Een goede, stevige en degelijke basis om te starten in het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.
We dagen je uit om meer uit jezelf te halen en je op school ook 'thuis' te laten voelen.

Vakken

5de (vanaf 2023-2024) 6de (vanaf 2024-2025)
STEM
Wiskunde 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Talen
Nederlands 3 3
Frans 2 2
Engels 2 2
Cultuur en maatschappij
Gezondheidszorg 15 15
- Agogisch handelen m.i.v. zorgrelatie en psychologie 4 3
- Anatomie en fysiologie 3 2
- Zorg 4 3
- Focus exploreren + maatschappelijke context 0 3
- Stage 4 4
Godsdienst 2 2
Geschiedenis 1 1
Expressie 1 1
Sportief
Lichamelijke opvoeding 2 2

Gezondheidszorg

Een richting voor jou?

Gezondheidszorg is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Je ontwikkelt een wetenschappelijk-theoretische basis m.b.t. gezondheidsbevordering, psychologie, agogisch handelen, communicatie en deontologie, de mens en zijn plaats in de samenleving, en fysiologie en anatomie. Dat alles met oog voor contexten en voorbeelden uit de gezondheids- en welzijnszorg. Vanuit een wetenschappelijk-theoretische basis leer je als toekomstig verzorgende/zorgkundige vanuit een integrale benadering zorg dragen voor de gezondheidstoestand van de mens en cliënten ondersteunen. Je leert meer over ontwikkelingspsychologie, de toegepaste fysiologie en anatomie van de mens, maakt kennis met bv. strategieën voor gezondheidsbevordering, basiscompetenties van zorgkundigen en deontologische aspecten. Je ontwikkelt ook een professionele manier van observeren en communiceren, gericht op de cliënt en zijn omgeving.

Voor deze studierichting in de derde graad is een voorkennis van bepaalde kaders en vaardigheden vanuit de tweede graad vereist. Voor instromers uit andere richtingen kan een inhaalbeweging nodig zijn.

Deze richting is iets voor jou als je:

  • een hart hebt voor mensen en graag op een gepaste manier wil zorg dragen voor hen;
  • wil leren over strategieën van gezondheidsbevordering en ontwikkelingspsychologie (focus op de levensfase van de volwassene, oudere);
  • sociaal vaardig en communicatief bent;
  • bereid bent om stage te lopen binnen de gezondheidszorg (in woonzorgcentra, thuiszorg, dagverzorgingscentra…);
  • bereid bent om de nodige inspanningen te leveren om de theoretische basis te doorgronden.

Gezondheidszorg op UM

  • Omdat communicatievaardigheden essentieel zijn, biedt Ursulinen Mechelen jou een uitgebreider pakket talen. Ook het vak Expressie is hierbij onontbeerlijk.
  • We zetten ook in op onderzoeksvaardigheden: in een projectvak word je begeleid in de verschillende stappen van je onderzoek en in de redactie van je bevindingen.
  • We voorzien ruimte in het lessenrooster om het toekomstige werkveld te verkennen. Zo zetten we je op weg naar een degelijke keuze voor het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.


terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!

Wanneer je afstudeert, kan je onmiddellijk aan de slag als verzorgende of zorgkundige. Ook verder studeren kan aan bacheloropleidingen als Gezondheidszorg, Pedagogiek van het jonge kind, Onderwijs of Sociaal-agogisch werk.  Via een Se-n-Se-opleiding kan je ook nog persoonsbegeleider, medisch administratief assistent of tandartsassistent worden.