Een goede, stevige en degelijke basis om te starten in het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.
We dagen je uit om meer uit jezelf te halen en je op school ook 'thuis' te laten voelen.

Vakken

5de 6de
Godsdienst 2 2
Project algemene vakken 4 4
Lichamelijke opvoeding 2 2
Frans 1 1
Muzikale opvoeding 1 0
Plastische opvoeding 0 1
Begeleiding van / zorg voor kinderen 5 5
Begeleiding van / zorg voor ouderen 5 5
Seminarie 2 2
Indirecte zorg 2 2
Stage 10 10

Verzorging

Een richting voor jou?

Klik hier om de folder van de 3de graad Verzorging te lezen.

In de richting Verzorging ligt de nadruk op de directe zorg. Je leert als verzorgende werken in woon- en zorgcentra, in de thuiszorg en in de kinderopvang. Je taak bestaat dan uit:

  • zorg en begeleiding bieden aan kinderen, jongeren, volwassenen en bejaarden (= directe zorg);
  • zorg dragen voor de leef- en woonomgeving (= indirecte zorg).

Kwaliteitsbewust handelen komt in alle componenten aan bod:

  • je leert opdrachten planmatig aan te pakken;
  • je gaat respectvol om met jezelf, anderen en materialen;
  • je werkt ergonomisch, economisch, milieubewust en hygiĆ«nisch;
  • je leert op een professionele manier observeren, interpreteren, registreren en rapporteren;
  • je kan je eigen werk kritisch evalueren.

Tijdens het vak seminarie leer je verschillende soorten gesprekken voeren met kinderen, bejaarden en hun familie. Samenwerken is een belangrijke vaardigheid binnen de zorgsector: je leert dan ook observeren, rapporteren en deelnemen aan teamoverleg. Je verkent de sector (kinderopvang en zorg voor bejaarden) waarin je als verzorgende kan werken.

Je loopt vooral stage in kinderdagverblijven en woon- en zorgcentra. Je maakt ook kennis met de thuiszorg.terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!

Je kan gaan werken, maar de beste kansen op de arbeidsmarkt heb je als je nog een 7de specialisatiejaar volgt:

Als je slaagt in het specialisatiejaar, behaal je het diploma secundair onderwijs.