Een goede, stevige en degelijke basis om te starten in het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.

Vakken

Algemene vakken
Basisbegrippen van economie, financiën en recht 2
Engels 3
Frans 3
Godsdienst 1
Maatschappijleer (aardrijkskunde en geschiedenis) 2
Natuur en wetenschappen (Fysica, Biologie en Chemie) 4
Nederlands 5
Sport (L.O.) 1
Wiskunde 5
Informatica 3
Projectseminaries 5
Economie
Sociale wetenschappen
STEM

Schakeljaar Hoger Onderwijs

Een richting voor jou?

Een praktijkgericht diploma uit het BSO en toch met een grotere kans op slagen naar het Hoger Onderwijs? Bereid je nu voor via het unieke algemeen vormende schakeljaar van VORM | katholieke scholengemeenschap Regio Mechelen. Verschillende scholen uit het secundair onderwijs werken hiervoor samen, ook met de instellingen hoger onderwijs uit onze regio (AP Hogeschool en Thomas More).

Voor wie?

 • Je behaalde een getuigschrift van 6 BSO of na een 7de specialisatiejaar een diploma secundair onderwijs.
 • Je wil de sprong wagen naar het hoger onderwijs (een graduaatsopleiding of een professionele bacheloropleiding) met een grotere kans op slagen.
 • Je wil als student een algemeen vormend 7de jaar volgen, zonder je vast te zetten in een bepaalde richting. Je kan, in functie van jouw interesses, nog alle kanten uit in het hoger onderwijs.
 • Je wil meer zelfvertrouwen om te starten in de graduaats-of bacheloropleiding.
 • Je wil je gedurende één jaar intensief voorbereiden op het leren en leven als student in het hoger onderwijs.

Wat?

 • Je krijgt een algemeen theoretische basisvorming die nodig is om een professionele bacheloropleiding aan te vatten.
 • Via de seminaries kan je kiezen in welk domein je jouw interesse nog meer wil uitdiepen (vaak in functie van wat je erna wil studeren):
  • Economie
  • STEM
  • Sociale wetenschappen.
 • Het accent ligt op wiskundig-wetenschappelijke vakken én taalonderwijs.
 • Je leert de juiste studiehouding voor het hoger onderwijs aan.
 • Je traint attitudes om goed te ‘leren leren’ en krijgt diverse ‘tips and tricks’ voor je studieplanning.
 • Je leert zelf je studieproces te organiseren én bij te sturen.
 • Je leert omgaan met grote pakketten leerstof en een andere manieren van examineren (meerkeuzevragen).
 • Je verdiept je digitale geletterdheid, nodig om te starten in het hoger onderwijs.
 • Je hebt een groot doorzettingsvermogen en bent bereid je intensief in te zetten. Het werkritme, zowel in op school als thuis ligt hoog.

Meer informatie vind je ook in deze folder.
Je kan je nu al inschrijven via dit online inschrijvingsformulier.terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!

Je behaalt na het schakeljaar een diploma secundair onderwijs dat rechtstreeks toegang geeft tot een graduaatsopleiding of een professionele bachelor hoger onderwijs.