Een goede, stevige en degelijke basis om te starten in het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.
We dagen je uit om meer uit jezelf te halen en je op school ook 'thuis' te laten voelen.

Vakken

5de (vanaf 2023-2024) 6de (vanaf 2024-2025)
STEM
Aardrijkskunde 1 1
Natuurwetenschappen 2 1
Statistiek 1 1
Wiskunde 3 3
Talen
Engels 2 2
Frans 3 3
Nederlands 4 4
Cultuur en maatschappij
Filosofie 2 2
Focus Humane wetenschappen 2 2
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Kunstbeschouwing 1 1
Sociale en gedragswetenschappen 4 4
Sportief
Lichamelijke opvoeding 2 2
Voorbereiding hoger onderwijs
Academische schrijfvaardigheid 1 0
Onderzoeksproject/eindwerk 0 2

Humane wetenschappen

Een richting voor jou?

Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met specifieke menswetenschappen als filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie.

 • In het vak Filosofie komen thema’s en vragen uit de antropologie, moraalfilosofie, wetenschapsfilosofie en metafysica aan bod. Je leert filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade.
 • Je leert kijken en luisteren naar kunst in Kunstbeschouwing. Je ontdekt de vorm, de inhoud, de context en de functie van kunstwerken vanuit een kunsthistorisch kader.
 • In Sociale en gedragswetenschappen leer je kritisch reflecteren over visies en thema’s uit politieke en sociale wetenschappen, psychologie, pedagogiek. Op die manier ontwikkel je een wetenschappelijk begrippenkader en zie je verbanden met betrekking tot de mens en zijn gedrag, politiek en de hedendaagse samenleving.
 • Als uitbreiding van wiskunde en als voorbereiding op verschillende sociale en gedragswetenschappen in het hoger onderwijs, krijg je statistiek.

Voor deze studierichting in de derde graad is een voorkennis filosofie, sociale en gedragswetenschappen vanuit de tweede graad vereist. Voor instromers uit doorstroomrichtingen uit een ander domein voorzien we een inhaalbeweging.

Deze richting is iets voor jou als je:

 • meer wil weten over kinderen en volwassenen: het opvoeden en de ontwikkeling van kinderen, de ontwikkeling van onze identiteit en persoonlijkheid, hoe ons gedrag wordt beïnvloed door anderen.
 • meer wil weten over een geglobaliseerde en superdiverse samenleving, en de uitdagingen die dit met zich meebrengt.
 • meer wil weten over communicatie tussen mensen en verschillende media.
 • een brede interesse hebt voor maatschappij, politiek, kunst en actualiteit.
 • graag studeert, een doorgedreven tempo aankan en een theoretische benadering voor jou een uitdaging is.
 • een stevig pakket talen en algemene vorming je niet afschrikt.
 • je graag een academische of uitdagende professionele bachelor wil volgen in het hoger onderwijs.

Humane wetenschappen op UM

 • We kiezen ervoor om je zowel in het vijfde als in het zesde jaar een gelijk pakket wiskunde te laten volgen. Daarnaast krijgen de leerlingen van Humane wetenschappen ook een aanvulling Statistiek, als voorbereiding op richtingen in het hoger onderwijs uit het domein geesteswetenschappen.
 • Bij Ursulinen Mechelen word je goed voorbereid op het hoger onderwijs. In de derde graad van de doorstroomrichtingen werk je verder aan je onderzoeksvaardigheden, en aan de rapportering ervan in correct en wetenschappelijk Nederlands. In het vijfde jaar wordt daarom een lesuur voorzien om aan schrijfvaardigheid te werken. Met kortere opdrachten verbeter je zo gaandeweg je schrijftaal. In het zesde jaar werk je aan een heuse onderzoekspaper: je wordt begeleid in de verschillende stappen van je onderzoek en in de redactie van je bevindingen. In dit vak van 2 lesuren voorzien we ook ruimte voor een keuzeseminarie (bv. een extra taal of de uitdieping van een wetenschappelijk of sociaal onderwerp) en voor enkele projectnamiddagen rond brede maatschappelijke thema’s, zoals financiële geletterdheid.
 • In de richting Humane wetenschappen worden deze onderzoeksvaardigheden nog aangescherpt in een apart projectvak, waar je kennis maakt met andere mogelijke onderzoeksmethodes eigen aan de geesteswetenschappen naast de literatuurstudie.


terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!

Wanneer je bent afgestudeerd in Humane wetenschappen, heb je keuze uit een brede waaier van academische master- en bacheloropleidingen.

Zeker sociale wetenschappen als Psychologie en Pedagogische wetenschappen, gecombineerde studiegebieden als Pedagogie van het jonge kind, Global communication, International Affairs of Sociaal-economische wetenschappen, Sociaal-agogisch werk, Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen, Onderwijs, Handelswetenschappen en Bedrijfskunde (Journalistiek, Communicatiemanagement) sluiten prima aan bij je vooropleiding.

Ook op geesteswetenschappen als Archeologie en Kunstwetenschappen, Geschiedenis, Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht en Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen ben je degelijk voorbereid.

Op sterke wiskundig-natuurwetenschappelijke richtingen ben je niet echt voorbereid. Indien je bv. geneeskunde wil gaan studeren is Humane wetenschappen niet meteen de beste vooropleiding.