Een goede, stevige en degelijke basis om te starten in het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.
We dagen je uit om meer uit jezelf te halen en je op school ook 'thuis' te laten voelen.

Vakken

5de 6de
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 2 2
Esthetica 1* 0
Cultuurseminarie 0 1*
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
Wiskunde 3 3
Natuurwetenschappen 2 2
Latijn 4 4
Grieks 4 4
Seminarie 2 2
*CLIL-traject mogelijk

Grieks-Latijn

Een richting voor jou?

Klik hier om de folder van de 3de graad ASO te lezen.

Je kiest voor een vorming waarin het taalkundige, het literaire en het cultuurhistorische een belangrijke plaats innemen. Latijn is een taal die sterk gebonden is aan regels en wetmatigheden en leent zich dan ook uitstekend voor zakelijke, historische en juridische teksten en draagt bij tot het logisch denken.

In het 5de jaar maak je kennis met enkele belangrijke dichters zoals Vergilius, Catullus en Horatius. In het 6de jaar exploreer je de mogelijkheden van de menselijke geest door je te verdiepen in filosofische, juridische en historische teksten. Je leest teksten van de grote redenaar Cicero, de filosoof Seneca en de geschiedschrijvers Tacitus en Suetonius.

In de lessen Grieks van het 5de jaar sta je oog in oog met grootmeester Homeros. Je bent getuige van de grote expeditie van de Grieken tegen Troje. Je bent aanwezig bij het afscheid van Hector en Andromache aan de grote poort van Troje, maar ook bij de blijde thuiskomst van Odysseus bij zijn Penelope. In het 6de jaar gaan we een eerder psychologisch-filosofische toer op.

CLIL

CLIL ofwel voluit ‘Content and Language Integrated Learning’ is een werkvorm waarin de leraar het Frans, Engels of Duits als instructietaal gebruikt in een zaakvak bv: Aardrijkskunde in het Engels …

  • 5de jaar ASO: Esthetica in het Frans
  • 6de jaar ASO: Cultuurseminarie in het Frans

Wie kiest voor een CLIL-traject, kiest voor het volledige schooljaar. Uiteraard bieden wij ook die vakken in het Nederlands aan.terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!

Deze studierichting biedt ruime keuzemogelijkheden in het hoger onderwijs.