Een goede, stevige en degelijke basis om te starten in het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.
We dagen je uit om meer uit jezelf te halen en je op school ook 'thuis' te laten voelen.

Vakken

5de (vanaf 2023-2024) 6de (vanaf 2024-2025)
STEM
Wiskunde 6 6
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 2 1
Chemie 2 2
Fysica 2 2
Informaticawetenschappen 1 0
Focus Natuurwetenschappen 2 0
Focus Aardrijkskunde 0 2
Talen
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
Cultuur en maatschappij
Godsdienst 2 2
Geschiedenis 2 2
Esthetica 0 1
Sportief
Lichamelijke opvoeding 2 2
Voorbereiding hoger onderwijs
Academische schrijfvaardigheid 1 0
Onderzoeksproject 0 2

Wetenschappen-wiskunde

Een richting voor jou?

Wetenschappen-wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit. De richting combineert een brede algemene vorming met uitgebreide pakketten wetenschappen en wiskunde.

  • Je kiest bewust voor een studierichting met een sterke natuurwetenschappelijke en wiskundige component. In de vakken aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en informaticawetenschappen bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten. Je staat niet alleen op een doorgedreven manier stil bij de theoretische en wiskundige achtergronden, maar je leert ook programmeren en op een kritische manier omgaan met cijfermateriaal en wetenschappelijke teksten.
  • Je krijgt 6 uur wiskunde en mag dus een hoog niveau wiskunde in algemeenheid en abstractie verwachten. Dit gebeurt via verschillende modules: algebra, logica, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening. Als aanvulling op dit pakket kan je in het 6de jaar kiezen voor het seminarie Wetenschappen / Wiskunde.
  • Deze richting combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend denken.
  • Jouw keuze voor Wetenschappen-Wiskunde houdt in dat je bereid bent om zeer regelmatig te studeren, veel oefeningen te maken, zelfstandig leerstof te verwerken en met een open geest de evolutie van de wetenschappen te volgen.

Wetenschappen-wiskunde op UM

  • Met een uitgebreid pakket wiskunde en wetenschappen ben je uitstekend voorbereid op deelname aan diverse uitdagende olympiaden en wedstrijden, zoals SciTechChallenge.
  • In het vak Esthetica zetten we in op kunstbeleving, -geschiedenis en -appreciatie.
  • Leerlingen van Wetenschappen-wiskunde diepen hun digitale vaardigheden verder uit in het vak Informatica.
  • Bij Ursulinen Mechelen word je goed voorbereid op het hoger onderwijs. In de derde graad van de doorstroomrichtingen werk je verder aan je onderzoeksvaardigheden, en aan de rapportering ervan in correct en wetenschappelijk Nederlands. In het vijfde jaar wordt daarom een lesuur voorzien om aan schrijfvaardigheid te werken. Met kortere opdrachten verbeter je zo gaandeweg je schrijftaal. In het zesde jaar werk je aan een heuse onderzoekspaper: je wordt begeleid in de verschillende stappen van je onderzoek en in de redactie van je bevindingen. In dit vak van 2 lesuren voorzien we ook ruimte voor een keuzeseminarie (bv. een extra taal of de uitdieping van een wetenschappelijk, wiskundig of sociaal onderwerp) en voor enkele projectnamiddagen rond brede maatschappelijke thema’s, zoals financiële geletterdheid.

 terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!

Wanneer je bent afgestudeerd in deze richting, heb je keuze uit een brede waaier van academische bachelor- en masteropleidingen in de domeinen van de natuurwetenschappen (zoals Ingenieurswetenschappen, Industriële wetenschappen, Architectuur, Biotechniek …), van de wetenschappen (Biochemie, Biologie, Chemie, Geografie, Geneeskunde, Dierengeneeskunde, Tandheelkunde, Biomedische wetenschappen, Farmaceutische wetenschappen, Wiskunde, Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie …), de letteren (zoals taal- en letterkunde, toegepaste taalkunde, taal- en regiostudies, journalistiek, geschiedenis, archeologie…), de geesteswetenschappen (zoals psychologie, filosofie, rechten …), de sociale wetenschappen (zoals politieke wetenschappen, communicatiewetenschappen, pedagogie, onderwijs …), of andere.