Een goede, stevige en degelijke basis om te starten in het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.
We dagen je uit om meer uit jezelf te halen en je op school ook 'thuis' te laten voelen.

Vakken

5de 6de
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
Frans 2 2
Engels 2 2
Wiskunde 2 2
Biologie 4 4
Chemie 2 2
Fysica 1 1
Psychologie en pedagogiek 3 3
Gezondheid en welzijn 3 3
Seminarie 2 2
Stage 4 4

Gezondheids- en welzijnswetenschappen

Een richting voor jou?

Klik hier om de folder van de 3de graad GWW te lezen.

In de studierichting Gezondheids- en welzijnswetenschappen krijg je zicht op de verschillende beïnvloedende factoren (en hun wisselwerking) inzake de gezondheid en het welzijn van mensen. Je bestudeert de gezonde mens als totale persoon in al zijn aspecten (fysisch, psychisch, sociaal en spiritueel) in verschillende levensfasen.

De wetenschappelijke ondersteuning gebeurt vanuit natuurwetenschappen, psychologie en pedagogiek en gezondheid en welzijn. Je oefent sociale en zorgende vaardigheden. Je maakt kennis met de gezondheids- en welzijnssector via stages en seminarie. Daardoor krijg je zicht op de studie- en beroepsmogelijkheden binnen deze sector.

In het vak psychologie en pedagogiek krijg je inzicht in menselijk gedrag: thema’s als waarneming, fantasie, behoeften en gevoelens komen aan bod. Je bestudeert de ontwikkeling van de mens van het levensbegin tot het levenseinde. Tijdens het vak gezondheid en welzijn ontwikkel je een visie op goede zorgverlening en verken je de subsectoren van de welzijns- en gezondheidssector. Je leert systematisch zorgend handelen, EHBO en gezondheidsvoorlichting en -opvoeding toepassen. De component wetenschappen is erg belangrijk. Je krijgt toegepaste biologie, maar ook toegepaste chemie en fysica. Labo-oefeningen worden geïntegreerd in deze vakken. Om mogelijke werkvelden te verkennen, ga je op stage maar werk je ook op school in het vak seminarie.terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!

Het verkennen van de gezondheids- en welzijnssector, het werken rond competenties (kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes) in stage en seminarie, het gebruiken van verschillende werkvormen (groepswerk, begeleid zelfstandig leren, projectwerk) en de degelijke inhoudelijke opleiding zorgen voor een optimale voorbereiding op een professionele bacheloropleiding in diverse sectoren:

  • lerarenopleiding: kleuter- of lager onderwijs
  • gezondheidssector: verpleegkunde, vroedkunde, ergotherapie, logopedie, orthopedie …
  • sociale sector: sociaal werk, orthopedagogie …
  • Je kunt je ook specialiseren en/of je vaardigheden verbreden via een Se-n-Se (Secundair na Secundair) opleiding in het studiegebied Personenzorg.