Een goede, stevige en degelijke basis om te starten in het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.
We dagen je uit om meer uit jezelf te halen en je op school ook 'thuis' te laten voelen.

Vakken

Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
Wiskunde 3
Informatica 1
Natuurwetenschappen 4
Sociale wetenschappen 3
Integrale opdrachten 7

Sociale en technische wetenschappen

Een richting voor jou?

Klik hier voor het nieuwe studieaanbod na de modernisering van het secundair onderwijs. De modernisering van het 4de jaar gebeurt in het schooljaar 2022-2023.

Klik hier om de folder van STW te lezen.

De vakken natuurwetenschappen, sociale wetenschappen en integrale opdrachten vormen de kern van deze studierichting. Je verkent de wisselwerking tussen mens, voeding en milieu.

In het vak sociale wetenschappen komt de gerichtheid naar de mens aan bod. Je leert gedrag observeren en interpreteren en passend communiceren in verschillende situaties. Je komt meer te weten over de rechten en plichten van jongeren. Je verkent ook de sociale sector.

Het vak natuurwetenschappen gaat uit van een geïntegreerde aanpak van biologie, chemie en fysica. Je wordt vertrouwd met de wetenschappelijke methode door nauwkeurig en methodisch waar te nemen, gepaste besluiten te nemen en algemene wetten te formuleren.

Het vak integrale opdrachten vormt een belangrijk onderdeel van de studierichting, zowel in de 2de als in de 3de graad. Het vak mikt vooral op het aanscherpen van competenties (ontwikkelen van kennis, vaardigheden en attitudes) door sociaal-wetenschappelijke en natuurwetenschappelijke thema’s te onderzoeken; een persoonsgerichte activiteit of een maaltijd te organiseren voor een groep; mondeling te presenteren voor een groep of te reflecteren over je eigen studieloopbaan.terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!