Een goede, stevige en degelijke basis om te starten in het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.
We dagen je uit om meer uit jezelf te halen en je op school ook 'thuis' te laten voelen.

UM Conflixers

  • 7 november 2019
  • 1ste jaar
  • 2de jaar
  • 3de jaar
  • 4de jaar
  • 5de jaar
  • 6de jaar
  • 7de jaar
  • Mode

Gisteren heeft deze enthousiaste groep van 13 leerlingen hun eerste opleidingsdag gekregen om als ‘leerling-bemiddelaar’ aan de slag te gaan op onze school.

Zij zijn aanspreekbaar om te bemiddelen als er zich conflicten tussen leerlingen voordoen. Ze doen dit vanuit een sterke overtuiging dat ze zich willen inzetten voor een school waar elke leerling zichzelf kan zijn, aanvaard kan worden en zich goed kan voelen. Ze leerden wat conflicten precies zijn, wat het verschil is met een meningsverschil of pestgedrag. Ze ondervonden ook al dat het heel belangrijk is dat je als bemiddelaar geen mening of oordelen hebt over een situatie.

Als leerling-bemiddelaar kunnen ze echter niet bemiddelen als het gaat over:

Dan kunnen ze wel helpen om de situatie te melden aan een personeelslid van de school.

Heb jij als leerling hulp nodig? Dan kan je terecht bij deze leerling-bemiddelaars:

We bedanken graag h30, een artistieke werkplek in Mechelen, waar we gratis gebruik mogen maken van de lokalen.