Een goede, stevige en degelijke basis om te starten in het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.
We dagen je uit om meer uit jezelf te halen en je op school ook 'thuis' te laten voelen.

Vakken

Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1*
Geschiedenis 2
Informatica 1
Lichamelijke opvoeding 2*
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
Duits 1
Wiskunde 4
Biologie 1
Chemie 1
Fysica 1
Latijn 4
Grieks 4
Project moderne vreemde talen 1
*CLIL-traject mogelijk

Grieks-Latijn (optie talen)

Een richting voor jou?

Klik hier voor het nieuwe studieaanbod na de modernisering van het secundair onderwijs. De modernisering van het 4de jaar gebeurt in het schooljaar 2022-2023.

Voor deze studierichting is een voorkennis vanuit de 1ste graad vereist. In de 2de graad zal je je kennis van de
klassieke talen verder uitbreiden, vooral wat betreft woordenschat en grammatica, maar wel zoveel mogelijk
aan de hand van teksten. Stilaan raak je ook meer vertrouwd met de Romeinse en Griekse samenleving en
cultuur.

We verwachten een taalkundige interesse van je, een literaire en wetenschappelijke interesse en een ruime belangstelling voor de mens en zijn manier van leven en denken. Je hebt een goede studiehouding en bent bereid dagelijks voldoende tijd te investeren in je studie.

Tijdens het uur Project moderne vreemde talen ga je projectmatig en onderzoeksmatig aan de slag. Je oefent vooral je taalvaardigheden, maar uiteraard wordt ook je kennis uitgebreid. In het 3de jaar bieden we extra Frans, in het 4de jaar extra Engels. Zo krijg je een goede voorbereiding op de richtingen met de optie Moderne Talen in de 3de graad.

CLIL

CLIL ofwel voluit ‘Content and Language Integrated Learning’ is een werkvorm waarin de leraar het Frans, Engels of Duits als instructietaal gebruikt in een zaakvak bv: Aardrijkskunde in het Engels …

  • 3de jaar ASO: Geschiedenis in het Engels en Lichamelijke opvoeding in het Frans
  • 4de jaar ASO: Aardrijkskunde in het Engels en Lichamelijke opvoeding in het Frans

Wie kiest voor een CLIL-traject, kiest voor het volledige schooljaar. Uiteraard bieden wij ook die vakken in het Nederlands aan.terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!