Een goede, stevige en degelijke basis om te starten in het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.
We dagen je uit om meer uit jezelf te halen en je op school ook 'thuis' te laten voelen.

Vakken

3de 4de
STEM
Aardrijkskunde 1 1
Natuurwetenschappen 2 1
Wiskunde 3 3
Talen
Engels 2 2
Frans 2 2
Nederlands 4 4
Cultuur en maatschappij
Artistieke vorming 1 1
Economische en digitale vorming 1 0
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Maatschappij en welzijn 11 13
- Basiscompetenties in zorg en welzijn
- Gezondheidsbevordering
- Ontwikkeling en pedagogisch handelen
- Mens in relatie tot de samenleving
- Oriënteren op activiteiten in zorg en welzijn
- Anatomie en fysiologie
Sportief
Lichamelijke opvoeding 2 2

Maatschappij en welzijn

Een richting voor jou?

Maatschappij en Welzijn is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Dankzij een evenwichtige combinatie tussen algemeen vormende vakken en de specifieke vorming (gezondheidsbevordering, ontwikkeling en pedagogisch handelen en fysiologie en anatomie) kan je kiezen tussen verder studeren of onmiddellijk aan de slag te gaan op de arbeidsmarkt. 

In Maatschappij en Welzijn krijg je een wetenschappelijk-theoretische basis over verschillende deelgebieden. Bij gezondheidsbevordering diep je de thema’s gezondheid en welzijn uit: Wat betekenen deze begrippen juist? Welke factoren zorgen voor (on)gezond gedrag? Hoe kan je zelf actie ondernemen om de gezondheid te bevorderen? Bij welke diensten kan je terecht?  

Ook de ontwikkeling van de mens en het (ped)agogisch handelen wordt bestudeerd. Hoe verloopt de levensloop van de mens: op lichamelijk, verstandelijk, emotioneel en sociaal vlak? Je analyseert ook concrete opvoedingssituaties. De bredere samenleving wordt niet vergeten: diversiteit, onrecht, armoede zijn thema’s die aan bod zullen komen. Je leert ook bij over de menselijke anatomie en fysiologie. Je bestudeert de waarneming, de beweging, hoe verschillende lichaamsfuncties samenwerken en de werking van de klieren.  

Op basis van deze wetenschappelijke studie leer je zorgen voor kinderen, jongeren en volwassenen in een gezinscontext. De focus ligt op de eigen leefwereld en het eigen gezin. Zo leer je op een gestructureerde, veilige, ergonomische en hygiënische manier directe en indirecte zorg zoals het uitvoeren van huishoudelijke taken, het hygiënisch gezond bereiden van voeding, reinigen van materialen, oppervlakten en textiel. Bovendien organiseer je en voer je activiteiten uit m.b.t. gezondheid, (ver)zorgen en het begeleiden van gezonde kinderen en volwassenen binnen de gezinscontext. Je zal je dan ook verdiepen in sociale, communicatieve en (ped)agogische vaardigheden. Hierbij besef je steeds dat elke mens uniek is en heb je aandacht voor zijn noden en wensen.  

Kies je voor Maatschappij en Welzijn, dan

  • heb je een hart voor mensen (jong en oud) 
  • ben je sociaal vaardig en communicatief.  
  • wil je graag op een gepaste manier zorg dragen voor mensen.  
  • werk je graag vanuit de praktijk en  
  • ben je bereid om de nodige inspanningen te leveren om de theoretische basis te doorgronden. 


terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!

Op naar de derde graad

Deze richting uit de tweede graad hangt inhoudelijk samen met de richtingen Gezondheidszorg en Opvoeding en Begeleiding (DA) in de derde graad.  

Wie in de 3de graad één van deze richtingen wil studeren moet voldoende kennis verworven hebben op volgende domeinen:

  • Toegepaste fysiologie en anatomie van de mens: waarnemingsfysiologie en bewegingsfysiologie  
  • Sociologie met inbegrip van (ped)agogie: determinanten gezondheidsgedrag, ontwikkelingspsychologische domeinen binnen verschillende levensfases, analyseren van concrete opvoedingssituaties, sociale en communicatieve vaardigheden en maatschappelijke thema’s 
  • Indirecte en directe (logistieke) zorg  
  • Expressie  

Een beloftevolle toekomst 

Wanneer je afstudeert, kan je, afhankelijk van de gekozen richting, onmiddellijk aan de slag als verzorgende, zorgkundige of kinderbegeleider. Ook verder studeren kan aan bacheloropleidingen als Gezondheidszorg, Pedagogiek van het jonge kind, Onderwijs of Sociaal-agogisch werk.