Een goede, stevige en degelijke basis om te starten in het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.
We dagen je uit om meer uit jezelf te halen en je op school ook 'thuis' te laten voelen.

Vakken

5de (vanaf 2023-2024) 6de (vanaf 2024-2025)
STEM
Aardrijkskunde 1 1
Natuurwetenschappen 3 3
Statistiek 1 1
Wiskunde 2 3
Talen
Engels 2 2
Frans 3 2
Nederlands 4 4
Cultuur en maatschappij
Community Service Learning 2 0
Esthetica 0 1*
Filosofie 2 2
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Sociale en gedragswetenschappen 6 6
Sportief
Lichamelijke opvoeding 2 2
Voorbereiding hoger onderwijs
Academische schrijfvaardigheid 1 0
Onderzoeksproject/eindwerk 0 2
*CLIL-traject mogelijk

Welzijnswetenschappen

Een richting voor jou?

Welzijnswetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de domeingebonden doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met filosofie, (toegepaste) sociale en gedragswetenschappen en biologie.

 • In het vak Toegepaste Sociale en gedragswetenschappen ontwikkel je een wetenschappelijk begrippenkader met betrekking tot communicatie, opvoeding en ondersteuning, recht en de samenleving. Daarnaast leer je kritisch reflecteren over theorieën en begrippen uit de sociale en politieke wetenschappen, psychologie, (ortho)pedagogiek en sociaal recht. Op die manier ben je in staat om verbanden te leggen met betrekking tot de hedendaagse samenleving, communicatie, de mens en zijn gedrag.
 • Filosofie vertrekt steeds vanuit de maatschappelijke context en de leefwereld van jongeren. Je filosofeert o.a. over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade, geluk en de zin van het leven.
 • Je verwerft inzichten in de fysiologie en anatomie van de mens in het vak Natuurwetenschappen/Biologie.
 • Dit alles doe je vanuit contexten en voorbeelden uit de samenleving, gezondheid en welzijn.

Voor deze studierichting in de derde graad is een voorkennis filosofie, sociale en gedragswetenschappen  vanuit de tweede graad vereist. Voor instromers uit doorstroomrichtingen uit een ander domein voorzien we een inhaalbeweging.

Deze richting is iets voor jou als je:

 • meer wil weten over kinderen en volwassenen: het opvoeden en de ontwikkeling van kinderen, de ontwikkeling van onze identiteit en persoonlijkheid, hoe ons gedrag wordt beïnvloed door anderen.
 • meer wil weten over een geglobaliseerde en superdiverse samenleving, en de uitdagingen die dit met zich meebrengt.
 • meer wil weten over communicatie tussen mensen en verschillende media.
 • een brede interesse hebt voor maatschappij, politiek en actualiteit.
 • interesse hebt in de bouw en werking van het menselijk lichaam.
 • graag studeert, maar hiervoor meer verwerkingstijd nodig hebt.
 • je graag een academische of professionele bachelor wil volgen in het hoger onderwijs.

Welzijnswetenschappen op UM

 • We bieden jou een uitgebreider pakket talen.  In het vak Esthetica zetten we in op kunstbeleving, -geschiedenis en -appreciatie.
 • Je krijgt ook toegepaste Statistiek, als voorbereiding op richtingen in het hoger onderwijs uit het domein geesteswetenschappen.
 • In het projectvak Community Service Learning ga je met de theoretische principes uit het vak Sociologie en Psychologie in de praktijk aan de slag.
 • Bij Ursulinen Mechelen word je goed voorbereid op het hoger onderwijs. In de derde graad van de doorstroomrichtingen werk je verder aan je onderzoeksvaardigheden, en aan de rapportering ervan in correct en wetenschappelijk Nederlands. In het vijfde jaar wordt daarom een lesuur voorzien om aan schrijfvaardigheid te werken. Met kortere opdrachten verbeter je zo gaandeweg je schrijftaal. In het zesde jaar werk je aan een heuse onderzoekspaper: je wordt begeleid in de verschillende stappen van je onderzoek en in de redactie van je bevindingen. In dit vak van 2 lesuren voorzien we ook ruimte voor een keuzeseminarie (bv. een extra taal of de uitdieping van een wetenschappelijk of sociaal onderwerp) en voor enkele projectnamiddagen rond brede maatschappelijke thema’s, zoals financiële geletterdheid.


terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!

Wanneer je bent afgestudeerd in één van deze richtingen, heb je keuze uit een waaier van bacheloropleidingen. Zeker sociale wetenschappen als Psychologie en Pedagogische wetenschappen, gecombineerde studiegebieden als Pedagogie van het jonge kind of Sport en bewegen, Onderwijs en Sociaal-agogisch werk of natuurwetenschappen als Sociale gezondheidswetenschappen of Gezondheidszorg sluiten prima aan bij je vooropleiding.