Een goede, stevige en degelijke basis om te starten in het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.

Vakken

3de 4de
STEM
Wiskunde 4 5
Aardrijkskunde 1 1*
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Talen
Frans 5 5
Nederlands 5 4
Engels 3 3
Duits 1 2
Communicatiewetenschappen 1 2
Cultuur en maatschappij
Geschiedenis 2* 2
Artistieke vorming 1* 1*
Economische en digitale vorming 1 0
Godsdienst 2 2
Sportief
Lichamelijke opvoeding 2* 2*
Flex
Flex 1 0
*CLIL-traject mogelijk

Moderne talen

Een richting voor jou?

Moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket talen en een stevig pakket wiskunde en wetenschappen.  

Iets voor jou? 

 • Heb jij een grote taalkundige en literaire interesse
 • Heb je een sterk taalgevoel 
 • Leer je graag nieuwe woorden en uitdrukkingen?  
 • Vind je een juiste uitspraak en schrijfwijze belangrijk? 
 • Heb je een brede interesse in talen, culturen, literatuur en (massa)communicatie? 
 • Houd je van boeken, creatieve opdrachten, films, muziek en nieuwe media, maar ook van presenteren, debatteren, schrijven en lezen? 
 • Je hebt interesse voor wiskunde en bent er best goed in.

Dan is Moderne Talen de richting voor jou! 

 • Je verdiept je communicatievaardigheden in het Engels, Frans en Nederlands.  
 • Als extra vreemde taal krijg je ook Duits en in de derde graad mogelijk nog een andere taal erbij.  
 • Deze studierichting daagt jou uit op het vlak van communicatiewetenschappen en van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen zoals taalsystematiek en literatuurJe analyseert hoe de taal in elkaar zit, wordt opgebouwd en evolueert.  
 • Je leert niet alleen vlot te communiceren in het Engels, Frans, Nederlands en Duits, maar je legt ook verbanden tussen deze talen 
 • Bovendien verdiep je je in de literatuur en cultuur uit deze taalgebieden.  
 • Grammaticale systemen en uitzonderingen zijn voor jou een uitdaging.  

Moderne Talen op UM? 

In het vak Flex krijg je in het derde jaar de keuze om leerstof waar je het moeilijk mee hebt bij te schaven of net je talenten te tonen door verdiepend om te gaan met wat je extra interesseert.  terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!

Op naar de derde graad

Deze richting uit de tweede graad hangt inhoudelijk samen met de richtingen Economie-Moderne talen (DO), Moderne talen-wiskunde (DO), Moderne talen-wetenschappen (DO) en Taal- en Communicatiewetenschappen (DG) in de derde graad.  Moderne Talen tweede graad bereidt perfect voor op Moderne Talen derde graad.

Wie in de derde graad één van deze richtingen wil studeren moet voldoende kennis verworven hebben op volgende domeinen  

 • Duits: taalsystematiek, communicatieve vaardigheden  
 • Engels en Frans: tekstopbouw, literaire analyse, taal- en redekundige ontleding, taalverwantschap en classificatie van talen  
 • Nederlands: relatie taaluitingen en gebruikers, sociolinguïstiek, taalsystematiek, literaire analyse, communicatieve vaardigheden  
 • Communicatiewetenschappen  
 • Verdiepte basisvorming voor chemie, fysica en wiskunde  

Voor Economie-Moderne talen is er een inhaalbeweging voor economie nodig. Moderne talen-wiskunde en Moderne talen-wetenschappen bieden wij niet aan in UM. 

Een beloftevolle toekomst 

Wanneer je bent afgestudeerd in één van deze richtingen, heb je keuze uit een brede waaier van academische en professionele bachelor– en masteropleidingen in domeinen van geesteswetenschappen, letteren, sociale wetenschappen …