Een goede, stevige en degelijke basis om te starten in het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.
We dagen je uit om meer uit jezelf te halen en je op school ook 'thuis' te laten voelen.

Vakken

Godsdienst 2
Project algemene vakken 4
Frans 2
Lichamelijke opvoeding 2
Pedagogisch handelen 6
Gezondheid en welzijn 1
Expressie 2
Indirecte zorg 1
Seminarie 2
Stages 12

Kinderzorg

Een richting voor jou?

Klik hier om de folder van het 7de specialisatiejaar Kinderzorg te lezen.

Na de opleiding Kinderzorg werk je als kinderbegeleider in de opvang van kinderen van 0-12 jaar. In de opleiding komen volgende settings aan bod:

  • buitenschoolse kinderopvang;
  • opvang van baby’s en peuters:
    • groepsopvang (kinderdagverblijf),
    • gezinsopvang (onthaalgezin),
    • opvang aan huis (bv. bij zieke kinderen).

Als begeleider in de kinderopvang begeleid en verzorg je baby’s, peuters, kleuters en schoolgaande kinderen tot en met de basisschool. Je hebt verschillende taken, maar bent bijna voortdurend bezig met de kinderen. Je houdt daarbij rekening met hun leeftijd, belangstelling en noden. Hoe jonger de kinderen zijn, hoe meer tijd en aandacht je besteedt aan verzorgingstaken zoals eten, slapen en verschonen. Maar ook voor jonge kinderen is het spelaspect heel belangrijk.

Hoe ouder de kinderen worden, hoe meer dit verzorgingsaspect naar de achtergrond verschuift. Het plannen van gevarieerde opvangactiviteiten voor en met de kinderen komt dan meer op de voorgrond. Daarom moet je oog hebben voor de behoeften van de kinderen en je kunnen inleven in hun leefwereld.

Het contact met de ouders is een ander aspect van je takenpakket. Naast de kinderen zijn ook zíj immers betrokken partij bij de opvang. Je werkt samen met collega’s en hebt regelmatig overleg met hen over de kinderen en over het werk. In team werk je aan kwalitatieve kinderopvang. Je staat mee in voor het dagelijks onderhoud van de groepsruimte en je doet ook allerlei huishoudelijke klusjes (afhankelijk van de opvangvoorziening).

Perioden met stage en perioden met les wisselen elkaar af.terug naar studieaanbod