Een goede, stevige en degelijke basis om te starten in het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.
We dagen je uit om meer uit jezelf te halen en je op school ook 'thuis' te laten voelen.

Vakken

5de 6de
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 2 2
Esthetica 1* 0
Cultuurseminarie 0 1*
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
Wiskunde 3 3
Natuurwetenschappen 2 2
Cultuurwetenschappen 3 3
Gedragswetenschappen 3 3
Project 1 1
Statistiek 1 1
Seminarie 2 2
*CLIL-traject mogelijk

Humane wetenschappen

Een richting voor jou?

Klik hier om de folder van de 3de graad ASO te lezen.

In deze studierichting bestudeer je de gedrags- en cultuurwetenschappen. De Gedragswetenschappen bestuderen de mens als individu en als lid van de samenleving. Je confronteert je eigen ervaringen met inzichten uit de psychologie, de sociologie en de antropologie. Vragen die je tijdens deze lessen beantwoordt zijn bijvoorbeeld: “Hoe werkt groepsdruk?”, “Hoe spelen aanleg en milieu een rol in de ontwikkeling van je persoonlijkheid?”, “Wat is het verschil tussen mensenkennis en psychologie?”, “Welke onderzoeksmethoden gebruikt men in de wetenschappelijke psychologie?”.

In Cultuurwetenschappen komen “cultuurfenomenen” in de brede betekenis van het woord aan bod. Je maakt in dit vak kennis met economie, recht, politiek, media, kunst en filosofie, niet als aparte vakken, maar als manieren waarop de mens uitdrukt hoe hij het leven ziet en het samenleven organiseert.

In het 6de jaar leer je tijdens het uurtje project zelf een onderzoek uitvoeren binnen het domein van de cultuur- en gedragswetenschappen.

CLIL

CLIL ofwel voluit ‘Content and Language Integrated Learning’ is een werkvorm waarin de leraar het Frans, Engels of Duits als instructietaal gebruikt in een zaakvak bv: Aardrijkskunde in het Engels …

  • 5de jaar ASO: Esthetica in het Frans
  • 6de jaar ASO: Cultuurseminarie in het Frans

Wie kiest voor een CLIL-traject, kiest voor het volledige schooljaar. Uiteraard bieden wij ook die vakken in het Nederlands aan.terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!

Deze studierichting biedt ruime keuzemogelijkheden in het hoger onderwijs.