Een goede, stevige en degelijke basis om te starten in het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.
We dagen je uit om meer uit jezelf te halen en je op school ook 'thuis' te laten voelen.

Uitstel van infomomenten

  • 13 maart 2020

Alle katholieke secundaire scholen van de scholengemeenschap KSO Mechelen annuleren de infomomenten.

Woensdag 11 maart 2020 – Uitstel infomomenten alle secundaire scholen Katholiek Secundair Onderwijs Mechelen

Gisteren vaardigde de overheid nieuwe richtlijnen uit wat betreft het COVID-19 virus (https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/update-coronavirus-nieuwe-richtlijnen). De Katholieke Scholengemeenschap Mechelen volgt in deze crisis de adviezen van de overheid op.

Na grondig overleg hebben de scholen van het Katholiek Secundair Onderwijs Mechelen daarom beslist om tot en met zondag 19 april 2020 geen infodagen of –avonden in te richten.

Als scholen dragen wij een maatschappelijke verantwoordelijkheid en willen we de gezondheid van onze (toekomstige) leerlingen, ouders en personeel centraal stellen. Scholen vervullen immers een voorbeeldfunctie in onze samenleving, in het bijzonder op het vlak van de algemene volksgezondheid.

Alle scholen van de scholengemeenschap spitsen zich toe op hun kerntaak: lesgeven aan de aan ons toevertrouwde kinderen en jongeren. We willen de contacten tussen school en externen maximaal beperken om de risico’s voor onze jongeren en personeel zo klein mogelijk te maken.

We beseffen dat we met deze beslissing het keuzeproces voor een geschikte school bemoeilijken. We betreuren dat we mensen moeten teleurstellen. Meer informatie over de verschillende scholen, hun studieaanbod en het digitale aanmelden is terug te vinden op de website van de Scholengemeenschap https://www.sgregiomechelen.be/ en op de website en sociale media van elke school.

Wat betekent dit concreet voor onze school?

In Ursulinen Mechelen zullen de infodag met proeflesjes van 14 maart 2020 en de infoavond van woensdag 18 maart 2020 geannuleerd worden. Wij bekijken de verdere alternatieve mogelijkheden voor verdere infomomenten. Verdere informatie hierover volgt binnenkort, via deze weg en onze sociale media.

Wie ingeschreven had voor een proeflesje, zal via e-mail op de hoogte gebracht worden.