamiddagen rond brede maatschappelijke thema’s, zoals financiële geletterdheid.


terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!

Wanneer je bent afgestudeerd in deze richting, heb je keuze uit een brede waaier van academische bachelor- en masteropleidingen in de domeinen van de Handelswetenschappen en Bedrijfskunde, natuurwetenschappen (zoals Ingenieurswetenschappen, Industriële wetenschappen, Architectuur, Biotechniek…), van de wetenschappen (Biochemie, Biologie, Chemie, Geografie, Geneeskunde, Dierengeneeskunde, Tandheelkunde, Biomedische wetenschappen, Farmaceutische wetenschappen, Wiskunde, Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie…), de letteren (zoals taal- en letterkunde, toegepaste taalkunde, taal- en regiostudies, journalistiek, geschiedenis, archeologie…), de geesteswetenschappen (zoals psychologie, filosofie, rechten…), de sociale wetenschappen (zoals politieke wetenschappen, communicatiewetenschappen, pedagogie, onderwijs…), of andere.