Een goede, stevige en degelijke basis om te starten in het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.

Vakken

3de 4de
STEM
Wiskunde 3 3
Aardrijkskunde 1 1
Natuurwetenschappen 2 1
Informatica 0 1
Talen
Engels 3 3
Frans 4 4
Nederlands 4 4
Duits 0 1
Cultuur en maatschappij
Bedrijfseconomie 8 9
- Consument in en producent
- Organisatie van ondernemingsactiviteiten
- Boekhoudkundig en financieel beheer
- Commercieel beheer
- Logistiek en transport
Geschiedenis 1 1
Artistieke vorming 1 0
Economische en digitale vorming 1 0
Godsdienst 2 2
Sportief
Lichamelijke opvoeding 2 2

Bedrijf en Organisatie

Een richting voor jou?

Bedrijf en Organisatie is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Je gebruikt de verworven kennis en inzichten uit de algemene economie en de bedrijfswetenschappen om je administratieve, commerciële en boekhoudkundige vaardigheden te ontwikkelen, vaak door gebruik te maken van digitale toepassingen. Je maakt kennis met de documentenstroom en verschillende transportmogelijkheden. 

Lijkt de boeiende wereld van economie en handel jou wel wat? Zie je een toekomst als administratief bediende of management assistent wel zitten? Of droom je van een eigen winkel? Dan is de studierichting Bedrijf en Organisatie echt iets voor jou!

Je kiest voor deze richting als je het liefst leert vanuit concrete situaties. Je leert op een efficiënte, kwaliteitsvolle en klantgerichte manier communiceren, adviseren en begeleiden. Betrouwbare informatie verzamelen, structureren, verwerken en presenteren is daarbij heel belangrijk. In de lessen wordt niet enkel aandacht besteed aan leerinhouden, maar ook aan attitudes zoals een klantgerichte houding, werken in teamverband, zelfstandig en geconcentreerd werken binnen een tijdslimiet, respect, verantwoordelijkheidszin, kritische ingesteldheid …  

Bedrijf en Organisatie op UM

In het vierde jaar is er op UM extra aandacht voor Informaticavaardigheden. terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!

Op naar de derde graad

Deze richting uit de tweede graad hangt inhoudelijk samen met de richtingen Bedrijfsorganisatie, Internationale handel en logistiek (D/A)Onthaal, organisatie en sales (A) in de derde graad.  Wie in de 3de graad één van deze richtingen wil studeren, moet voldoende kennis verworven hebben op volgende domeinen: 

  • Algemene economie: economisch principe, producentengedrag (kostenstructuren), marktwerking 
  • Bedrijfswetenschappen: organisatiecultuur en -structuur, activiteiten in een onderneming en onderlinge samenhang 
  • Personeelsbeheer vanuit een Human Resources visie: kerntaken HR, ondersteunende activiteiten m.b.t. instroom van werknemers en individuele arbeidsovereenkomsten – Internationale handel en deelgebieden van de logistieke flow 
  • ICT-kennis en -vaardigheden worden functioneel ingezet ter ondersteuning van leerplandoelen met betrekking tot verzamelen, structureren, verwerken en presenteren van informatie 
  • Rekenkundige en grafische analyse van economische concepten 
  • Opstellen van documenten in functie van een professionele communicatie met de klant en (toekomstige) werknemer 
  • Financiële administratie (didactische software) 
  • Vakoverschrijdende projecten om ondernemingszin aan te wakkeren  
  • Talen 

Een beloftevolle toekomst

Wanneer je afstudeert, kan je, afhankelijk van de gekozen richting, onmiddellijk aan de slag als boekhoudkundig, commercieel of HR-assistent of als medewerker goederenvervoer. Ook verder studeren kan aan professionele bacheloropleidingen als Handelswetenschappen en bedrijfskunde of Onderwijs of aan een graduaatsopleiding