Een goede, stevige en degelijke basis om te starten in het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.
We dagen je uit om meer uit jezelf te halen en je op school ook 'thuis' te laten voelen.

Vakken

5de (vanaf 2023-2024) 6de (vanaf 2024-2025)
STEM
Aardrijkskunde 1 1
Natuurwetenschappen 2 1
Statistiek 1 0
Wiskunde 3 3
Talen
Engels 2 2
Frans 3 3
Grieks 4 4
Latijn 4 4
Nederlands 4 4
Nederlandse taaltechnologie en taalredactie 1 1
Cultuur en maatschappij
Esthetica 0 1*
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Sportief
Lichamelijke opvoeding 2 2
Voorbereiding hoger onderwijs
Academische schrijfvaardigheid 1 0
Onderzoeksproject/eindwerk 0 2
*CLIL-traject mogelijk

Grieks-Latijn

Een richting voor jou?

Grieks-Latijn is een sterk theoretische studierichting in de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit. Grieks-Latijn is de perfecte opleiding om vlot andere vreemde talen aan te leren, maar ook om meer en vlot inzicht te verwerven in de Nederlandse taal. Een sterke taalkennis is noodzakelijk voor succes bij verdere studies en beroepscarrière.

De studie van het Grieks is een extra uitdaging, omdat deze taal met een ander alfabet, een complexere taal- en tekststructuur en een rijke literaire geschiedenis een verruimende en verdiepende ervaring biedt.

Voor deze studierichting in de derde graad is een voorkennis Grieks en Latijn vanuit de tweede graad vereist.

  • Je verdiept je in het taalsysteem van het Grieks en het Latijn, je verwerft via het nauwkeurig lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes en je bestudeert taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief.
  • Dankzij je voorkennis uit de eerste en tweede graad heb je een stevige basis om aan de slag te gaan met verfijnde poëzie, om de verhalen van Grieken en Romeinen te onderzoeken in uitdagende en spannende epen en geschiedwerken, om je te verdiepen in de levenswijsheden van de oudheid.
  • We verwachten een sterke taalkundige en literaire interesse en een ruime belangstelling voor de mens en zijn manier van leven en denken.
  • Je wilt verder kennismaken met Grieks en Latijn, met de Griekse en Romeinse cultuur en met de levenswijsheid van Griekse en Latijnse schrijvers.
  • Je hebt een goede studiehouding en bent bereid dagelijks voldoende tijd te investeren in je studie.
  • Je beschikt over een flinke dosis inzicht en algemene vorming schrikt je niet af.

Grieks-Latijn op UM

  • In de richting Grieks-Latijn heb je naast Latijn ook het unieke, uitdagende vak Grieks. Deze complexe taal vraagt een scherpe analytische blik en oog voor detail. Je maakt bovendien kennis met een invloedrijke cultuur op de grens tussen oost en west.
  • Leerlingen van de richting Grieks-Latijn volgen ook het vak Nederlandse taaltechnologie en taalredactie. We zien hierin een mooie aanvulling en versterking van de studie van de antieke talen. Daarnaast krijgen de leerlingen ook een aanvulling Statistiek, als voorbereiding op richtingen in het hoger onderwijs uit het domein geesteswetenschappen. In het vak Esthetica zetten we in op kunstbeleving, -geschiedenis en -appreciatie.
  • Bij Ursulinen Mechelen word je goed voorbereid op het hoger onderwijs. In de derde graad van de doorstroomrichtingen werk je verder aan je onderzoeksvaardigheden, en aan de rapportering ervan in correct en wetenschappelijk Nederlands. In het vijfde jaar wordt daarom een lesuur voorzien om aan schrijfvaardigheid te werken. Met kortere opdrachten verbeter je zo gaandeweg je schrijftaal. In het zesde jaar werk je aan een heuse onderzoekspaper: je wordt begeleid in de verschillende stappen van je onderzoek en in de redactie van je bevindingen. In dit vak van 2 lesuren voorzien we ook ruimte voor een keuzeseminarie (bv. een extra taal of de uitdieping van een wetenschappelijk of sociaal onderwerp) en voor enkele projectnamiddagen rond brede maatschappelijke thema’s, zoals financiële geletterdheid.
  • We bieden onze leerlingen bij Ursulinen Mechelen ook veel leerkansen buiten de normale lessen. Zo bieden we reizen aan naar Rome en Griekenland, nemen we deel aan (internationale) wedstrijden en evenementen, en als kers op de taart worden de leerlingen getrakteerd op een heuse Cena Romana, een antiek banket om duimen en vingers van af te likken met bijhorende animatie in een uniek kader.


terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!

Wanneer je bent afgestudeerd in deze richting, heb je keuze uit een brede waaier van academische bachelor- en masteropleidingen in de domeinen van de geesteswetenschappen (zoals psychologie, filosofie, rechten …), de letteren (zoals talen, cultuur, geschiedenis, archeologie …), de sociale wetenschappen (zoals politieke wetenschappen, communicatiewetenschappen, pedagogie, onderwijs …) of andere.