Een goede, stevige en degelijke basis om te starten in het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.
We dagen je uit om meer uit jezelf te halen en je op school ook 'thuis' te laten voelen.

Vakken

5de (vanaf 2023-2024) 6de (vanaf 2024-2025)
STEM
Aardrijkskunde 1 1
Natuurwetenschappen 1 1
Wiskunde 2 2
Talen
Engels 2 2
Frans 2 2
Nederlands 3 3
Cultuur en maatschappij
Expressie 1 1
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Opvoeding en begeleiding 15 15
- psychologie 4 2
- pedagogie 4 5
- EHBO 1 0
- Focus exploreren + maatschappelijke context 2 2
- Stage 4 6
Sportief
Lichamelijke opvoeding 2 2

Opvoeding en begeleiding

Een richting voor jou?

Opvoeding en begeleiding is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Je ontwikkelt een wetenschappelijk-theoretische basis m.b.t. psychologie, (ortho)pedagogiek en deontologie en de mens en zijn plaats in de samenleving. Je maakt kennis met strategieën van gezondheidsbevordering en ontwikkelingspsychologie van kinderen, verschillende pedagogische modellen toegepast op kinderopvang, opvoedingssituaties en orthopedagogiek en je leert reflecteren over thema’s die hierbij aansluiten. Vanuit deze wetenschappelijk-theoretische basis leer je als toekomstig kinderbegeleider pedagogisch handelen en oriënteer je je op het begeleiden van mensen met een beperking.

Voor deze studierichting in de derde graad is een voorkennis van bepaalde kaders en vaardigheden vanuit de tweede graad vereist. Voor instromers richtingen kan een inhaalbeweging nodig zijn.

Deze richting is iets voor jou als je

  • een hart hebt voor kinderen en graag op gepaste manier wil zorgdragen voor kinderen (en personen met een beperking);
  • wil leren over gezondheidsbevordering, ontwikkelingspsychologie (0-12 jaar) en orthopedagogie;
  • sociaal vaardig en communicatief bent;
  • graag stage wil lopen bij kinderen van 0-12 jaar (en of bij mensen met een beperking) (in kinderdagverblijven, kleuterschool, lagere school, buitenschoolse kinderopvang);
  • bereid bent om de nodige inspanningen te leveren om de theoretische basis te doorgronden.

Opvoeding en begeleiding op UM

  • Omdat communicatievaardigheden essentieel zijn, biedt Ursulinen Mechelen jou een uitgebreider pakket talen.  Ook het vak Expressie is hierbij onontbeerlijk.
  • We zetten ook in op onderzoeksvaardigheden: in een projectvak word je begeleid in de verschillende stappen van je onderzoek en in de redactie van je bevindingen.
  • We voorzien ruimte in het lessenrooster om het toekomstige werkveld te verkennen. Zo zetten we je op weg naar een degelijke keuze voor het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.


terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!

Wanneer je afstudeert, kan je onmiddellijk aan de slag als kinderbegeleider. Ook verder studeren kan aan bacheloropleidingen Pedagogiek van het jonge kind, Onderwijs of Sociaal-agogisch werk.  Via een Se-n-Se-opleiding kan je ook nog persoonsbegeleider, medisch administratief assistent of tandartsassistent worden.