Een goede, stevige en degelijke basis om te starten in het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.
We dagen je uit om meer uit jezelf te halen en je op school ook 'thuis' te laten voelen.

Vakken

3de 4de
STEM
Fysica 3 2
Wiskunde 4 5
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 2 3
Chemie 2 3
Biotechnologische STEM-wetenschappen 3 3
Informatica 0 1
Talen
Frans 3 3
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Cultuur en maatschappij
Geschiedenis 1 1
Artistieke vorming 1 0
Code & Learn Lab 1 0
Godsdienst 2 2
Sportief
Lichamelijke opvoeding 2 2
Flex
Flex 1 0

Biotechnologische STEM-wetenschappen

Een richting voor jou?

 • Biotechnische wetenschappen heeft een nieuwe officiële benaming gekregen: Biotechnologische STEM-wetenschappen.
 • Biotechnologische STEM-wetenschappen is een wetenschappelijke studierichting uit de finaliteit doorstroom domeingebonden (DG). Leerlingen krijgen een brede algemene vorming en een overwegend theoretische studie waarbij ze vooral aandacht besteden aan de natuur- en biotechnisch-wetenschappelijke studie.  
 • De richting Biotechnologische STEM-wetenschappen is verwant met de domeinoverschrijdende studierichting Natuurwetenschappen. In beide richtingen staan biologie, chemie en fysica centraal en is er aandacht voor experimenteel onderzoek in labo. 
 • In Biotechnologische STEM-wetenschappen komt het STEM-geïntegreerd probleemoplossen in biotechn(olog)ische contexten nadrukkelijk aan bod. Dit luik biedt ruimte om de inhoudelijke doelen experimenteel en meer geïntegreerd en projectmatig te verwerken vanuit de vaardigheden als onderzoeken, ontwerpen, probleem oplossen en modelleren, gekoppeld aan de STEM-doelen. Hier ligt de klemtoon op Gevorderde STEM Engineering. 
 • Wiskunde komt op een wat minder doorgedreven manier aan bod dan in natuurwetenschappen (DO(verdiepte basis in plaats van cesuurdoelen).  
 • In fysica is er wat meer aandacht voor mechanica en thermodynamica. Elektromagnetisme is een opvallend bijkomend thema. 

Iets voor jou?

 • Bij Biotechnologische STEM-wetenschappen heb je veel aandacht voor onderzoekend en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie en fysica. Het specifieke gedeelte steunt op een algemene wetenschappelijke basis en focust op chemie, biologie en actuele ecologische en biotechnologische thema’s.  
 • Je denkt vanuit wiskunde mee conceptueel na over natuurwetenschappelijke vragen en biotechnische problemen. Je hebt interesse in wiskunde en bent er best goed in.
 • Je bent een theoretisch sterke leerling met een bijzondere interesse in biologie en chemie en hun toepassingen binnen natuur en milieu 
 • Je toont inzicht in complexe leerinhouden. 
 • Je legt verbanden tussen leerinhouden. 
 • Je kan logisch redeneren, vooral binnen de focus van het studiedomein en de studierichting.  
 • Je ziet het als een uitdaging om een brede waaier aan natuurwetenschappelijke inzichten en vaardigheden doelgericht met elkaar in verband te brengen door middel van analytisch en inzichtelijk denken 
 • Je verwerft tevens technische (labo)vaardigheden. 

Biotechnologische STEM-wetenschappen op UM 

 • In het flexuur krijg je de keuze om leerstof waar je het moeilijk mee hebt bij te schaven of net je talenten te tonen door verdiepend om te gaan met wat je extra interesseert.  
 • In het vierde jaar versterk je je ICT-vaardigheden in het vak Informatica.Je leert programmeren en oefent je computationeel denken. 


terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!

Op naar de derde graad

Deze richting in de tweede graad sluit aan bij volgende richtingen in de derde graad in UM:

Andere richtingen binnen hetzelfde domein in de derde graad in UM: