Een goede, stevige en degelijke basis om te starten in het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.
We dagen je uit om meer uit jezelf te halen en je op school ook 'thuis' te laten voelen.

Vakken

5de (vanaf 2023-2024) 6de (vanaf 2024-2025)
STEM
Aardrijkskunde 1 1
Natuurwetenschappen 2 1
Statistiek 1 1
Wiskunde 3 3
Talen
Duits 3 2
Engels 3 3
Frans 5 4
Nederlands 4 4
Nederlandse taaltechnologie en taalredactie 1 1
Spaans 2 2
Wereldliteratuur 0 1
Cultuur en maatschappij
Esthetica 0 1*
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Sportief
Lichamelijke opvoeding 2 2
Voorbereiding hoger onderwijs
Academische schrijfvaardigheid 1 0
Onderzoeksproject/eindwerk 0 2
*CLIL-traject mogelijk

Moderne talen

Een richting voor jou?

Moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Moderne talen is de perfecte opleiding om vlot andere vreemde talen aan te leren, maar ook om meer en vlot inzicht te verwerven in de Nederlandse taal. Een sterke taalkennis is noodzakelijk voor succes bij verdere studies en beroepscarrière.  Deze richting combineert een brede algemene vorming met een zeer uitgebreid pakket moderne vreemde talen.

  • We verwachten een sterke taalkundige en literaire interesse en een ruime belangstelling voor de mens en zijn manier van leven en denken.
  • Je wil je verder ontwikkelen in je communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans, Nederlands en Spaans en ook verbanden leggen tussen deze talen.
  • Deze studierichting daagt jou uit op het vlak van communicatiewetenschappen en van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen zoals taalsystematiek en literatuur. Je analyseert hoe de taal in elkaar zit, wordt opgebouwd en evolueert.
  • Je hebt een goede studiehouding en bent bereid dagelijks voldoende tijd te investeren in je studie.
  • Je beschikt over een flinke dosis inzicht en algemene vorming schrikt je niet af.

Moderne talen op UM

  • We voorzien een versterkt pakket moderne talen. Bovendien leer je als vierde moderne taal ook Spaans.
  • Leerlingen van de richting Moderne talen volgen ook de vakken Wereldliteratuur en Nederlandse taaltechnologie en taalredactie. We zien hierin een mooie aanvulling en versterking van de moderne talen.
  • Daarnaast krijgen de leerlingen ook een aanvulling Statistiek, als voorbereiding op richtingen in het hoger onderwijs uit het domein geesteswetenschappen. In het vak Esthetica zetten we in op kunstbeleving, -geschiedenis en -appreciatie.
  • Bij Ursulinen Mechelen word je goed voorbereid op het hoger onderwijs. In de derde graad van de doorstroomrichtingen werk je verder aan je onderzoeksvaardigheden, en aan de rapportering ervan in correct en wetenschappelijk Nederlands. In het vijfde jaar wordt daarom een lesuur voorzien om aan schrijfvaardigheid te werken. Met kortere opdrachten verbeter je zo gaandeweg je schrijftaal. In het zesde jaar werk je aan een heuse onderzoekspaper: je wordt begeleid in de verschillende stappen van je onderzoek en in de redactie van je bevindingen. In dit vak van 2 lesuren voorzien we ook ruimte voor een keuzeseminarie (bv. de uitdieping van een wetenschappelijk of sociaal onderwerp) en voor enkele projectnamiddagen rond brede maatschappelijke thema’s, zoals financiële geletterdheid.


terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!

Wanneer je bent afgestudeerd in deze richting, heb je keuze uit een brede waaier bachelor- en masteropleidingen in de domeinen van de letteren (zoals toegepaste taalkunde, journalistiek, taal- en letterkunde, taal- en regiostudies…), de sociale wetenschappen (zoals politieke wetenschappen, communicatiewetenschappen, pedagogie, onderwijs…), of andere.