Een goede, stevige en degelijke basis om te starten in het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.

Vakken

3de 4de
STEM
Wiskunde 3 3
Aardrijkskunde 1 1
Fysica en labotechnieken 2 3
Procestechnieken 2 3
Biologie en labotechnieken 3 3
Chemie en labotechnieken 6 5
Informatica 0 1
Talen
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 2 2
Cultuur en maatschappij
Geschiedenis 1 1
Artistieke vorming 1 0
Economische en digitale vorming 1 0
Godsdienst 2 2
Sportief
Lichamelijke opvoeding 2 2

Biotechnieken

Een richting voor jou?

Biotechnieken is een wetenschappelijke studierichting uit de dubbele finaliteit (doorstroom of arbeidsmarkt) binnen het studiedomein STEM.  

 • Leerlingen krijgen een brede algemene vorming en focussen in het specifiek gedeelte op o.m. chemie en statistiek 
 • In tegenstelling tot de meer theoretische benadering in biotechnische wetenschappen in de doorstroomfinaliteit staan in deze richting ook labo- en stemvaardigheden en het analyseren van biochemische productieprocessen centraal, wat niet wegneemt dat er ook een gezonde dosis (theoretische) chemie, fysica en biologie in het lessenpakket verwerkt zit, alsook wiskunde. Vooral biologie en chemie staan daarbij centraal. Fysica is meer een ondersteunend vak en vooral STEM-gericht. 
 • De (vreemde) talen komen minder aan bod dan in de richtingen Biotechnische Wetenschappen en Natuurwetenschappen. 

Iets voor jou?

 • Je houdt van chemie, technieken, laboactiviteiten en biochemische processen.  
 • Je steekt graag de handen uit de mouwen.
 • Je werkt graag zelfstandig en nauwkeurig.
 • Je bezit het nodige geduld en de nodige handigheid en jhebt oog voor detail.  
 • Onderzoeken, analyseren en oplossingen zoeken voor problemen zijn een kolfje naar je hand. 

Enkele voorbeelden van wat in deze richting aan bod komt en waar je interesse in hebt: 

 • Hoe maak je van een basisvoedingsmiddel een bewerkt voedingsmiddel, bijvoorbeeld van gerst, bier of van melk, kaas? 
 • Waterzuivering, kwaliteit van water biologisch en chemisch onderzoeken en beoordelen 
 • Welke toestellen en technieken gebruik je in een laboratorium? 
 • Hoe maak en bereid je voeding op een (gezonde?) veilige, hygiënische manier? 

Biotechnieken op UM 

In het vierde jaar versterk je je ICT-vaardigheden in het vak Informatica. terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!

Op naar de derde graad

Deze richting uit de tweede graad hangt inhoudelijk samen met de richting Biotechnologische en chemische techniekenin de derde graad (D/A).Wie in de derde graad deze richting wil studeren moet voldoende kennis verworven hebben op volgende domeinen:

 • Uitbreidingsdoelen voor chemie: verband structuur en eigenschap van stoffen, classificatie anorganische en eenvoudige organische stoffen, chemische formules en reactievergelijkingen opstellen, stoichiometrisch rekenen. 
 • Uitbreidingsdoelen voor STEM: STEM-geïntegreerd probleemoplossen. 
 • Uitbreidingsdoelen voor wiskunde: beschrijvende statistiek, goniometrie en vectoren. 
 • Labovaardigheden chemie en biologie. 
 • Toegepaste fysica voor de operator van morgen. 
 • Proces- en productietechnologie: 
  • fluïdomechanica van pneumatische en hydraulische systemen; 
  • thermodynamica; 
  • meettechniek; 
  • werking en sturing van productie- en procesinstallaties; 
  • veiligheids- en kwaliteitszorg; 
  • sturen, meten en regelen; 
  • energiekringen; 
  • algoritmen en soorten processen; 
  • veiligheid, milieu & milieutechnologie; 
  • kwaliteit en organisatie. 
 • Voedings(middelen)technologie: bereidings-/productieprocessen van levensmiddelen praktisch en theoretische benaderd, voedselveiligheid (inclusief HACCP en GMP) in de voedingsindustrie, labo/praktijk. 
 • Biologie: biologische feedback, rol van micro-organismen, voortplanting, microscopie + labo, microbiologie + labo. 

Een beloftevolle toekomst 

Wanneer je afstudeert kan je, afhankelijk van de gekozen richting, onmiddellijk aan de slag als labotechnische medewerker, laboratoriumassistent of Operator voedings-, chemische en farmaceutische industrie. Ook verder studeren kan aan bacheloropleidingen zoals Biotechniek, Gezondheidszorg, Industriële wetenschappen en Technologie (Chemie) of Onderwijs.