Een goede, stevige en degelijke basis om te starten in het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.
We dagen je uit om meer uit jezelf te halen en je op school ook 'thuis' te laten voelen.

Vakken

5de 6de
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
Nederlands: zakelijke communicatie 2 2
Frans 5 5
Engels 4 4
Duits 3 3
Spaans 2 2
Wiskunde 2* 2
Natuurwetenschappen 1 1
Secretariaat en ICT 6 5
Seminarie 0 1
Stages 0 2
*CLIL-traject mogelijk

Office management & Communication

Een richting voor jou?

Klik hier om de infobrochure te lezen.

Klik hier om het informatiefilmpje te bekijken.

Klik hier om het informatiefilmpje te bekijken over het studiedomein Handel in de 3de graad.

Ben je op zoek naar een studierichting die:

 • je wegwijs maakt in de administratieve taken van de Office Assistant;
 • je op uitvoerend en (beperkt) coördinerend niveau praktisch en binnen een bedrijfscontext leert communiceren in het Nederlands, het Engels, het Frans en het Duits;
 • je een praktische kennis van het Spaans aanreikt als bijkomende troef op de arbeidsmarkt;
 • ICT niet behandelt als doel op zich maar als hulpmiddel bij het oplossen van bedrijfsadministratieve problemen;

dan is de studierichting Office Management & Communication in de 3de graad beslist een goede keuze. Vier componenten staan centraal:

 • secretariële vaardigheden;
 • talen;
 • ondersteunende ICT-vaardigheden;
 • stages.

De link met het bedrijfsleven wordt gelegd d.m.v.:

 • bedrijfsbezoeken;
 • gastsprekers;
 • seminaries;
 • stage in het 6de jaar met mogelijkheid tot een stage in het buitenland.

De stage wordt in alle aspecten voorbereid: juridische aspecten i.v.m. de arbeidsovereenkomst, de volledige sollicitatieprocedure (brief, cv, gesprek, competentieprofiel …). Je leert ook de eigenheden van het drijven van handel met het buitenland kennen. De stage, de presentaties en de specifieke opdrachten vanuit de vakken secretariaat, seminarie, Nederlands, Engels, Frans en Informatica (ICT) vormen de basis van de GIP of de Geïntegreerde Proef in het 6de jaar. We hechten veel belang aan attitudes en aan het ontwikkelen van competenties zoals zelfredzaamheid, zelfstandig werken, probleemoplossend werken, nauwkeurig werken, deadlines respecteren …

CLIL

CLIL ofwel voluit ‘Content and Language Integrated Learning’ is een werkvorm waarin de leraar het Frans, Engels of Duits als instructietaal gebruikt in een zaakvak bv: Aardrijkskunde in het Engels …

 • 5de jaar TSO: Wiskunde in het Frans

Wie kiest voor een CLIL-traject, kiest voor het volledige schooljaar. Uiteraard bieden wij ook dit vak in het Nederlands aan.terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!

Het bedrijfsgericht werken rond competenties (kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes), het gebruiken van verschillende werkvormen (groepswerk, begeleid zelfstandig leren, e-learning), en het organiseren van vakoverschrijdende projecten zorgt voor een optimale voorbereiding op een professionele bacheloropleiding.

De bacheloropleidingen die in aanmerking komen zijn o.m.:

 • bachelor in office management;
 • bachelor in bedrijfsmanagement;
 • bachelor in communicatiemanagement;
 • bachelor in toerisme en recreatiemanagement.

Je kan je ook specialiseren en/of je vaardigheden verbreden via een eenjarige Se-n-Se (Secundair-na-Secundair) opleiding TSO in het studiegebied Handel.