Een goede, stevige en degelijke basis om te starten in het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.
We dagen je uit om meer uit jezelf te halen en je op school ook 'thuis' te laten voelen.

Vakken

Godsdienst 2
Project algemene vakken 4
Frans 2
Lichamelijke opvoeding 2
Gezondheid en welzijn 3
Agogisch handelen 3
Indirecte zorg 2
Expressie 2
Seminarie 2
Stages 12

Thuis- en bejaardenzorg / Zorgkundige

Een richting voor jou?

Klik hier om de folder van het 7de specialisatiejaar Thuis- en bejaardenzorg/Zorgkundige te lezen.

Na de opleiding Thuis- en bejaardenzorg / Zorgkundige kan je werken als zorgkundige in:

  • residentiële zorg: in een woon- en zorgcentrum voor ouderen, eventueel ook in een psychiatrisch verzorgingstehuis of in de geriatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis;
  • thuiszorg: je werkt bij de zorgvrager thuis, waarbij je de taken zelfstandig uitvoert, met regelmatig overleg met de verantwoordelijke.

Je zorg gaat uit naar mensen die tijdelijk of permanent hulp nodig hebben met betrekking tot alle activiteiten van het dagelijks leven. Je hebt daarbij aandacht voor de persoon als geheel en houdt rekening met de typische eigenheden van elke persoon. Je waarborgt de maximale zelfredzaamheid van de zorgvrager.

Als zorgkundige ben je een echte duizendpoot. Je staat in voor hulp- en dienstverlening op verschillende terreinen. Persoonsverzorging,  huishoudelijke dienstverlening, psychische en agogische ondersteuning van de zorgvrager zijn belangrijke aandachtspunten. Typisch voor je beroep is dat je instaat voor een ‘totaalzorg’. Je kan een antwoord bieden op diverse zorgvragen en daarbij ‘het ritme van het leven’ van de
zorgvrager volgen.

Je doet stage op drie verschillende stageplaatsen. Perioden met stage en perioden met les wisselen elkaar af.terug naar studieaanbod