Een goede, stevige en degelijke basis om te starten in het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.
We dagen je uit om meer uit jezelf te halen en je op school ook 'thuis' te laten voelen.

Vakken

5de (vanaf 2023-2024) 6de (vanaf 2024-2025)
STEM
Wiskunde 3 3
Natuurwetenschappen 2 1
Aardrijkskunde 1 1
Talen
Frans 5 4
Latijn 4 4
Nederlands 4 4
Engels 3 3
Duits 3 2
Nederlandse taaltechnologie en taalredactie 0 1
Cultuur en maatschappij
Godsdienst 2 2
Geschiedenis 2 2
Esthetica 0 1
Sportief
Lichamelijke opvoeding 2 2
Voorbereiding hoger onderwijs
Academische schrijfvaardigheid 1 0
Onderzoeksproject 0 2

Latijn-moderne talen

Een richting voor jou?

Latijn-moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit. Latijn-moderne talen is de perfecte opleiding om vlot andere vreemde talen aan te leren, maar ook om meer en vlot inzicht te verwerven in de Nederlandse taal. Een sterke taalkennis is noodzakelijk voor succes bij verdere studies en beroepscarrière.  Deze richting combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket moderne vreemde talen.

Voor deze studierichting in de derde graad is een voorkennis Latijn vanuit de tweede graad vereist.

 • Je verdiept je in het taalsysteem van het Latijn, je verwerft via het nauwkeurig lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes en je bestudeert taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief.
 • Dankzij je voorkennis uit de eerste en tweede graad heb je een stevige basis om aan de slag te gaan met verfijnde Latijnse poëzie, om de verhalen van Romeinen te onderzoeken in uitdagende en spannende epen en geschiedwerken, om je te verdiepen in de levenswijsheden van de oudheid.
 • Je wilt verder kennismaken met Latijn, met de Romeinse cultuur en met de levenswijsheid van Latijnse schrijvers.
 • We verwachten een sterke taalkundige en literaire interesse en een ruime belangstelling voor de mens en zijn manier van leven en denken.
 • Je wil je verder ontwikkelen in je communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. Deze studierichting daagt je ook uit op het vlak van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen.
 • Je hebt een goede studiehouding en bent bereid dagelijks voldoende tijd te investeren in je studie.
 • Je beschikt over een flinke dosis inzicht en algemene vorming schrikt je niet af.

Latijn-moderne talen op UM

 • Bij Ursulinen Mechelen bieden we jou een uitgebreider pakket talen.
 • Leerlingen van de richting Latijn-moderne talen volgen ook het vak Nederlandse taaltechnologie en taalredactie. We zien hierin een mooie aanvulling en versterking van de studie van de antieke en de moderne talen. In het vak Esthetica zetten we in op kunstbeleving, -geschiedenis en -appreciatie.
 • Bij Ursulinen Mechelen word je goed voorbereid op het hoger onderwijs. In de derde graad van de doorstroomrichtingen werk je verder aan je onderzoeksvaardigheden, en aan de rapportering ervan in correct en wetenschappelijk Nederlands. In het vijfde jaar wordt daarom een lesuur voorzien om aan schrijfvaardigheid te werken. Met kortere opdrachten verbeter je zo gaandeweg je schrijftaal. In het zesde jaar werk je aan een heuse onderzoekspaper: je wordt begeleid in de verschillende stappen van je onderzoek en in de redactie van je bevindingen. In dit vak van 2 lesuren voorzien we ook ruimte voor een keuzeseminarie (bv. een extra taal of de uitdieping van een wetenschappelijk of sociaal onderwerp) en voor enkele projectnamiddagen rond brede maatschappelijke thema’s, zoals financiële geletterdheid.
 • We bieden onze leerlingen bij Ursulinen Mechelen ook veel leerkansen buiten de normale lessen. Zo bieden we reizen aan naar Rome en Griekenland, nemen we deel aan (internationale) wedstrijden en evenementen, en als kers op de taart worden de leerlingen getrakteerd op een heuse Cena Romana, een antiek banket om duimen en vingers van af te likken met bijhorende animatie in een uniek kader.


terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!

Wanneer je bent afgestudeerd in deze richting, heb je keuze uit een brede waaier van academische bachelor- en masteropleidingen in de domeinen van de letteren (zoals taal- en letterkunde, toegepaste taalkunde, taal- en regiostudies, journalistiek, geschiedenis, archeologie…), de geesteswetenschappen (zoals psychologie, filosofie, rechten…), de sociale wetenschappen (zoals politieke wetenschappen, communicatiewetenschappen, pedagogie, onderwijs…), of andere.