Een goede, stevige en degelijke basis om te starten in het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.
We dagen je uit om meer uit jezelf te halen en je op school ook 'thuis' te laten voelen.

Vakken

5de 6de
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 2 2
Esthetica 1* 0
Cultuurseminarie 0 1*
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
Wiskunde 6 6
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Economie 4 4
Seminarie 2 2
*CLIL-traject mogelijk

Economie-Wiskunde

Een richting voor jou?

Klik hier om de folder van de 3de graad ASO te lezen.

In de 3de graad wordt het vak economie opgesplitst in twee delen, nl. algemene economie en bedrijfswetenschappen.

Tijdens de lessen algemene economie definiëren we een probleem, een vraag vanuit een concrete situatie. Bij het oplossen van dat probleem maken we kennis met de economische theorieën die ons toelaten een maatschappelijk probleem door een economische bril te bekijken.
Bij bedrijfswetenschappen kruipen we in de huid van een onderneming en gaan hierbij op zoek naar het verband tussen de economische, juridische, boekhoudkundige en ethische aspecten van ondernemen.

Je krijgt 6 uur wiskunde en mag dus een hoog niveau wiskunde in algemeenheid en abstractie verwachten. Dit gebeurt via deelvakken: algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening.

CLIL

CLIL ofwel voluit ‘Content and Language Integrated Learning’ is een werkvorm waarin de leraar het Frans, Engels of Duits als instructietaal gebruikt in een zaakvak bv: Aardrijkskunde in het Engels …

  • 5de jaar ASO: Esthetica in het Frans
  • 6de jaar ASO: Cultuurseminarie in het Frans

Wie kiest voor een CLIL-traject, kiest voor het volledige schooljaar. Uiteraard bieden wij ook dit vak in het Nederlands aan.terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!

Deze studierichting biedt ruime keuzemogelijkheden in het hoger onderwijs.