Een goede, stevige en degelijke basis om te starten in het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.
We dagen je uit om meer uit jezelf te halen en je op school ook 'thuis' te laten voelen.

Vakken

Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1*
Geschiedenis 2
Informatica 1
Lichamelijke opvoeding 2*
Nederlands 4
Frans 4
Engels 2
Duits 1
Artistieke Vorming 1
Wiskunde 5
Biologie 2
Chemie 2
Fysica 2
Project wetenschappen 1
*CLIL-traject mogelijk

Wetenschappen

Een richting voor jou?

Klik hier voor het nieuwe studieaanbod na de modernisering van het secundair onderwijs. De modernisering van het 4de jaar gebeurt in het schooljaar 2022-2023.

Wetenschappen legt de basis voor verdere wetenschappelijke vorming in de 3de graad. Je maakt kennis met de basiswetten, de denk- en werkwijze in de biologie, de chemie en de fysica.

Je leert experimentele waarnemingen en metingen uitvoeren waaruit je abstracte modellen en wiskundige wetten leert afleiden. Je leert verschijnselen uit je dagelijks leven onderbrengen bij een gegeven wet of model. Je gebruikt frequent wiskundige taal.

Deze richting is geschikt voor jou als je de componenten wiskunde en wetenschappen stevig en evenwichtig wil uitbouwen. Je hebt een belangstelling voor natuurwetenschappelijke verschijnselen en een aanleg voor wetenschappelijk modeldenken. Je bent bereid om experimenten en  waarnemingen precies en accuraat uit te voeren.

We verwachten een goede studiehouding en een bereidheid om dagelijks voldoende tijd te investeren in je studie.

Tijdens het extra uur Project wetenschappen ga je projectmatig en onderzoeksmatig aan de slag.

CLIL

CLIL ofwel voluit ‘Content and Language Integrated Learning’ is een werkvorm waarin de leraar het Frans, Engels of Duits als instructietaal gebruikt in een zaakvak bv: Aardrijkskunde in het Engels …

  • 3de jaar ASO: Geschiedenis in het Engels en Lichamelijke opvoeding in het Frans
  • 4de jaar ASO: Aardrijkskunde in het Engels en Lichamelijke opvoeding in het Frans

Wie kiest voor een CLIL-traject, kiest voor het volledige schooljaar. Uiteraard bieden wij ook die vakken in het Nederlands aan.terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!

In de 3de graad kan je kiezen voor: