Een goede, stevige en degelijke basis om te starten in het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.
We dagen je uit om meer uit jezelf te halen en je op school ook 'thuis' te laten voelen.

Vakken

Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1*
Geschiedenis 2
Informatica 1
Lichamelijke opvoeding 2*
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
Duits 1
Artistieke Vorming 1
Wiskunde 5
Biologie 1
Chemie 1
Fysica 1
Latijn 5
Project wetenschappen 0
*CLIL-traject mogelijk

Latijn (optie wiskunde)

Een richting voor jou?

Klik hier voor het nieuwe studieaanbod na de modernisering van het secundair onderwijs. De modernisering van het 4de jaar gebeurt in het schooljaar 2022-2023.

In deze richting kan je kiezen voor 4 uur of voor 5 uur wiskunde. De cursus 5 uur wiskunde biedt de beste
voorbereiding op de richtingen met 6 uur wiskunde in de 3de graad. Heel belangrijk hiervoor is ‘motivatie’ en
‘bereidheid’ tot regelmatig werken.

Voor deze studierichting is een voorkennis vanuit de 1ste graad vereist. In de 2de graad zal je je kennis van de
klassieke talen verder uitbreiden, vooral wat betreft woordenschat en grammatica, maar wel zoveel mogelijk
aan de hand van teksten.

We verwachten een taalkundige interesse van je en een ruime belangstelling voor de mens en zijn manier van leven en denken. Je wilt verder kennismaken met de levenswijsheid van de Latijnse schrijvers.  Je hebt een goede studiehouding en bent bereid dagelijks voldoende tijd te investeren in je studie.

CLIL

CLIL ofwel voluit ‘Content and Language Integrated Learning’ is een werkvorm waarin de leraar het Frans, Engels of Duits als instructietaal gebruikt in een zaakvak bv: Aardrijkskunde in het Engels …

  • 3de jaar ASO: Geschiedenis in het Engels en Lichamelijke opvoeding in het Frans
  • 4de jaar ASO: Aardrijkskunde in het Engels en Lichamelijke opvoeding in het Frans

Wie kiest voor een CLIL-traject, kiest voor het volledige schooljaar. Uiteraard bieden wij ook die vakken in het Nederlands aan.terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!